Opschaling van de #COVID19NL zorg in Nederland

Opschalen gaat Nederland niet zo goed af. De door @hugodejonge beloofde testcapaciteit bijvoorbeeld wordt zelden tot nooit gehaald. Hoe gaat het nu met de opschaling in de zorgsector?

(1/n)
rtlnieuws.nl/nieuws/politie…
In de Technische Briefing van 14 oktober ontvouwde @ErnstKuipers namens het LCPS de verwachtingen ten aanzien van de #COVID19NL zorgvraag. Op 31 oktober wordt een behoefte aan 2.047 ziekenhuis- en IC-bedden voorzien.

tweedekamer.nl/sites/default/…

(2/n)
Uit bovenstaande figuur wordt duidelijk dat de projectie (grijze lijn) van @ErnstKuipers redelijk wordt gevolgd (oranje bollen). Echter, er lijken twee plateaus (rond 13 oktober en 29 september) aanwezig te zijn (paarse pijlen), waarin de zorgvraag niet lijkt toe te nemen.

(3/n)
Deze plateaus zouden dan zo'n 1 à 2 weken eerder in de RIVM casusdata te zien moeten zijn. Rond 29 september tot 5 oktober en 15 tot 22 september is daarin niks uitzonderlijks waar te nemen.

(4/n)
Wanneer in meer detail naar de LCPS (oranje) en Stichting NICE (blauw) data t.a.v. de IC bezetting wordt gekeken. Dan suggereert dit dat er een opschalingsplan wordt gevolgd van 50, 100, 150 naar 250 bedden.

stichting-nice.nl/covid-19-op-de…
lcps.nu/nieuws/

(5/n)
Waarin de capaciteit in stappen wordt uitgebreid. Dit suggereert eveneens dat die uitbreiding niet snel genoeg gaat. De groei in cases is sinds 1 september ongeveer 6,0% per dag, terwijl de IC instroom met 6,9% per dag toeneemt.

(6/n)
De verhoogde toename in de IC instroom wordt veroorzaakt door een versnelde groei van infecties in de hogere leeftijdscohorten. De gemiddelde wekelijkse groei is 47,7%, terwijl deze 54,8 en 61,4% is voor respectievelijk de leeftijdscohorten van 60 tot 69 en 70 tot 79 jaar.

(7/n)
De IC opnames, weergegeven als 3 daags gemiddelde, volgen een zaagtandpatroon. Na een capaciteitsuitbreiding kunnen de opnames naar vraag worden voldaan. Wanneer de capaciteit nagenoeg is bereikt nemen de opnames af.

(8/n)
De IC bezetting volgt de door @ErnstKuipers voorspelde bezetting. Toch lijkt de groei door een vertraagde en geplande capaciteitsuitbreiding te worden geremd. De projectie van @ErnstKuipers lijkt uit te gaan van een IC verblijftijd van 9 dagen (groene lijn, rood 21 dagen).

(9/n)
In het 77e OMT advies staat beschreven dat men uitgaat van een IC ligduur van 8 dagen in tegenstelling tot de 22 dagen die daarvoor in maart nog nodig waren. Dit is wel een heel opmerkelijke voorruitgang.

rijksoverheid.nl/binaries/rijks…

(10/n)
Deze 8 IC ligdagen lijken een vergissing te zijn geweest van Diederik Gommers. Uit rapportage van NICE blijkt namelijk dat de gemiddelde IC ligduur nog niet kon worden vastgesteld. Dit aangezien er nog 25 patiënten op de IC lagen en de gem. ligduur toen al 11,4 dagen bedroeg.
Toch lijkt het erop dat er in de planning van de IC capaciteit nog steeds wordt uitgegaan van een ligduur van 8-9 ligdagen. De vraag is of dit een rolspeelt in de geobserveerde regulering van de IC zorgcapaciteitsuitbreiding.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jorrit Posthuma de Boer

Jorrit Posthuma de Boer Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JPosthumadeBoer

