1. Dit weekend weer in het nieuws: het radioactieve water van Fukushima. Hoe zat het ook alweer?

welingelichtekringen.nl/natuur-en-mili…
2. Bij het bedrijven van kerncentrales (en het koelen van gesmolten kerncentrales) ontstaan radioactieve stoffen, waaronder tritium, radioactief waterstof.

meti.go.jp/earthquake/nuc…
3. Alle radioactieve stoffen kan je efficiënt uit dat water filteren, behalve tritium. Dat vormt nl. “zwaar water” (HTO, getitrieerd water) en dat is chemisch identiek aan normaal water.

Alle kerncentrales hebben vergunning om dat naar lucht en water te lozen.
4. Tritium is de minst radioactieve stof in de natuur. De straling is zo zwak, dat het niet wetenschappelijk kon worden vastgesteld dat het ongezond is voor mensen. Het is bekend van het groene licht van betalights, nachtkijkers en noodverlichting.

amazon.nl/Tritium-kleure…
5. De media pakken uit: een miljoen ton radioactief afval(water) in de oceaan “dumpen”.

Maar gaat het om de miljoenen tonnen? En gaat het om “dumpen” (smijten, neertyfen, flikkeren, etc.) ?

nu.nl/buitenland/599…
6. De totale radioactiviteit is 1000 TBq. Ter vergelijking: 0,001 TBq wordt voor de wet als niet-radioactief gezien. Kan je zo in de grijze kliko doen en door de gemeente laten ophalen.

Tritium ontstaat ook in de natuur. Er is ca. 5 kg natuurlijk tritium op aarde.
7. Deze 1000 TBq in Japan weegt ca. 4 gram. En dat willen ze in de loop van 30 jaar in zee laten lopen. 0,1 gram per jaar dus, op een totaal van 5 kilo.

Alle nucleaire installaties wereldwijd lozen ook tritium. Ik schat m 500-1000 TBq per jaar, ofwel 2-4 gram.
8. Wat de Japanners willen doen is dus helemaal niet relevant, op wereldschaal bekeken.

Maar politiek ligt het gevoelig, bijvoorbeeld omdat de vissers zich zorgen maken. Die weten vast niet dat de zee al tritium bevatte lang vóór het ongeval in Fukushima.
9. Maar raar is het wel. Jarenlang loosden de Japanse kerncentrales tritium op de oceaan, en dat vond bijna niemand een probleem.
En nu willen ze ongeveer evenveel tritium per jaar lozen, maar dan van Fukushima, en dat is ineens een groot probleem. 🤔

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with lars roobol

lars roobol Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @larsroobol

5 Mar
Ik ben fan van alle vormen van stroom opwekking die bijna geen fijnstof en CO2 uitstoten. Maar deze tweet van Tom van der Lee bracht mijn geloof stevig aan het wankelen: is wind op zee niet de belofte die het leek? Wind fans: help mij!
Het artikel dat Tom deelde was van het Financieel Dagblad, een gerenommeerde krant toch? Zeker as het over het opwekken van stroom gaat.
Er zijn opdrachten gegund aan SUBSIDIEVRIJE windparken, die vanaf 2022 gebouwd gaan worden, maar zoals ik het hier lees beginnen de investeerders terug te krabbelen. Misschien moeten ze de parken maar niet gaan bouwen.
Read 11 tweets
12 Oct 19
40.000 maal meer dan normaal! Voor de echte durfals! Maximaal 5 minuten! Dat claimt @HLN_BE in dit artikel.

Laten we even afstand nemen van de superlatieven en de hype.

Wat is mijn advies? 👇🏻

m.hln.be/nieuws/buitenl…
1. Het natuurlijke achtergrond dosistempo is 0,1 microsievert per uur. 40.000 maal hoger is dus 4000 microsievert per uur. En dat is best veel.

Als je daar 10 dagen en nachten bent, dan heb je niet 30% kans om aan kanker te overlijden zoals de gemiddelde Nederlander, maar 35%.
2. Wat is je dosis als je daar 5 minuten bent? 330 microsievert. Net zo veel straling als je krijgt door 65 uur vliegen op 10 km hoogte, of twee maanden skiën op 2000 m hoogte.
Read 8 tweets
17 Jul 19
Na de HBO serie Chernobyl krijg ik veel vragen over het aantal slachtoffers dat het kernongeval in 1986 heeft veroorzaakt.

Bij een super hoge dosis kan je binnen een paar weken dood gaan, door stralingsziekte.

Hoe zat dat met de “directe” doden van Chernobyl? Een draadje. 👇🏻
1. Stralingsziekte is de term voor het feit dat je stamcellen niet meer de belangrijke cellen die je nodig hebt kunnen aanmaken. Je organen en je zenuwstelsel, bloed of beenmerg worden niet meer vernieuwd en binnen een paar weken sterf je.
2. UNSCEAR, een organisatie binnen de Verenigde Naties, heeft met hulp van veel wetenschappers over de hele wereld de gevolgen van het kernongeval in beeld gebracht. Op hun website zijn dikke rapporten daarover te downloaden.

unscear.org/unscear/en/che…
Read 13 tweets
13 Jul 19
1. Some people asked me about an alarming article in the @DailyMailUK. We are all going to die!!!! 😱😱😱

Sure, we all are, nobody’s got eternal life. But will “the claw” contribute to even shortening it?

Read more about it in this thread. 👇🏻
2. Here’s the article. How does one recognise that a claim is bogus, or that there’s really something to it? It starts with close reading of the text!

dailymail.co.uk/news/article-7…
3. Firstly, a bold claim is being made: even a single touch could be deadly. Aaaaaahhhhhh! 😱😱😱
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!