1-#Atabey19 "O'nun nurunun misali,içinde çerağ bulunan bir kandil gibidir; çerağ bir sırça içerisindedir;sırça,sanki incimsi bir yıldızdır ki,doğuya da,batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır;(bu öyle bir ağaç ki)neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir."
2-NUR 35 .. Plaka Mir'in Izi ..
Çözümleme..
O nur üstüne nurdur. Ama O’nun nurunun bir misali vardır. Ne doğuya ne batıya nispeti iltisakı olmayan bir ağaç/ şecer yani bir soy var! Bu soydan bir zeytin var, Tin suresine atfen TİNZEY XY BİR ATA !
XY > Alfa-Omega Asil Kan..
3-Bu atanın yağı yani o atanın torunları
(Selam #Atabeye ) var!
Nar onlara ilişemez, onlar parlar parlar, ışık olur fener olur Kağan olur buduna.
Hanım Hey!
Kağanım Hey! Tengri yüzümüze bolsun, Tengri biz menen…. ![Alıntı]
4- " Ne doğuya ne batıya nispeti iltisakı olmayan bir ağaç/ şecer yani bir soy var! Bu soydan bir zeytin var. " Asil Kan diyor.
#Atabey
#Atahan
#Atabilge
Burda bu kişinin ne doğudan ne batıdan çıkmayacağı.. Tam ortasından Anadolu 'dan çıkacağı açıkça belirtilmiş .
5 - Bundan üç yıl önce Gök Tuğ kalktıktan sonra AKP gurubu tarafından meclise zeytinliklerin yok edilmesi ve Imar'a açılması kanunu sunulmuştu. Baskımızla o gün vaz geçilmişti.
" Ne Doğulu ne Batılı olacağız.
Biz Öz olacağız. " #Atatürk
Yani Türkiye 'den çıkacak diyor.
7 - Hattâ son yıllarda kullanılan önemli bir slogan ..
" Hak geldi , batıl zail oldu."
Hak gelince yani beklenen Türk lider gelince Batı diz çökecek.
Halkın değil, Hakkın seçtiği..
Vaad ettiği günler Hakkın..
Seçilmiş tektir ..
8-Bugün Türkiye siyasetinde ve yönetici kadrolarında olan hiç kimse bu görevde değildir. Bir numaradan son numaraya ...
#Atabey19HHK
Yer ve Gök her şey bizi anlatıyor.
Taklitler ve sahteler bilerek ya da bilmeyerek yüceltiyorlar.
#KadimDevlet
Vaktin sahibi Türk dedik.
#Anadolu
9- #Atabey19HHK
#BirYolcu
#YalnızKurt
#AloneWolf
#UfkunÖtesi
#KayalarınOğlu
1927 yılında #Atatürk tarafından yazılan,okunan NUTUK 》Kut almış kitabın 1928 Ingilizce baskısında " Türk Istikbalinin Evlâdı 》O Child olarak çevrilmiştir.
O çocuk'tur. Çocuklar değil.
O Anadolu'da.
10 - Mir'in izi 》Izmir ..
Mesela Rusların Uzay istasyonunun adı Mir 》Iz Mir ..
KAF KAF KAF
Sin Sin Sin
Kaf Sin Kaf
@KSKorgtr taraftar sloganı
KAF 》Kaf Dağı 》Ay
Sin 》Gömü Mezar 》#KarşıYaka suyun öte yakasındaki gömü mezar #Ana Dolu!
Yurdumun üstünde tüten en son Ocak.
11- Korkma!
Korkaklar ölür,cesurlar yaşar.
Sönmez bu şafaklarda yüzen Al sancak 》Sancak》Al bayrak.
Al evi 》Al 》Güneş Sancağı
Alsancak 》Izmir
Son Ocak @atabeyturkocak
KAF 》Ay
Sin 》Zübeyde hanımın mezarı.
Kutsal Anne
Ay numeroloji 8
Al 》Güneş 》11
19 ve ikinci 19 süreci
12 -
@KSKorgtr
@Karsiyaka_Haber
#Kaf KAF KAF 》3
#Sin SIN SIN 》3
KAF SIN KAF SIN KAF 》2 Sin 3 Kaf ..
Toplam 11 》 Destiny kod ..#HHK19
Aynı zamanda Efes'te Meryem Ana Mezarını bilelim #Dönence ve döngü süreci.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @hhakkikahveci

