My Authors
Read all threads
#आर्थिकसाक्षरता ही फक्त आपण कमवायला लागल्यावरच शिकावी असे नाही, खरे तर हा शिक्षणपद्धतीचाच विषय असावा.

यातील महत्वाचा टप्पा - #बचत

बचतीचे खरे प्रशिक्षण मला खरे तर माझ्या हाॅस्टेलच्या आयुष्यात मिळाले. अतिशय तुटपुंजी रक्कम मिळूनही खुप आनंदात रहायला शिकलो.

#म #मराठी १/४
#बचत ही आपण पैसे न कमविता खर्च कमी करूनही करू शकतो.

वडिलांची शिस्त होती, महिन्यातून एकदाच पैसे मिळतील आणि त्यातच सर्व भागवायचे, खरे तर आमच्यापैकी कित्येकांना ते ही सुख नव्हते, कधीकधी दुसऱ्यांची मदत करत तर कधी त्यांची मदत घेऊन ते अविस्मरणीय आणि अतिशय मौजमजेचे दिवस गेलेत. #म २/४
या काळात काटकसर शिकलो,कामाला लागल्यावर सर्वप्रथम येणाऱ्या पैशांचे नियोजन केले होते,कारण वडील द्यायचे त्याच्यापेक्षा खुप पैसे मला मिळत होते.

आजही मला लख्खपणे आठवते बाबांनी अन् मी नियुक्तीपत्र मिळाल्यादिवशीच बचतीचे नियोजन केले होते.

तसेच #नियोजन मला आजही ऊपयोगी पडते.

#बचत #म ३/४
पुढे याच स्किलचा ऊपयोग करत बचत आणि नियोजन याचा विद्यार्थीच बनलोय.

वाचन,
चिंतन,
नियोजन आणि
अंमलबजावणी!

कितीही संकट येऊदे तुमची बचतच तुम्हाला स्थिर बुद्धी देते.

मित्रहो - तुम्ही किती पैसे कमविता,त्यातुन बचत कशी आणि किती करता हे अत्यंत महत्वाचे आहे. ४/४

#आर्थिकसाक्षरता
#क्रमश:
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Prafulla Wankhede 🇮🇳

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!