27 Sep
Speelt de onderwijssector een belangrijke rol in de transmissie van COVID-19?

Een vraag aan: @MarionKoopmans, @MarcBonten, en/of @jankluytmans

Onderbouwing van de vraag:👇
Een belangrijke vraag die nog niet eenduidig is beantwoord, is de vraag of #COVID19NL geïnfecteerde kinderen minder besmettelijk zijn. Wel is duidelijk dat kinderen fors ondervertegenwoordigd zijn in de statistieken.

h/t @mkeulemans en @P_Bruijning
volkskrant.nl/nieuws-achterg…
Het bovenstaande artikel eindigt met de wellicht premature vaststelling:
Read 28 tweets
26 Sep
Vinden de meeste #COVID19NL infecties plaats in de thuissituatie?

Een vraag aan het op persoonlijke titel sprekende 'Twitter OMT':👇
Het @rivm weekrapport “Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland” van 22 september, meldt over de afgelopen week 13.471 nieuwe #COVID19NL infecties (tabel 7). Van slechts 3.052 van deze nieuwe infecties is de besmettingslocatie (setting) bekend.
Echter, tabel 8 geeft aan dat in sommige gevallen meerdere settings kunnen zijn aangegeven.

Gaan we uit van een maximum van 2 opgegeven settings, dan zouden, in tabel 8, minimaal 303 dubbele settings staan aangegeven.
Read 11 tweets
16 Sep
1. Preoperative screening of asymptomatic patients for SARS-CoV-2 infection in the Netherlands

The logistical and financial implications of testing a large number of patients has been weighted against the devastating effects👇of an unrecognized SARS-CoV-2 infection. Image
2. The formal policy of the Dutch government to consider reinstating measures, to decrease the effects of a SARS-CoV-2 outbreak, is set at a national average of 40 COVID-19 hospital admissions per day for a minimum of 3 consecutive days.
3. Exactly, this threshold of 40 COVID-19 hospital admissions per day for a minimum of 3 consecutive days, has been deemed appropriate as the limit below which PCR testing is not logistically and financially feasible. Image
Read 6 tweets
15 Sep
Uw berichtgeving is wel erg optimistisch @parool. Uit de gegevens van Stichting NICE, over de periode 1-12 september, blijkt dat de gemiddelde IC verblijftijd nu 14,6 dagen bedraagt. Dit is ongeveer 8 dagen korter dan eerder (22 dagen).

parool.nl/nederland/capa… Image
Het bovenstaande geldt ook voor uw berichtgeving @NOS.

Read 6 tweets
11 Sep
#complot, waar is het 72e OMT rapport?

rijksoverheid.nl/zoeken?trefwoo… Image
De brief van 27 juli 2020, waarin het #RIVM vragen van het @MinVWS beantwoordt met betrekking tot ventilatie, verwijst weliswaar naar het 71e en 72e OMT advies, echter de link verwijst door naar het 70e en 71e OMT advies van 23 juni 2020.

rivm.nl/sites/default/… Image
Het 73e OMT advies van 28 juli 2020 had o.a. betrekking op de verplichtstelling van niet medische mondmaskers.

rijksoverheid.nl/binaries/rijks…
Read 5 tweets
11 Sep
1. COVID-19 Transmissies in Gezinnen

In het onderstaande verdienstelijke artikel van @mkeulemans, staat beschreven dat van alle #COVID19NL besmettingen, waarvan de setting bekend is, 54,1% van die besmettingen in de thuissituatie plaatsvinden.
volkskrant.nl/nieuws-achterg…
2. Verder vinden nog relatief veel besmettingen plaats tussen overige familieleden (9,3%), kennissen en vrienden (7,0%), op het werk (9.2%), in het verpleeghuis (7,5%), tijdens vakantie of reizen (6,2%) en in de horeca (6,1%).
3. De besmettingssetting is in 22,6 tot 27,5% van de gevallen niet door de GGD te achterhalen.

Aura Timen, hoofd van het LCI, acht het volkomen aannemelijk dat ook de onbekende besmettingen (72,5 – 77,4%) ongeveer het voormelde patroon zullen volgen (qua percentages).
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!