8 Oct
#Rasattepe
1- Rasat ve Tepe
Gök bilimi ile uğraşan gözlem yerlerine Rasathane denir.
Maya tabletlerinde yer alan bu bilgiyi kayda alan Atatürk , eski adı Rasattepe , sonradan Anıttepe olarak değiştirilen bu tepeye Anıtkabir 'e defnedildi.
Bu durumu fark eden akıl daneleri... Image
2- Beştepe'ye Saray'ı diktiler.
Zannediyorlar ki , Gökler onları seçecek. Anıtkabir 'in etrafı binalarla çevrildi.
Çünkü, akıllılar kendilerine göklerin sizsiniz diyeceğini zannediyor.
Bu isim çoktan, bizzat Atatürk tarafından tespit edilmiştir.
Seçim bitmiştir.. Image
3 - 3 Mayıs 2018 !
Satırları dikkatle okuyun .
Türkler, seçilmiş ırkız..!
Maya tabletlerinde yazana bakın lütfen ;
"Üç bin yıl sonra üç tarafı denizlerle kaplı ana karada ortaya çıkacak yıldızların çocukları." "SALDIRACAKLAR, saldıracaklar hiç bıkmadan kara elbiseliler."
Read 12 tweets
6 Aug
1- Bundan 35 yıl önce Seyyid Osman Akfırat demiş “Şimdi İstanbul’da ev alınmaz Hulûsi. Yarın öbür gün Ruslar İstanbul’u işgal edince, herkes evini yok pahasına satıp Anadolu’ya kaçacak, işte o zaman ev alınır!” demişti.
Yeni çıkacak
#SıfırHattında kitabından .. Yazılanlar
2-Türkiye Rus-Ermeni ittifakıyla işgal edilecek. Ankara’ya kadar bu işgal gelecektir. Savaşın üçüncü ayında Türk Ordusu, Rusları yenecektir.
Demek ki savaşın başında Türkiye yenilip epey toprak kaybedecek, ama sonra toparlanıp işgalci güçleri tamamen imha edecektir.
3-Ermeni milleti millet olmaktan çıkıp yaptığı katliam ve tecavüzü kasabaya dönerek ödeyecektir. Mustafa Necati Özfatura’nın Türkiye gazetesindeki eski yazılarına göre: Ermenilerin Kafkasyadaki sayıları birkaç binlere inecektir.
Bu savaşın başında taraflar; önce Türkler
Read 17 tweets
5 Aug
1- " Bu sahne "The Hater" filminden bir sahne .
#Netfilx 6 Mart 2020 yapımı. #Polonya filmi, solda lehçe #Damascus #Şam yazıyor Sağda açıkça Türkçe olarak #tekirdag yazıyor.Hemen üstünde #Paris
Sahne çok kısa 1 sn.Bile değil.Filimin içinde geçen sahneyle filmin alakası yok.
2-Filim sosyal medya ile yapılan spekülasyonları ve özellikle #müslüman göçmen nefretinden ve #LGBT den bahsediyor.
Diğer ülkelerin Başkenti yazarken, Bizden #Ankara yada #İstanbul ismi yerine #Tekirdag şehri yazılıyor olması şüpheli..
Tekirdağ çok çok enteresan değil mi ?
3- Hemde çok büyük puntolarla. Ve filmin sahnesi ile alakasız bi dizilim... "
Takip birimlerimiz tarafından dört gün önce tespit ettik.
#lebunan en çok #Filistin 'li mültecinin yaşadığı ülkelerden birisi . Tabi #beyruttapatlama 'ta ..
#Paris , aynı şekilde..
#USA#ABD aynı
Read 6 tweets
9 Jun
Malûm olduğu üzere devletler saklı kozmik bilgiler üzerinden siyaset oluşturuyor
Son zamanlarda tüm dünya siyaseti Mehdi - Mesih gelecek hikayeleri üzerinden büyük bir kaosa sürükleniyor . Kimse bu devletleri yönetenleri dikkatle izlemiyor .Izlerlerse gerçek #AyasofyaGercegi
2- Çok rahatlıkla ortaya çıkacak. Ve dünya üzerinde insan yasam frekansını doğayı bozarak bilerek ya da bilmeyerek dünya nizamını yıkan bu devlet yöneticilerini halkları belki de binlerce parçaya bölerek esaretten kurtulacak .Bu frekans öyle bir şey . Bir anda ##AyasofyaGercegi
3- Ayasofya Camisinin tekrar ibadete açılması gündeme oturdu. Ayasofya yerinde duruyor.
Ayasofya aslında YURTTA BARIŞ, DÜNYA 'DA BARIŞ simgesi olarak orada duruyor .Ve bunun açık sebebi Ayasofya'nın müze yapılmasıdır. Akdamar kilisesini onarıp açan AKP , camiye #AyasofyaGercegi
Read 35 tweets
20 Jan
Türkiye Musul-Kerkük petrollerindeki payını alamazken, Abdülhamit`in petrol bölgeleri için görevlendirdiği danışmanı Gülbekyan`ın elinde olan vekaletname ile Türk milletine ait varlıkları ele geçirerek kurduğu şirketi Partex, Irak, Umman, Birleşik Arap 》
Emirlikleri petrollerinden yüzde almayı sürdürüyor.

Ve bize ait olanı aleni olarak çalıyor.

Bugünkü değerle 20-25 milyar dolar seviyesindeki uluslararası anlaşmalara bağlı petrol gelirine karşılık 1987 yılına kadar bütçede Musul-Kerkük petrol gelirleri kalemi yer alıyordu.
Özal hükümeti döneminde, Maliye Bakanlığı böylesi bir gelirin kaydedilmediğini belirterek, Musul-Kerkük petrol geliri kalemini bütçeden çıkardı.
Anlaşmada konu edilen, yalnızca Musul-Kerkük petrollerinden değil, tüm Irak`ın işletilen ve işletmeye açılacak ..
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!