Afgelopen week (22/10-28/10) waren er 111 769 nieuwe bevestigde besmettingen, dat zijn er 21 982 of 24% meer dan de week voordien. Er was op 21/10 wel een aanpassing van de teststrategie. 1/9
In principe worden nu enkel personen met symptomen getest waardoor het aantal besmettingen niet echt vergelijkbaar is met vorige week. Ook in de ziekenhuizen zijn het uitzonderlijke omstandigheden waardoor we voorzichtig moeten zijn met conclusies. 2/9
In de laagste leeftijdscategoriën zien we nu een daling, maar dat is misschien omdat jongeren minder vaak symptomen hebben en dus nu minder getest worden. De incidentie bij 90+ is ondertussen hoger dan tijdens de eerste golf. Dat laatste is zeer zorgwekkend. 3/9
In de loop van volgende week zullen zowel de huidige periode als de vergelijkingsperiode de nieuwe teststrategie gebruiken. We kunnen de cijfers dan opnieuw beter vergelijken. De gemiddelden van vandaag en gisteren geven aan dat we waarschijnlijk richting plateau gaan. 4/9
Het aantal uitgevoerde testen is licht gedaald door de aanpassing van strategie, maar de echt interessante data zit in het percentage positieve testen. Daar zagen we zoals verwacht eerst een sprong, maar is er de laatste dagen voor het eerst sinds lang opnieuw een daling. 5/9
De situatie in de ziekenhuizen is nog steeds bijzonder ernstig met een toename van 49% per week. Verschillende provincies zitten ver boven de drempelwaarde van niveau 4. 6/9
Een lichtpuntje is dat de toenamesnelheid van de nieuwe opnames de laatste dagen wat vertraagd is. Hopelijk zet deze trend zich volgende week verder. De invloed hiervan op het aantal personen op intensieve zorgen zal pas later zichtbaar worden. 7/9
Op de kaart is er opnieuw weinig verschil merkbaar. Zelf door de data stappen kan zoals steeds op observablehq.com/@bmesuere/geog… 8/9
Het aantal overlijdens nam afgelopen week toe van gemiddeld 40 naar 102 per dag. De situatie blijft dus zeer ernstig, maar in tegenstelling tot vorige week zien we enkele lichtpuntjes. Laten we er samen alles aan doen om die niet te laten uitdoven. #BlijfThuis 9/9

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Bart Mesuere

Bart Mesuere Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @BartMesuere

28 Oct
1/ Vorige week werd beslist om de teststrategie aan te passen omdat de labo's aan hun limiet zaten. Mensen zonder symptomen worden in principe niet meer getest. Dit zal gevolgen hebben voor het aantal bevestigde besmettingen. Hierbij een schatting van de impact op de cijfers:
2/ We beginnen met op te lijsten wat we verwachten te zien:
👉 Minder uitgevoerde testen
👉 Minder positieve gevallen
👉 Een hoger percentage positieve gevallen
👉 Meer ademruimte bij de labo's en dus minder laattijdige resultaten
3/ De meest uitgesproken verandering zouden we moeten zien in de zwaarst getroffen provincie: Luik
We zien daar inderdaad een plotse ombuiging in aantal uitgevoerde testen en het aantal positieve testen maakt een sprong van ~35% naar 50+%. De hypothese lijkt dus te kloppen.
Read 9 tweets
25 Oct
Afgelopen week (15/10-21/10) waren er 83 235 nieuwe bevestigde besmettingen, dat zijn er 27 648 of 50% meer dan de week voordien. De toenamesnelheid lijkt iets af te remmen, maar het is moeilijk om die verandering correct te interpreteren door een aanpassing in teststrategie. 1/9
We testen nu namelijk enkel symptomatische personen waardoor we minder positieve gevallen zullen oppikken, maar met een hoger percentage positieve testen. Aangezien jongeren vaker asymptomatisch zijn, verwachten we daar de grootste invloed en dat is ook exact wat we zien. 2/9
Alle provincies zitten ondertussen boven de hoogste drempel van 400 besmettingen per 100k inwoners over de laatste 2 weken. In Oost- en West-Vlaanderen is de stijging het sterkste met nog steeds bijna een verdubbeling in de laatste 7 dagen. 3/9
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!