“Jag ska inte kommentera, jag SKA inte kommentera”. Men det är allt svårare att inte anmärka på den väg som den svenska medialogiken kring corona nu allt oftare tar…
1) Fulciteringar

Den här gick mig helt förbi när det skedde, att Tegnell ska ha sagt att corona inte är värre än att gå över gatan och att han spelade ned faran.
Citatet kommer från ett framträdande på Chefsdagen där Tegnell uttryckligen pratar utifrån sitt eget perspektiv, att han inte är rädd för smittan utan är mer rädd för att gå över gatan och att han dessutom jobbat i eboladrabbade områden.
Detta tar Expressen vidare och gör en stor poäng av hur många som dött av att bli påkörd på övergångsställen vs. hur många som dött i corona i Sverige.
För den som läser citatet är det uppenbart att Tegnell utgår från sitt eget perspektiv. Men Expressen är inte sämre än att ta fram trafikstatistik och ser minsann att mycket få personer har dött av att bli påkörda vid övergångsställen medan många har dött i corona. AHA! J’ACCUSE!
2) Dagens (18/10) ledartext från Peter Wolodarski.

Budskapet i texten bygger på en bild av att svensk vård, mer eller mindre, ägnat sig åt en form av ättestupa. Den här bilden har drivits från ledarplats samt från delar av tidningen under längre tid.
Nu tar Wolodarski upp Expressens “””scoop””” och frågar sig med darrande läpp om det inte är de svagaste som måste kunna få gå över gatan. Ledartexten ackompanjeras av en bild på Tegnell.
Samtidigt lyfts det logiska felslutet argumentum ad populum (“om alla gör X så borde vi göra X”) till nya höjder när Wolodarski efterfrågar munskydd i Sverige, nu när hela världen har dessa.
Det verkar ha gått DNs chefredaktör förbi att 1) hans egen tidning har en kunskapsgenomgång kring bl.a. munskydd (inte den första heller)... dn.se/vetenskap/amin…
... samt 2) munskydd tillskrivs väldigt mycket effekt i situationer där man genomfört en uppsjö med åtgärder. Se t.ex.
3) Direkta frågor blir spontana åsikter

Kommer ni ihåg när Ekots reporter ställde en fråga till Tegnell om vad man kunnat göra annorlunda, nu när man vet mer? När Tegnell svarade plikttroget och som belöning fick “TEGNELL ÅNGRAR SIG!”-rubriker? Minns ni?
Det här med att ställa direkta frågor till Tegnell et al och sen påstå att det är spontana uttalanden fortsätter vara en av källorna till fulspel i debatten och det driver diskursen hårdare i en polariserad riktning.
För det är här hela den här ranten skulle kunna sammanfattas: Media bidrar just nu till inte en genomlysning utan ett fördummande och polariserande av debatten.
Att Expressen ägnar sig åt den fulaste formen av rapportering är det få, om någon, som förvånas över. Men när chefredaktören på Sveriges största dagstidning beter sig på det här viset naggas både debatten i sig men också nivån rejält i kanten.
För ÄVEN om det Wolodarski och hans supporterskara försöker utmåla (vilket är, milt sagt, tveksamt och rejält problematiskt) skulle vara sant så blir effekten att man skjuter bredvid målet.
För ansvarsutkrävandet riktar sig mot en funktion, eller snarare person (Tegnell), som inte ansvarar för de facto vården av äldre.
Och oavsett hur ofta idén om munskydd upprepas så stämmer varken påståendet (att det är vetenskapligt bevisat att munskydd har effekt) eller de siffror som Wolodarski åberopar som stöd för sin slutsats. Se t.ex.
Ovan i den här tråden har jag gett tre exempel på hur media just nu, i jakt på uppmärksamhet och drivande av tes, triumfatoriskt har kunna vifta med någon form av klickbanér och bekräftelse på att tesdrivandet var rätt!
I de fall som kritiker nått fram till dessa skribenter har viljan till självrannsakan varit låg eller icke-befintlig. Istället har det handlat om att i än högre takt och volym pumpa ut sin tes…
… till skada för debatten, till skada för oss alla och till skada för media själva. För även om det måste vara väldigt tacksamt att uppmärksammas och få ryggdunk just nu så är det en tidsfråga innan man går emot mobben i en fråga. Med känt resultat.
Tidigare hette det “kontrollera aldrig en bra story” när man refererade till kvällspressens masserande av fakta. Tyvärr har detta tänk allt mer etablerat sig inom coronarapporteringen från klart mer seriösa aktörer.
Jag tycker det är genuint obehagligt hur man i jakt på smaskiga historier totalt ignorerar allt vad vetenskaplig konsensus heter och istället letar efter röster ute i periferin som kan stödja den egna tesen (*host* som 22 forskare *host*)
Exempel: Wolodarskis tidning har länge drivit frågan om klimatförändring, att den är vetenskapligt verifierad och att vi ser dess effekter redan idag. Allt med stöd av vetenskaplig konsensus, de som ifrågasätter är ignoranta och konspirationstroende.
Men när coronadiskussionen började ta fart var principen om att luta sig mot vetenskap som bortblåst. Istället handlar det nu om enskilda, behjärtansvärda historier, kvällstidningsformuleringar och hur saker KÄNNS.
PRECIS det som man hållit sig borta från tidigare, då det må vara drabbande berättelser men som bidrar föga till narrativet och ta reda på vad som EGENTLIGEN skett.
Tesdrivandet kanske ger kortsiktiga vinster, men på längre sikt har nu Wolodarski och hans mer seriösa kollegor i branschen blivit en del av det problem som Expressen och Aftonbladet tidigare haft oligopol på.
End of rant.
Ps. ”Slutklämmen” i söndagstexten, om de svaga och gå över gatan, får mig att tänka på detta från Family Guy...
Pss. Mitt i allt rantande glömde jag kanske bort det mest talande citatet av DNs chefredaktör...
Så här uttrycker sig folk i konspirationsträsket, de som tagit sig så långt nedför kaninhålet att de vare sig kan se sin egen galenskap eller kan ta sig ur det, även om de skulle vilja.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with CJ Åkerberg

