۱. هشتگ #اتحاد_برای_نوید صرفا برای احقاق حقوق اقلیت نیست. محدود به گرفتن حق یه ورزشکار خاص که جلوی ج.ا میایسته، جلوی اسراییل بازی نمیکنه یا بخشی از زنان، نیست. گرفتن حق اقلیت، مال کشورای غربیه. مال دموکراسی‌های پیشرفته، مال جاهایی که همه چیز سر جاشه و فقط حقوق اقلیت‌ها تضییع میشه
۲. تو ایران اما حقوق اولیه همه شهروندا (اکثریت)هم ضایع شده؛ کل ورزش به چنان حقارتی رسیده که فقط استثناها میتونن توش یه چیزی بشن. در ایران امروز، قهرمانی فوتبالیستا تو غرب آسیا هم دیگه آرزو شده چه برسه به آسیا، سقف آرزوهای یه ملت بسته به خواست آقایون خوار شده. افتخارات همه شانسیه
۳. یه فوتبالیست حتی نمیتونه به بالا رفتن از گروه در ج.جهانی فکر کنه؛ بازی دوستانه با تیم‌های حسابی رویاست، یه لباس نرمال آرزوست. حضور مربی‌های تراز اول، زمین تمرین، بازیکن‌هایی مثل ژاوی و اینیستا غیرممکنه. چیزایی که تو ورزش چین، ژاپن، قطر عادیه.
حتی یه باشگاه غیرسیاسی وجود نداره
۴. از شادی ملت میگن. کدوم شادی؟ مردم حتی نمیتونن با زن و بچه برن استادیوم؛ نمیتونن از امکانات درست یه ورزشگاه استفاده کنن؛ تا کی ۴تا نره خر مثل من با یه کیسه تخمه و یه بسته سیگار؟ چرا یه تماشاگرِ ورزش نمیتونه مثل کشورای دیگه یه زندگی نرمال داشته باشه؟
۵. چرا از لذت آبجو محرومه، چرا یه سوییت نداره ورزشگاه هامون که در حال پارتی فوتبال ببینیم، چرا نمیتونیم از برنداهای خوب خرید کنیم و روی صندلی راحت و مشخص بشینیم؟ چرا دوربین نداره ورزشگاه؟
#اتحاد_برای_نوید برای تعلیق ورزشه. برای اینکه به خودمون بیایم که این زندگی نیست. این ته خطه

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with مِهراز

مِهراز Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @sangtarash_azad

27 Feb
۱. ایرانی که درحال مدرن شدن بود، ۴۱ساله به سمت قبیله‌گرایی در حرکته. ساختاری که در عربستان هم درحال برچیده شدنه. یک فرد عربستانی بدون اذن رئیس قبیله، حق ازدواج با فردی خارج از طایفه یا استقلال فکری نداره. فرد در چنین ساختاری بیش از دولت از رئیس قبیله میترسه.
۲. اینجاست که دستگاه دولت به داد مردم میرسه و با فراهم آوردن امکانات، فشار مذهبی/قبیله‌ای فرد رو کمرنگ و هویتی نوین براش میافرینه. به عنوان پدر نوین، خواست‌های زندگی امروز جامعه رو درک و از عضو قبیله، شهروند میسازه.
کاری که پهلوی با جامعه ایران کرد
۳. پهلوی در جدا کردن ایران از ساختار قبیله‌ای-شیعی نقش اساسی ایفا کرد. کشف حجاب، عدالت‌خانه،سینما، موزه، فرهنگسرا، دانشگاه و در ادامه حق رای به زنان و اصلاح اراضی، حلقه‌های ارتباطی فرد با قبیله/شیعه رو برید و هویتی نو خلق کرد. اینجاست که اعتراض خمینی به انقلاب سفید قابل درک میشه
Read 7 tweets
1 Jun 19
هوادار کیست؟
ما چطور هوادار شدیم؟

۱-هوادار نظام الزاما اصلاح‌طلب نیست. با وجود تفاوت‌های میان ج.ا و سایر ح.توتالیتر(استالینسم، نازی)، شباهت‌ها انقدر زیاده که میشه از «هانا آرنت» برای یافتن پاسخ‌ کمک گرفت


#رشته_توییت
۲-ایدهٔ تشکیل لایهٔ هوادار به دور هسته اصلی نظام ایدهٔ ناب و دسته اول ج.ا نبود. پیشتر نازی‌ها و بلشویک‌ها بهش رسیده بودن. هیتلر، نیروهای جنبش توتالیتر رو _که جذب تبلیغات شده بودن_به دو دستهٔ «هوادار: اکثریت تنبل و ترسو» گرداگردِ «اعضا: اقلیت آمادهٔ نبرد» تقسیم کرده بود.
۳-هوادارای نظام به front organization (ظاهر پوششی نظام) شبیهن
FO:سازمان‌هایی‌ان که برای رد‌گم کردن مورد استفاده قرار میگیرن. شبیه چیزی که در«برکینگ بد» میبینیم؛ تبهکارانی که پشت ظاهر خشک‌شویی، رستوران یا کارواش پنهان میشن

جنبش‌های توتالیتر هم از همین شیوه برای پوشش استفاده میکنن
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!