De eerste provincies hebben extern salderen #stikstof opengesteld (@provbrabant, @provzeeland @IPO_Provincies). Dat is raar, want veel is nog onduidelijk.

Wel staat het zo goed als vast dat stikstofdepositie in Natura-2000 hierdoor verder zal toenemen.

Hoe dat zit? Draadje!
Extern salderen in 't kort:
- Extra stikstof door de nieuwe activiteit moet (ruim) worden gecompenseerd door verlaging bij n andere activiteit.
- Depositie in N2000 mag nergens toenemen.
- 70% van uit de markt gehaalde stikstofruimte mag worden gebruikt, 30% is voor de natuur.
De salderingssommen worden gedaan met #AERIUS. AERIUS gebruikt voor wegverkeer een ander rekenmodel dan voor álle andere emissiebronnen. Ook wordt bij wegverkeer een afkap bij 5 km toegepast. Dit gebeurt nergens anders.

In juni noemde #Hordijk dit verschil onverdedigbaar.
Deze aparte behandeling van wegverkeer geeft grote verschillen tussen berekende en te verwachten depositie. Zie bv
of
Of met animatie:
In juni @EenVandaag @jan_salden: het kan gaan om 'Een verschil van een factor 5 tot 6' :
eenvandaag.avrotros.nl/item/milieuorg…

Er volgen kamervragen van @carladikfaber @eppobruins @StienekevdGraaf
(nog steeds onbeantwoord)
In juli nog een rapportage van @jan_salden over de toegepaste rekentruc bij de 100 km maatregel:
eenvandaag.avrotros.nl/item/verbreden…

Ook nu weer kamervragen, dit keer van @RutgerSchonis @D66 @StienekevdGraaf @christenunie:
zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z140… (ook nog steeds onbeantwoord)
Wat heeft dit met extern salderen te maken?
't principe is simpel:

Stel: mijn extra wegverkeer geeft 7 mol/ha ergens in N2000. Dan moet ik daarvoor 10 mol compensatie vinden, waarvan ik 3 mol niet mag hergebruiken. Alles mooi in balans, de natuur gaat er op vooruit, toch?
Maar omdat 't extra wegverkeer in werkelijkheid veel meer depositie geeft, klopt 't sommetje niet meer. In onderstaande voorbeeld is de verwachte depositie tgv wegverkeer een factor 2 hoger. In eenvandaag.avrotros.nl/item/milieuorg… wordt getoond dat factor 5 - 6 ook mogelijk is...
Maar het kan nog erger worden als ook niet-gebruikte, maar wel vergunde stikstofruimte, gebruikt zou worden in salderingssommen. Dat ongebruikte deel van de vergunning geeft natuurlijk helemaal geen reductie.
Een hot issue!
Of als de vergunning van een reeds gestopte activiteit zou worden gebruikt om nieuwe activiteiten te salderen (bv door opkopen van gestopte boerderijen). Ook zo'n dingetje
Dus:
- AERIUS bevoordeelt wegverkeer; stikstofdepositie wordt te laag berekend.
- Uitbreiding wegverkeer (ook onderdeel v logistieke parken of vliegvelden), gesaldeerd met elke willekeurige andere sector, leidt tot meer stikstofdepositie.
- En zo verslechtert salderen de natuur.
Komt bij dat salderen met niet-gebruikte ruimte in een vergunning zou leiden tot nog meer stikstofdepositie.

Als extern salderen al mogelijk gemaakt moet worden, dan moeten ten minste de rekeninstrumenten en regels worden aangepast.

