چند نکته درباره #انتخابات_آمریکا:

۸/۱-هر کاندیدایی ببرد، نظام اسلامی برای بقایش باید با دولت آمریکا و شروطش کنار بیاید. معامله و گرفتن ضمانت بقا، از #ترامپ هم ممکن است، اما بی‌آبرویی‌اش برای نظام بیشتر است. ترامپ و #بایدن دنبال تغییررفتار نظام هستند؛ اولی با چماق و دومی با هویج!
۸/۲- توافق با آمریکا مُسکّن اقتصاد ایران است، اما درمان سرطان آن نیست. فساد، ناکارآمدی و ماجراجویی نظام، اقتصاد ایران را ویران و بی‌ثبات کرده و تحریمهای آمریکا تاثیر ثانویه داشته است. رشد اقتصادی، نیازمند "عادی شدن" نظام سیاسی و پذیرش نظم جهانی است. ج.ا. نظامی عادی نیست!
۸/۳- در آمریکا هر که بر سر کار آمده، چه جمهوریخواه و چه دموکرات، ایران گرفتار تحریم بوده؛ در ایران هم چه اصلاحطلب و چه اصولگرا سر کار آمده، نظام ماجراجو و اصلاح‌ناپذیر بوده؛ رفع پایدار تحریمها نیازمند عادی‌شدن یعنی استحاله نظام است، که پیش‌شرطش مرگ خامنه‌ای است.
۸/۴- درصورت آغاز اعتراضات دوباره در ایران، ترامپ بعید است کاری بیش از آبان ۹۸ انجام دهد؛ بایدن هم نمیتواند سکوت کند و اعتراضات و خواست مردم را نادیده بگیرد. در صورت رابطه بهتر بین مقامات آمریکا و اروپا، امکان فشار عملی همه‌جانبه بر ج.ا. وجود خواهد داشت.
۸/۵- برای #تغییرنظام در ایران، هم اروپا و هم آمریکا باید از معترضان و تغییرات حمایت کنند. اختلافات و لجبازی میان ترامپ و اروپایی‌ها باعث شده، اروپاییها و رسانه‌های اصلی، درتقابل با ترامپ، از معترضان و تغییرنظام حمایت عملی نکنند. با انتخاب مجدد ترامپ، احتمالا این وضع ادامه می‌یابد
۸/۶- تغییرنظام خواست مردم ایران است نه خواست ترامپ یا بایدن. حتی درصورت بروز درگیری نظامی میان ج.ا. و آمریکا، نه ترامپ و نه بایدن دنبال تغییر نظام نخواهند بود بلکه دنبال تسلیم آن هستند. از سوی دیگر هر کدام در کاخ سفید باشند، خواست #تغییرنظام توسط مردم را نمیتوانند نادیده بگیرند
۸/۷- درصورت پیروزی بایدن، دوباره برای مدتی اپولوجیست‌ها (ماله‌کشان) و استمرارطلبان جان میگیرند، اما عمر هیاهوی آنها تا انتخابات ریاست‌جمهوری ایران است. با تحریم گسترده انتخابات۱۴۰۰ و پیروزی کاندیدای آقا، سروصدای آنها میخوابد و درگیری با آمریکا دوباره آنها را به حاشیه میبرد.
۸/۸- نتیجه #انتخابات_آمریکا تعیین کننده بقا یا زوال ج.ا. نیست؛ حضور ترامپ یا بایدن تاثیرگذار است، اما تعیین‌کننده نیست. برای تغییرنظام، صدای مردم در خیابان و غیبت آنها در پای صندوق رای تعیین‌کننده است. تکلیف نظام بیشتر در #انتخابات_۱۴۰۰ ایران تعیین میشود تا #انتخابات_۲۰۲۰ آمریکا!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ammar Maleki-عمار ملکی

Ammar Maleki-عمار ملکی Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AmmarMaleki

10 Jun 18
۱- در #نظرسنجی_گمان بیش از۱۹هزار نفر شرکت کردند و یافته‌های آن، گرایشات سیاسی ۷۲٪ جامعه ایران (یعنی کسانیکه در انتخابات ۹۶ به ابراهیم رییسی رای ندادند) را بازتاب ‌می‌دهد. این نظرسنجی بخشی از نگرش‌های سیاسی مردم که در فضای جاری بطورعلنی امکان ابراز ندارند را اندازه‌گیری و ثبت کرد
چکیده یافته‌های #نظرسنجی_گمان
۲- درباره مقبولیت نظام جمهوری اسلامی، نتایج نظرسنجی نشان می دهد که حداقل ۷۰٪ مردم ایران در یک رفراندوم آزاد به جمهوری اسلامی «نه» می‌گویند.
چکیده یافته‌های #نظرسنجی_گمان
۳- در پاسخ به این پرسش که خود را متعلق به کدام گرایش سیاسی می‌دانید، ۳۷.۸٪ مردم ایران خود را سرنگونی‌خواه (برانداز) و ۳۰.۶٪ آنها خود را تحول‌خواه و ۳.۶٪ مردم خود را اصلاح‌طلب با تاکید بر حفظ نظام جمهوی اسلامی (استمرارطلب) می‌دانند.
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!