#Rasattepe
1- Rasat ve Tepe
Gök bilimi ile uğraşan gözlem yerlerine Rasathane denir.
Maya tabletlerinde yer alan bu bilgiyi kayda alan Atatürk , eski adı Rasattepe , sonradan Anıttepe olarak değiştirilen bu tepeye Anıtkabir 'e defnedildi.
Bu durumu fark eden akıl daneleri... Image
2- Beştepe'ye Saray'ı diktiler.
Zannediyorlar ki , Gökler onları seçecek. Anıtkabir 'in etrafı binalarla çevrildi.
Çünkü, akıllılar kendilerine göklerin sizsiniz diyeceğini zannediyor.
Bu isim çoktan, bizzat Atatürk tarafından tespit edilmiştir.
Seçim bitmiştir.. Image
3 - 3 Mayıs 2018 !
Satırları dikkatle okuyun .
Türkler, seçilmiş ırkız..!
Maya tabletlerinde yazana bakın lütfen ;
"Üç bin yıl sonra üç tarafı denizlerle kaplı ana karada ortaya çıkacak yıldızların çocukları." "SALDIRACAKLAR, saldıracaklar hiç bıkmadan kara elbiseliler."
4- Koruyacak Tanrı gökyüzünden gelenlerin çocuklarını. " "Ve o gün bir tepenin üzerinde yükselecek koyu gümüş renkli ikiz yıldız."
İngilizler kısa süre içinde bu tabletleri de yok edecekler. Anadolu'ya ait bir iz bırakmak istemiyorlar. Bu sözü söyleyen bir arkeolog.
5 - Mustafa Kemal, elindeki rapora ve fotoğraflara bir kez daha göz attı. Şaşırmıştı, bu kadar cephe görmüş, ölümlerden dönmüştü ama hiçbiri şu anda okuduğu raporlar kadar tedirgin etmemişti kendisini. “Allah vatanımızı korusun,” diye söylendi, ardından da karşısında oturan...
6 - Meksika Maslahatgüzarı Tahsin Bey'in gözlerinin içine baktı ve “Maya tabletlerinde anlatılanlar olağanüstü fakat bir o kadar da korkutucu. Bu sır en az seksen yıl boyunca saklanmalı. Gizli teşkilatlarda olduğu gibi bir yol izleyeceğiz, bu sırlar sessizlik yemini etmiş..
7 - koruyucularına teslim edilecek” dedi.

Tarih 18 Ağustos 1936 (KOD 5)
(@hhakkikahveci)
Tekrar hatırlatalım...
#Atabey19HHK
#Rasattepe adını değiştirmek sonucu değiştirmiyor.
Yaşamakta olduğumuz süreç..
Ataman Gazi
Atatürk Gazi
Ve devamında #Atabey19 sürecidir.
8 - Anıttepe’nin eski adı “Rasattepe” idi. Anıtkabir yapılmadan önce burada, tepenin doruğunda birkaç küçük yapı vardı. Bu yapılar, rasat (meteoroloji) istasyonu olarak kullanılıyordu. “Rasattepe” adı da bundan ötürü verilmişti. Yerli Ankaralılar buraya “Beştepeler” diyorlardı.
9 - Bu ad, buradaki tümülüslerden geliyordu.
Anıtkabir’in Rasattepe’de yapılmasına karar verildikten sonra buradaki tümülüslerin kaldırılması gerekiyordu. Bu tümülüsler, Frigler’in, büyükleri için yaptıkları mezarlardı.

------------

Gök bağlantısı Anıtkabir ve süreç #Atatürk
10 -ile bağlantılıdır.
Göktürk sürecidir.
#Göktuğ sürecidir.

#Seçilmiş19
#Atabey19HHK
#Atatürk19MKA

Ayrıca Anıtkabir etrafında yer alan cadde ve sokakların isimlerini bir araya getirdiğiniz zaman ..
"Ordular Ilk hedefiniz Akdeniz , Ileri." Emri ortaya çıkar.
11 - ORDALAR , AKDENIZ'DE ILK HEDEFİMİZ ONLAR ILERI..
-Ordular ilk hedefiniz > Emir ve hitap 19 harften oluşur.

Biz geleceğiz , biz gerçeğiz ..
Ata'lar ayakta..Ve yolcu yolunda ...

#KadimDevlet
Sırrı bilen ve sizlere anlatan , Ufkun ötesini gören ve yolunda bir yolcu..
12 - Ordular ilk hedefiniz >19 Harf.
Seçilmiş 19'un yönettiği ordular. Başkomutanlık makamı,halkın seçtiği değil, Hakkın seçtiği.O kişi görevde olanlar değil.
"Ve o gün bir tepenin üzerinde yükselecek koyu gümüş renkli ikiz yıldız."
Bu tepe #Rasattepe #Anıttepe #Anıtkabir

