Wierd Duk Profile picture
17 Oct, 6 tweets, 2 min read
1. Het eerste bericht over een onthoofding, dat ik zelf schreef, was naar aanleiding van deze gruweldaad: en.wikipedia.org/wiki/1998_abdu…
2. Ik weet nog hoe geschokt we waren: 4 hoofden langs de kant van de weg ergens in Tsjetsjenië: de barbaarsheid ervan. Een maand ofzo later sprak ik met HJ Schoo, destijds mijn hoofdredacteur bij @ewmagazinenl
3. Hij vroeg mij waar ik mij zorgen over maakte. Ik: over de chaos in Rusland, het vrijkomen van pre-moderne krachten op de Kaukasus en in Centraal Azië, een generatie gestaalde jihadisten die opgroeide op het slagveld en voor wie een kafir minder is dan een kakkerlak.
4. Mannen voor wie een onthoofding een heldendaad is en een bewijs van moed voor Allah. Schoo leek het allemaal als een ver-van-mijn bed show te beschouwen, hij was vooral geïntrigeerd, niet gealarmeerd. Net als de meeste westerse politici en commentatoren die ik destijds sprak.
5. Ik besloot dat het gevaar niet is uit te leggen als je niet zelf in die contreien hebt geleefd en gewerkt, de mensen hebt gesproken - vooral ook de seculieren die waarschuwden - en hun mentaliteit hebt leren kennen. En nu zijn ze hier, in Europa, al jaren, wat was te voorzien.
6. En nog altijd dringt niet door waarmee en met wie we te maken hebben. Een leraar wordt op straat onthoofd en inderdaad over enkele dagen praten we weer over "islamofobie". Ik geef het minder dan een generatie, dan zijn delen van Europa als de Kaukasus.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Wierd Duk

Wierd Duk Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @wierdduk

3 Sep
1. Draadje met enkele vragen bij de casus-Navalny. a. Navalny vormt geen bedreiging voor het Kremlin. Waarom zou Poetin hem willen vermoorden en (weer) internationale verontwaardiging riskeren? b. Novitsjok is gebleken een waardeloos moordwapen te zijn, waarom dit gif inzetten? >
2. c. Indien Poetin de almachtige dictator is die men zegt dat hij is, dan kan hij een tegenstander uit de weg ruimen wanneer hij wil. Dit is in het verleden ook gebeurd. Waarom nu niet? d. Als het Kremlin Navalny dood wil, waarom lieten ze hem dan transporteren naar Duitsland?
3. e. Navalny had in het ziekenhuis in Siberië door 'corrupte' artsen of FSB-agenten gedood kunnen worden. Waarom gebeurde dit niet? f. De omstreden pijpleiding Nordstream-2 wordt nu politiek ingezet als 'straf' voor Navalny's vergiftiging. Had Poetin dit risico niet voorzien?
Read 6 tweets
12 Jul
1. Vraag voor het ‘racismegesprek’ in De Zwijger. Als alle blanken de slavernij als erfzonde meedragen, waarom dan niet ook de nakomelingen van de Ashanti, zoals Jerry Affriye en Akwasi? De Ashanti waren immers beruchte slavenhalers, ondermeer voor de Nederlanders.
2. Als mensen de misdaden van hun voorouders meedragen hoe moeten we dan aankijken tegen presentatrice @ClariceGargard ? Haar vader was een Liberiaans oorlogsmisdadiger, rechterhand van de beul Charles Taylor, een van de meest beruchte moderne Afrikaanse mensenrechtenschenders.
3. Waarom ontkomen genoemden kennelijk wel aan een oordeel over hun oorsprong en hun voorouders en ‘witten’ die part noch deel hadden aan de slavernij - en nu aan racisme - niet? Welk argument is er voor dat privilege?
Read 4 tweets
2 Apr
1. Wat de afgelopen coronaweken weer eens duidelijk is geworden is de grote informatiekloof tussen mensen die actief zijn op sociale media en hier mede hun informatie bijeen sprokkelen - en hier communiceren met gebruikers die hun interesses delen - en zij die dit niet zijn.
2. Al in een vroeg stadium werd hier gewaarschuwd voor het coronavirus toen dit huishield in China. Er werden video's en foto's gedeeld, informatie van Chinese burgers uitgewisseld, artikelen over dit virus doorgestuurd. Steeds duidelijker werd dat corona een bedreiging vormde.
3. Een aantal tweeps, dat zich bijna obsessief op het probleem stortte (zoals @OlifaNT maar hij is niet de enige) begon te waarschuwen: dit is geen seizoensgriep, dit virus is geen grap, dit is heel serieus. Dat alarmisme werd in de wereld buiten de socials totaal niet gedeeld.
Read 8 tweets
14 Oct 18
1. Draadje omdat het moet, helaas. In de meer dan 30 jaar dat ik nu werkzaam ben als journalist in binnen - en vooral ook - buitenland, ben ik zelden een journalist tegengekomen die zo bevooroordeeld is en (links-)activistisch als @PaulVerspeek van @rtvrijnmond
2. Hij benaderde mij ooit voor een interview voor zijn radio-ding - nadat hij me hier op twitter al vele malen had duidelijk gemaakt dat hij mijn stukken niet pruimt - waarmee ik instemde. Het was een vervelend gesprek.
3. Verspeek bleek enorm wantrouwend en bevooroordeeld. Er was geen enkele chemie, maaar goed, hij had een item. Sindsdien ben ik voor Paul een soort obsessie. (Hij is niet de enige, hetzelfde geldt voor @chrisklomp en voor een redacteur van een niet nader te noemen VU-blad)
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!