CJ Åkerberg Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @cj_akerberg

15 Aug
Återigen har ett gäng personer med titlar (varav två är brottsmisstänkta) fått frikort till DN Debatt. Här oroar man sig över skolstarten i Sverige och hänvisar till en studie från Sydkorea. Image
Problemet är bara att forskarna själva har gått ut och lyft ett lätt flagrant problem med studien: man vet inte vem som smittat vem...

Det vill säga; hela premissen för debattartikeln ställs i tvivelaktig dager. Image
Hur många gånger ska @DNDebatt släppa fram artiklar utan någon form av kritisk granskning?
Read 6 tweets
29 Jul
När PW försöker rättfärdiga sitt hysteriska tonläge och ovetenskapliga hållning... Det var rätt att ställa de jobbiga frågorna och att man stod emot ”de som försökte få oss gå i led”?
Detta från mannen som publicerade texten att vi borde stänga ned hela Sverige omedelbums (trots bristande vetenskaplighet), vars tidning argumenterade för skolstängningar (trots bristande vetenskaplighet) och vara tidning hävdade att man dödade äldre på våra äldreboenden.
Nu byggs ett narrativ utifrån ”jag vågade ifrågasätta”. Oavsett vad man kommer fram till i utredningar (som kommer ta lång tid) kan man cementera bilden av modiga ifrågasättare...
Read 9 tweets
26 Jun
Tråddags igen.

En av de stora diskussionspunkterna under nya coronavirusets härjningar är det faktum att svensk äldrevård drabbats hårt av detta. Och detta är något som många både beklagat och pekat ut som kanske Sveriges största misslyckande än så länge i pandemin.
Men det finns de som upplever att det inte bara är ett komplext system där sjukdomen lyckats ta sig in på grund av väldigt många faktorer.

Istället målas bilden upp att systemet och samhället "inte bryr" sig och ägnar sig åt ättestupa.
Detta tänk har förts fram både inom etablerad media men även bland gemene man online. Palliativ vård har blivit ett skällsord och något man hotar sina gamla släktingar med.
Read 18 tweets
27 Feb 19
Det finns kommentarer till pågående granskning och så finns det Bonnier Faktas kommentarer till granskning: bonnierfakta.se/nyheter/kommen…
Låt oss ta fasta på framför allt den här delen i BFs kommentar.
Bonnier Fakta har i sitt stall bl.a. Ulrika Davidsson. Davidsson företräder tro på blodgruppsdiet samt mat för hormonell balans. Och just, hypen kring tarmflora: bonnierfakta.se/forfattare/447…
Read 25 tweets
22 Sep 18
Apropå det här med tarmbakterier och deras magiska krafter, som Nyhetsmorgon tog upp idag... #sweskep
1) Suki Choi detaljerar inte sin akademiska examen på Karolinska, här eller i andra program. Hon är civilekonom och hennes avhandling på KI handlade om komplexa system inom sjukvården.
2) programmet inleds med att presentatören säger att rätt mat kan behandla ”alzheimer och andra sjukdomar”. Senare i programmet tar man upp autism som en av dessa sjukdomar. Stödet för denna tes är... extremt lågt.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!