My Authors
Read all threads
Aile meseleleri Medeni kanundan kaynaklanmaktadır.
1) Mal ayrılığı rejimi esas rejim olmalıdır.
2) Evlilik sözleşme ile kurulmalıdır.
3) Süresiz yoksulluk nafakası kaldırılmalıdır.
4) Boşanmalar azami 4 ay sürmeli, boşanmanın feri niteliğindeki ihtilaflar ayrı dava edilmeli.
5) Çocuk teslimi için devlet birimi kurulmalıdır. Çocuğu ile görüşmesini engelleyen eski eşten velayet alınmalıdır.
6) Çocuk icrası kaldırılmalıdır.
7) Boşanma davası derdest iken şehit düşen asker/polislerin eşlerine dul maaşı bağlanması uygulaması kaldırılmalıdır.

Şehidi yetiştiren ana-babalarının mağduriyeti giderilmelidir.
8) Eşine nafaka ödeyen kocanın eski karısının "partner" olarak başkasıyla yaşadığının tespitini yapması suç olmaktan çıkarılmalıdır.
9) Düğünde takılan altın-takılardan kız tarafının taktıkları gelinin, erkek tarafın taktıkları kocanın şahsi malı sayılmalıdır.

Düğünde takılan altınların geline "hediye" verildiği içtihadından vazgeçilmelidir.
10) Asgari ücretle çalışan kadın eğer "yoksul" sayılmakta ise, asgari ücretle çalışan ve nafaka ödeyen eski kocanın da "yoksul" sayılması gerekir.
11) Nafaka ödememe durumunda tazyik hapsi uygulaması kaldırılmalıdır.
12) Kocasıyla evlenmeden önce fakir olan kadının boşanma ile zenginleşmesine yol açan mevzuatlar ve içtihatlar kaldırılmalıdır.

Evlilik bir sınıf atlama statüsü değildir.
Toplumun temeli AİLEdir.
Kadına pozitif ayrımla toplumun inşa edilemeyeceği artık kabul edilmelidir.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with lütfi bergen

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!