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @hhakkikahveci

9 Oct
1-#Atabey19 "O'nun nurunun misali,içinde çerağ bulunan bir kandil gibidir; çerağ bir sırça içerisindedir;sırça,sanki incimsi bir yıldızdır ki,doğuya da,batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır;(bu öyle bir ağaç ki)neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir." Image
2-NUR 35 .. Plaka Mir'in Izi ..
Çözümleme..
O nur üstüne nurdur. Ama O’nun nurunun bir misali vardır. Ne doğuya ne batıya nispeti iltisakı olmayan bir ağaç/ şecer yani bir soy var! Bu soydan bir zeytin var, Tin suresine atfen TİNZEY XY BİR ATA !
XY > Alfa-Omega Asil Kan..
3-Bu atanın yağı yani o atanın torunları
(Selam #Atabeye ) var!
Nar onlara ilişemez, onlar parlar parlar, ışık olur fener olur Kağan olur buduna.
Hanım Hey!
Kağanım Hey! Tengri yüzümüze bolsun, Tengri biz menen…. ![Alıntı]
Read 11 tweets
6 Aug
1- Bundan 35 yıl önce Seyyid Osman Akfırat demiş “Şimdi İstanbul’da ev alınmaz Hulûsi. Yarın öbür gün Ruslar İstanbul’u işgal edince, herkes evini yok pahasına satıp Anadolu’ya kaçacak, işte o zaman ev alınır!” demişti.
Yeni çıkacak
#SıfırHattında kitabından .. Yazılanlar
2-Türkiye Rus-Ermeni ittifakıyla işgal edilecek. Ankara’ya kadar bu işgal gelecektir. Savaşın üçüncü ayında Türk Ordusu, Rusları yenecektir.
Demek ki savaşın başında Türkiye yenilip epey toprak kaybedecek, ama sonra toparlanıp işgalci güçleri tamamen imha edecektir.
3-Ermeni milleti millet olmaktan çıkıp yaptığı katliam ve tecavüzü kasabaya dönerek ödeyecektir. Mustafa Necati Özfatura’nın Türkiye gazetesindeki eski yazılarına göre: Ermenilerin Kafkasyadaki sayıları birkaç binlere inecektir.
Bu savaşın başında taraflar; önce Türkler
Read 17 tweets
5 Aug
1- " Bu sahne "The Hater" filminden bir sahne .
#Netfilx 6 Mart 2020 yapımı. #Polonya filmi, solda lehçe #Damascus #Şam yazıyor Sağda açıkça Türkçe olarak #tekirdag yazıyor.Hemen üstünde #Paris
Sahne çok kısa 1 sn.Bile değil.Filimin içinde geçen sahneyle filmin alakası yok.
2-Filim sosyal medya ile yapılan spekülasyonları ve özellikle #müslüman göçmen nefretinden ve #LGBT den bahsediyor.
Diğer ülkelerin Başkenti yazarken, Bizden #Ankara yada #İstanbul ismi yerine #Tekirdag şehri yazılıyor olması şüpheli..
Tekirdağ çok çok enteresan değil mi ?
3- Hemde çok büyük puntolarla. Ve filmin sahnesi ile alakasız bi dizilim... "
Takip birimlerimiz tarafından dört gün önce tespit ettik.
#lebunan en çok #Filistin 'li mültecinin yaşadığı ülkelerden birisi . Tabi #beyruttapatlama 'ta ..
#Paris , aynı şekilde..
#USA#ABD aynı
Read 6 tweets
9 Jun
Malûm olduğu üzere devletler saklı kozmik bilgiler üzerinden siyaset oluşturuyor
Son zamanlarda tüm dünya siyaseti Mehdi - Mesih gelecek hikayeleri üzerinden büyük bir kaosa sürükleniyor . Kimse bu devletleri yönetenleri dikkatle izlemiyor .Izlerlerse gerçek #AyasofyaGercegi
2- Çok rahatlıkla ortaya çıkacak. Ve dünya üzerinde insan yasam frekansını doğayı bozarak bilerek ya da bilmeyerek dünya nizamını yıkan bu devlet yöneticilerini halkları belki de binlerce parçaya bölerek esaretten kurtulacak .Bu frekans öyle bir şey . Bir anda ##AyasofyaGercegi
3- Ayasofya Camisinin tekrar ibadete açılması gündeme oturdu. Ayasofya yerinde duruyor.
Ayasofya aslında YURTTA BARIŞ, DÜNYA 'DA BARIŞ simgesi olarak orada duruyor .Ve bunun açık sebebi Ayasofya'nın müze yapılmasıdır. Akdamar kilisesini onarıp açan AKP , camiye #AyasofyaGercegi
Read 35 tweets
20 Jan
Türkiye Musul-Kerkük petrollerindeki payını alamazken, Abdülhamit`in petrol bölgeleri için görevlendirdiği danışmanı Gülbekyan`ın elinde olan vekaletname ile Türk milletine ait varlıkları ele geçirerek kurduğu şirketi Partex, Irak, Umman, Birleşik Arap 》
Emirlikleri petrollerinden yüzde almayı sürdürüyor.

Ve bize ait olanı aleni olarak çalıyor.

Bugünkü değerle 20-25 milyar dolar seviyesindeki uluslararası anlaşmalara bağlı petrol gelirine karşılık 1987 yılına kadar bütçede Musul-Kerkük petrol gelirleri kalemi yer alıyordu.
Özal hükümeti döneminde, Maliye Bakanlığı böylesi bir gelirin kaydedilmediğini belirterek, Musul-Kerkük petrol geliri kalemini bütçeden çıkardı.
Anlaşmada konu edilen, yalnızca Musul-Kerkük petrollerinden değil, tüm Irak`ın işletilen ve işletmeye açılacak ..
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!