My Authors
Read all threads
शाकाहार, मांसाहार आणि सहिष्णुता

शाकाहारी लोकांची असहिष्णु वृत्ती याबद्दल चर्चा चालू असल्याचं दिसतंय. मी स्वतः शाकाहारी आहे. शक्यतो प्युअर व्हेज हॉटेल सोडून अन्यत्र खात नाही. इथे शक्यतो हा फार महत्त्वाचा शब्द आहे. आता शाकाहार हा एक फूड चॉईस आहे. म्हणजे जितका मी कोबी खात 1/6
नाही, भोपळा खातो यात फरक आहे तितकाच बकरी खात नाही, भोपळा खातो यात आहे. बाकी शाकाहारी असण्याला चिकटणारे अहिंसा, पावित्र्य वगैरे मुद्दे बकवास आहेत.

पण बऱ्याच विशेषतः जैनबहुल वर्कस्पेसेसमध्ये शाकाहारी लोक मांसाहारी लोकांना तुच्छतेने वागवतात, घृणा बाळगतात हे खरं आहे. यात दोन 2/6
घटक महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे धार्मिक, जो मांसाहाराला काहीतरी अपवित्र,पाप, अपराध मानतो. दुसरा आहे लहानपणापासून झालेली सामाजिक जडणघडण.

आमच्या शाळेत अपवाद वगळता सगळे मांसाहारी होते. कोणी डबा खाताना एखाद्याला "तू लांब बस" वगैरे म्हटल्याचं स्मरत नाही. ग्रामीण भागात 3/6
शाकाहारी-मांसाहारी लोकांचा एकमेकांच्या आयुष्यात बराच वाटा असतो. एकाच जातीची किंवा धर्माची माणसं जमवून गाव चालत नसतो. त्यामुळे मांसाहार संबंधी असलेली तुच्छता ही शक्यतो गावांपेक्षा शहरी भागात जास्त बघायला मिळते.

ज्या ठिकाणी शाळा-कॉलेज, वर्कप्लेस किंवा रहिवासी वस्त्या 4/6
याबाबतीत शाकाहार-अभिनिवेश बाळगणारे जास्त असतात किंवा वर्चस्व बाळगून असतात तिथे ही मांसाहार-घृणा विशेष करून दिसून येते हे वास्तव आहे.

यावर उपाय म्हणून दोन बाजूंनी प्रयत्न झाले पाहिजेत. एक म्हणजे मांसाहार म्हणजे काहीतरी तुच्छ, अपवित्र, पाप आहे हा गंड मोडला पाहिजे. त्याचबरोबर 5/6
शाकाहार म्हणजे काहीतरी भूतदया असलेलं, पृथ्वीवर उपकार करणारं प्रकरण आहे हा खोटा प्रसार मोडत काढला पाहिजे. मग त्यासाठी अहिंसा नांवाच्या माजोरड्या शेळीचा तर्काच्या सुऱ्याखाली बळी द्यावा लागला तरी! 6/6
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Makarand Desai

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!