My Authors
Read all threads
ആർട്ടിക്കിൾ 370 എടുത്തുകളഞ്ഞ ഭരണകൂടത്തിനു മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടും നടപ്പാക്കാൻ ചങ്കൂറ്റമുണ്ടാകും. എന്തായാലും പള്ളിയും പട്ടക്കാരുമൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും ബീജേപ്പീയ്ക്ക് വോട്ടു ചെയ്യില്ല. പിന്നെന്തിനാണ് പേടി? എന്തു വിലകൊടുത്തും മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കണം.
സഹ്യപർവതനിരകളിലെ അശാസ്ത്രീയമായ മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളാണ് ഇന്നു കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള സകല ഉരുൾപൊട്ടലിനും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും കാരണം. അത് തിരികെക്കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കണം. അയ്യോ.. ഇപ്പൊ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തൂ... ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ പറയല്ലേ... എന്നൊക്കെ നിലവിളിക്കണ്ട.
കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അഞ്ഞൂറുപേരെ കൊന്നപ്പോഴും അതുതന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. കൊല്ലം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയത് കിട്ടിയത് സ്വിസ് ബാങ്കിൽ അമുക്കാൻ നെതർലാൻഡ്സ് വഴി മുഖ്യ സോഷ്യൽ മീഡിയാ ഉപദേഷ്ടാവിനെ കണ്ടുവന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ ഈ ഊളന്മാർ ഒരു ചുക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല.
സേവാഭാരതി അഞ്ഞൂറിലധികം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചുനൽകുകയും ആയിരക്കണക്കിനു പേരെ പുനരധിവസിപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചർക്കാർ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ചെയ്തത്? കഴിഞ്ഞ പത്തെഴുപത് കൊല്ലമായി സോവിയറ്റ് മസ്തിഷ്കപ്രക്ഷാളനസാങ്കേതികത അതിന്റെ എല്ലാ രീതിയിലും പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട സമൂഹമാണ്.
സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഐസിസ് നായകൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴും ഇളിച്ചോണ്ട് മക്കളുപോയേച്ചുവാ എന്ന് പറയുന്ന,കിട്ടുന്ന ഗ്യാപ്പിനു നാലു ട്രോളയച്ച് ആനന്ദനിർവൃതിയടയുന്ന തന്തതള്ളമാരുടെ നാടാണിത്. ഈ ജനത, കേരളീയർ ജനാധിപത്യപ്രക്രിയയിൽ സക്രിയമായി ഇടപെടുമെന്ന അന്ധവിശ്വാസമൊന്നും എനിയ്ക്കില്ല.
അതോണ്ട് ജനാധിപത്യം അൽപ്പം കുറഞ്ഞാലും സാരമില്ല, മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കണം. പശ്ചിമഘട്ടത്തെ മാത്രമല്ല കേരളത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിയ്ക്കണം.

കടപ്പാട് : കാളിയമ്പി
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with ഗൗതമൻ

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!