My Authors
Read all threads
दाभोलकर,

एका सामाजिक कार्यकर्त्याची, सुधारकाची खुलेआम रस्त्यावर हत्या होते आणि सात वर्षं लोटूनही महाराष्ट्र त्याचा मारेकरी पकडू शकत नाही, त्याच्या रक्ताला न्याय मिळवून देऊ शकत नाही याची आम्हाला आज शरम वाटते!
#दाभोलकर

माणूस मारून विचार संपत नाही वगैरे फालतू गोष्टी...
आम्ही मानत नाही. पुरेशी माणसं मारली तर विचारही संपतात याची उदाहरणं मध्यपूर्वेच्या, रशियाच्या, चीनच्या आणि भारताच्याही इतिहासात मुबलक आहेत याची आम्हाला जाणीव आहे.

खरं सांगायचं तर तुम्हाला गोळ्या घातल्या गेल्या तेव्हा मी लहान होतो. तेव्हा हिंदू जनजागृती समिती, सनातन प्रभातमधली
तुमची चित्रे आणि व्यंगचित्रे पाहून मला तुम्ही म्हणजे अंनिस नांवाचा एक मुसलमान दिसणारा, शिंग असलेला राक्षस आहात वगैरे पक्कं पटलेलं होतं! तुम्ही मेलात तेव्हा धर्मांधांनी पेढे वाटले होते तसा मलाही आनंद झालाच होता! अशा शिंगवाल्या अंनिस नांवाच्या राक्षसाचा जर वध झाला
तर ते धर्मकार्यच झालं हे त्यावेळी अगदी सहजसत्य वाटत असे.

तुमची हत्या झाल्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी मी नास्तिक झालो, तुमच्या चळवळीतल्या लोकांशी ओळख झाली, स्वतः थोडंफार सुधारकी लिहू लागलो. हे फक्त माझ्या बाबतीत झालंय असं नाही, माझ्या मित्रमंडळीत असे अनेक तरुण आहेत
ज्यांनी हा प्रवास केलाय.

तुमच्या काळात फेसबुक ट्विटर रेडिट वगैरे माध्यमे नव्हती, तुमचं कार्य हे त्या धार्मिक विद्वेषाने पेटलेल्या काळात जास्तच अवघड होतं. तरीही तुम्ही विवेकवादाची ज्योत टिकवण्यासाठी आमच्या पिढीचा जन्म व्हायच्या आधीपासून झटत आलात. आज आम्ही ज्या सहजतेने
नास्तिक आहोत म्हणू शकतो, ज्या खुलेपणाने धर्मावर टीका करू शकतो त्याला कुठे ना कुठे तुम्ही सांडलेल्या आयुष्याचा आधार आहे असं म्हणता येईल!

तुम्ही तुमचं आयुष्य महाराष्ट्राच्या मातीत विवेकवादाची मशागत करण्यात घालवलं, त्याचा वसा आम्ही सांगत राहूच... पण तुमचं, पानसरे, कलबुर्गी यांचं
मरण आम्हाला सनातनी दहशतवादाचा धोका किती वास्तव आणि गंभीर आहे याची सतत जाणीव करून देत राहील!

तुम्हाला केस टाकून छळणारे अजून संपलेले नाहीत. तुम्हाला धमक्या देणारेही संपलेले नाहीत. तुम्हाला मारलं तसं पुलावर गाठून मारू असं म्हणून सहज खुन्नस देणारे आम्ही आजही आजूबाजूला बघत असतो.
त्या खोट्या केसच्या धमक्या, ते मध्ययुगीन कायदे, माणसांना मारून टाकायची वृत्ती अजूनही तशीच आहे जशी तुम्हाला सहन करावी लागली होती!

तुमचे मारेकरी सापडतील की नाही याची आम्हाला आज खात्री नाही. कायदा तुम्हाला न्याय मिळवून देईल याचीही वेडी आशा आम्ही बाळगणं सोडून दिलं आहे. पण तुमच्या
आयुष्याचा वसा आणि तुमच्या मृत्यूचा धडा मात्र आम्हाला नक्की लाभला आहे. तो वसा आणि धडा घेऊन महाराष्ट्रातली पुरोगामी, विवेकवादी प्रवाहाची आजची पिढी ही सनदशीर आक्रमकता जोपासेल, नवे तंत्रज्ञान वापरून पुरेशी संघटित असेल आणि स्वतःला सनातनी दहशतवाद्यांच्या 'अरे'ला 'का रे' म्हणायला
सक्षम बनवेल अशी आम्हाला आशा आहे!

आम्ही शक्य तितकं बोलत राहू, शक्य तेवढी चिकित्सा करत राहू, शक्य तितकं तत्त्वासाठी भांडत राहू, शक्य तेवढं सनदशीर पण आक्रमक अशा पवित्र्याने लढत राहू आणि शक्य तेवढा तुम्ही जपलेला विवेकवादी प्रवाह मजबूत करत राहू एवढंच वचन सध्या देऊ शकतो!

#दाभोलकर
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Makarand Desai

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!