My Authors
Read all threads
İstanbul'un fethi Türklerin şehir teorisi ile gerçekleşmiştir. Dİğer ifadeyle "askere hücum emri verelim" denerek gerçekleşen bir fetih tasavvuru yoktur.
İstanbul'un fethi Türk ordu-millet teşkilatlanmasının neticesiydi.

Fetih 1399'da başlamıştı.
Osmanlı Devleti Yıldırım zamanında İstanbul'u kuşatmıştı.

Timur tehlikesi üzerine kuşatmayı kaldıran Yıldırım, Bizans'a bazı şartları kabul etmeyi mecbur kılmıştır.
1) İstanbul'a Türkler yerleştirilecek,
2) Osmanlı'ya ödenen vergi yükselecek,
3) Müslümanlarla Rumlar ihtilaf ederse Türk mahkemeleri yetkili olacak,
4) Silivri'ye kadar olan bölge Osmanlı'ya terk edilecek.

Bizans'ın 1453'te yıkılışı, Türklerin yerleşme politikasının ve adalet sisteminin neticesi idi.
Türk adaletini gören Bizans halkının "latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi yeğlerim" deme noktasına gelmesi, Türklerin İstanbul'un hemen böğründe "Türk Şehri" modeline muhataplığı ile ilgilidir.
Türk devlet teorisi, ordu-millet anlayışı gereğince milletini fethedeceği bölgelere yerleştirip o bölge nüfusunun kültürel direnişini yok etmekte ve hatta Türkleştirme siyaseti gütmekteydi.

Modern dünyada kaybettiğimiz "akıl" buradadır.
Modern dünyaya birey temelli ideolojilerle cevap üretemeyiz.

Bir bekâr kentine dönen İstanbul'un "Türk şehri" olarak yeniden varlık kazanması kentleşme süreciyle mümkün değildir.

Bu vesileyle bizi İstanbul'un Fethi'ne muzaffer kılan Allah'a hamd eder, Türk'ün zaferini kutlarım.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with lütfi bergen

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!