Anders wordt/is dit een #PAS2

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Leon Adegeest

Leon Adegeest Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @LeonAdegeest1

Dec 3, 2021
Waar ging de RvS spoedzitting van 2/12/2021 @HoogOverijssel v LNV nu over? In de kern over de strijdige info die trio @MinIenW @minlnv @rivm heeft verstrekt over #stikstof #PAS #luchtvaart #LelystadAirport. Over bestanden die wel/toch niet/toch wel bestaan, en strijdig zijn Image
Want ondanks het bezwerende "stuur ik u voor de volledigheid het uitvoerbestand zodat geen onduidelijkheid kan bestaan over de relatie tussen AERIUS-invoerbestand en AERIUS-uitvoerbestand", matcht de invoer niet met de uitvoer.
PS: uitvoerbestand kwam pas 2 dagen voor de zitting Image
Als we het invoerbestand bekijken, wordt er warmteinhoud toegepast. In strijd met AERIUS-Factsheets: "Voor overige bronkenmerken (zoals warmteoutput) is uitgegaan van bronkenmerken die RIVM toepast voor de GCN/GDN kaarten." En dat is en was altijd 0 MW. aerius.nl/nl/factsheets/… Image
Read 9 tweets
Nov 5, 2021
1. Depositieruimte was eigenlijk een buidel met stikstof-credits. Ze werden bij het begin van de PAS uitgegeven op basis van een sommetje volgens een in factsheets beschreven methode. En ze waren gratis.
2. Wanneer je een project ging uitvoeren, zoals een vliegveld bouwen en opereren, zeg #LelystadAirport, dan moest je weer stikstof-credits inleveren. Hoeveel? Daarvoor moest je een afboek-sommetje maken. En na afboeken heb je dan minder credits. Kan ook zijn dat je te weinig had
3. De rekenmethode voor de luchtvaart is vastgelegd in de factsheet "Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte Luchthavens" aerius.nl/nl/factsheets/….
Read 27 tweets
Oct 17, 2021
Voor wie het overzicht kwijt is, eerst een recap van bijna twee jaar #stikstofgate #LelystadAirport. Op 3 januari 2020 (en dat was niet het begin) heeft @SATL_Lelystad @HoogOverijssel een #Wob-verzoek ingediend naar de gereserveerde stiktofruimte voor #LelystadAirport:
Op 11 mei 2020 besluit de minister @minlnv e,e.a. vrij te geven, waaronder Stuk 1: "Feitelijke reserveringsruimte vliegvelden onder PAS (.gml-document)". Zie drive.google.com/file/d/1YeVR_p…
We maken bezwaar tegen dit besluit, m.n. omdat de berekening van de gereserveerde stikstofruimte oncontrolleerbaar is. En omdat we ernstig twijfelen aan de volledigheid van de verstrekte info. De invoer ontbreekt: zonder invoer geen uitvoer.
Read 14 tweets
Sep 30, 2021
Vandaag stemt @2eKamertweets over moties n.a.v. "Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem". Maar: cruciale informatie wordt nog steeds achtergehouden, waardoor deze regeling niet goed beoordeeld kan worden. tweedekamer.nl/debat_en_verga…
Nog steeds staat #LelystadAirport op de lijst van 'te legaliseren PAS-melders'. Dat is onterecht. De PAS-melding was fout en dat was bekend bij de opstellers. Ook ambtenaren die deze nieuwe regeling hebben gemaakt, weten dit of hadden dit kunnen weten. Zie
De recente Passende Beoordeling laat zien dat er ruim 4 mol extra stikstof neerdaalt tgv #lelystadAirport. Hoe kunnen we zeker weten dat er bewust een foute PAS-melding is gedaan? Ik probeer het zo simpel mogelijk uit te leggen in onderstaande tweets:
@IenWTweedeKamer
Read 24 tweets
Jul 11, 2021
Afgelopen zaterdag de zoveelste column over elektrisch vliegen in de @FD_Nieuws rubriek “De toekomst van mobiliteit”. Ook nu weer van @M_Steinbuch. De titel: ”Snel en schoon de lucht in”
Hoogste tijd voor een draadje:
Deze keer in een verslag van een vlucht in een 2-persoons Pipistrel Velis Electro, tevens troetelkindje van minister @CvNieuwenhuizen, zie haar promo eerder deze week:
Het toestelletje weegt slechts 430 kg. Daarin 24 kWh aan batterijpakketten. Max startgewicht 600 kg. Dus nog ruimte voor 170 kg aan piloot, 1 passagier en een rugzakje. De eigenaar waarschuwt wel: voor de verplichte langere vluchten vliegen we nog fossiel eflight.nl/pages/het-e-fl… Image
Read 22 tweets
Nov 24, 2020
Eindelijk het draadje over de stikstofberekeningen wegverkeer #LelystadAirport. Na bezwaar maken tegen een eerdergenomen Wob-besluit ontvangen @HoogOverijssel @SATL_Lelystad na ruim 6 maanden op 21/9/2020 toch nog een aantal invoerbestanden.
Stikstofdepositie wegverkeer leek altijd zo klein te zijn in MER #LelystadAirport.

Maar daar is een goede (slechte) reden voor...

Eerst even terug in de tijd: Juli 2013 publiceert Lelystad Airport / Schiphol-Group de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
commissiemer.nl/docs/mer/p27/p…
Uit dat plan:
1. Stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden is een groot probleem en zal dan ook bijzondere aandacht krijgen.
2. "Hierbij zal specifiek gekeken zal worden naar de aansluitingen op de autosnelwegen A6 en A28 en de situatie rond de Roggebotsluis"
Read 25 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(