, 20 tweets, 3 min read
My Authors
Read all threads
om han ändå hade haft lite utrymme att i en stor tidning att diskutera rasism! expressen.se/kultur/hynek-p…
men för att dra ett litet strå till stacken. några utgångspunkter som jag tror kan vara en början: jag tror också att rasism behöver diskuteras mer, djupare och med större frimodighet. pga rasism är ett mer relevant samhällsfenomen idag än ngn period jag hittills upplevt.
för trots att det finns attitydundersökningar som över tid visar på vad som nog ska tolkas som minskad rasism är det ingen tvekan om att rasismen samtidigt - och det är inte paradoxalt utan snarast naturligt - gjort en motoffensiv.
och då tänker jag inte bara på sd, för där finns många andra parametrar också, utan även på all folklig, bred rasism som uppkommer och sprids på nätet och snart når alla delar av samhällskroppen i övrigt. den går knappast bortse från om man ska förstå svensk offentlighet idag.
så det är det första. det andra är förstås sd. av flera skäl. dels pga oavsett om partiet reformerar sig själv och normaliseras av andra kvarstår dess ursprung och historia i den 1900-talskontext det kommer ifrån. det går inte att skriva om den historien.
och för det andra här, eller 2b i totaluppräkningen - sd är även bortsett från sin historia ett nationalistisk parti som strävar åt att på ett radikalt sätt (åter)aktivera mycket av tidigare epoker relation till begrepp som svenskhet, folk, identitet osv. >
> om inte detta politiska projekt också kommer resultera i att också rasistiska föreställningar aktiveras kommer jag äta upp min hatt.
och läget är ju som det är. sd har fått 25 procent. det går inte längre att låtsas som att det grepp de har om sverige inte finns. partiet är numera en viktig del av det offentliga sverige. senast förra veckan såg vi exempel på det.
den tredje anledningen är att sverige är och förblir en stat med den bakgrund den har, som del i en kontext där etnisk och kulturell maktordning spelat stor roll och producerat mycket den värld vi lever i.
där är det fånigt att som nyvänstern försöka importera samma postkoloniala diskussion som finns i ex uk eller usa, men faktum kvarstår ändå och historien ser ut som den gör. och rasismen har en historia.
den fjärde faktorn i spel är den globala framtiden. det finns som det verkar allt mindre utrymme för sverige att spela sin 1900-talsroll som avskiljt och sig själv nok. världen kommer påverka oss, människor kommer flytta, gränserna kommer att bli mer porösa.
det kommer i sig också aktivera en politik kring gränsdragningar mellan människor, mellan grupper, mellan "folk". och varför skulle inte rasism också där ha sitt kort leken? det är snarast naivt att tro att det inte blir så.
den femte har att göra med förhållandena inom sveriges gränser. vi har redan idag starka krafter som syftar till samling kring grupp och identitet och oftare etnicitet. de kommer från både höger och vänster och just nu har de medvind. >
> det kan förstås brytas, men är proppen väl ur tror jag det är svårare att stoppa.
den sjätte anledningen till rasismens potential som framtida jättefråga är vår egen relation till den. att vi ofta står vilsna kring vad det är och hur det ska tolkas. och det ÄR ibland svårt. ta ex hedersvåldsdebatten där rasism (och anti-rasimens) ofta varit en hämsko.
och här menar jag inte att peka ut ngn. det finns både exempel då hedersvåldsproblematiken har använts för att legitimera rasism och där rädslan för rasism och att bli kallad rasist gjort det svårare att angripa frågan. båda krafterna är i spel.
och slutligen den sjunde orsaken till rasismens framtida potential: den kombinerade kraftfullheten och flyktigheten i själva begreppet. och därmed dess stora användbarhet
det finns definitioner och diskussioner i olika akademiska sammanhang, det finns otaliga politiska förståelser, det finns mediala narrativ, det finns förstås en massa folkliga synsätt etc.
därför blir det förstås också meningslöst att invänta ngn slags enhetliga startpunkt och linje kring det. skiftande och ibland helt oförenliga anspråk kommer att finnas kvar. att tror annat är naivt.
japp! det var mina sju punkter för en enhetlig startpunkt och linje för vidare diskussioner! var så god och kom med era.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Andreas Ericson

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!