Discover and read the best of Twitter Threads about #Hordijk

Most recents (3)

De @MinisterNenS beantwoordt vragen van @DerkBoswijk nav dit bericht:

@MinIenW verzette zich hevig tegen 'desastreus' advies van de commissie #Hordijk om de afkap van 5 km in stikstofberekeningen van infra-projecten te schrappen.

(1/5)

eenvandaag.avrotros.nl/item/ministeri…
Volgens Van der Wal was dat niet het geval.

Oordeel zelf:

(2/5)

In de #Wob-documenten vonden we ook dit: @MinIenW bemoeide zich met de beantwoording van de vragen die ik namens @EenVandaag stelde aan @rivm:

(3/5)

Read 5 tweets
26/6/20 zonden we dit item uit over het verschil in #stikstof berekeningen tussen wegverkeer en andere sectoren.

Voor verkeer werd de stikstofneerslag bij 5 km afgekapt, bij andere bronnen oneindig doorgerekend.

@minIenW maakte onlangs nieuwe #Wob-docs openbaar.

Draad ⬇️
Kort voor onze uitzending was het Adviescollege Meten & Berekenen (ook wel: Commissie Hordijk) met een rapport gekomen over Aerius; het rekenkundige hart van het #stikstofbeleid.

Hordijk achtte Aerius 'niet doelgeschikt' voor het verlenen van vergunningen.
Hordijk onderbouwde dat met 2 argumenten:

- De #stikstof rekensommen voor de vergunningverlening zijn in Aerius zeer gedetailleerd, terwijl de onzekerheid is groot is.

- De ongelijke behandelingen tussen sectoren.
Read 26 tweets
De eerste provincies hebben extern salderen #stikstof opengesteld (@provbrabant, @provzeeland @IPO_Provincies). Dat is raar, want veel is nog onduidelijk.

Wel staat het zo goed als vast dat stikstofdepositie in Natura-2000 hierdoor verder zal toenemen.

Hoe dat zit? Draadje!
Extern salderen in 't kort:
- Extra stikstof door de nieuwe activiteit moet (ruim) worden gecompenseerd door verlaging bij n andere activiteit.
- Depositie in N2000 mag nergens toenemen.
- 70% van uit de markt gehaalde stikstofruimte mag worden gebruikt, 30% is voor de natuur.
De salderingssommen worden gedaan met #AERIUS. AERIUS gebruikt voor wegverkeer een ander rekenmodel dan voor álle andere emissiebronnen. Ook wordt bij wegverkeer een afkap bij 5 km toegepast. Dit gebeurt nergens anders.

In juni noemde #Hordijk dit verschil onverdedigbaar.
Read 12 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!