Alınan tedbirlerin sosyal ve ekonomik hayata, eğitim sistemine yaptığı etkiler ortadayken vakaları takibi için insanlara elektronik bileklik takılmasının anlamı nedir?
Tüm dünyayı sardığı söylenen ancak Çin’de Wuhan dışında başka bir yerde görülmeden kaybolan C19 pandemisi ile ilgili soru işaretleri her geçen gün artıyor.
Virüsü alanların %95’inin hiç bir belirti göstermeden durumu atlattığı, hasta olan %5’lik kısmın ise %98’inin iyileştiği gerçeği önümüzde duruyor.
“Yaptığımız çalışmalar ve tahminlerimize göre dünya nüfusunun yüzde 10’u virüse yakalanmış olabilir” kim diyor bunu DSÖ’den Mike Ryan!
Bu rakam, dünyanın pek çok ülkesinde farklı sesler çıkaran ve itiraz eden uzmanların “Corona’nın mevsimsel gripten daha az öldürücü” tezini doğruluyor.
Dünya devletlerini tek merkezden yönetilen bir organizma gibi yönetmek isteyen küreselci akıl asılsız bir korku kampanyası ile insanlığı köleleştirmenin peşinde olabilir! Uyanık mıyız?
İnsanların bileklerine elektronik kelepçe takmak, yüz tanıma sistemi ile izlemek gibi özel hayatı hiçe sayan projelerin halk sağlığı adına yapıldığına kim inanır?
İnsanlığı dijital köle yaparak, izleyerek, evlere hapsederek sağlığını koruyamazsınız! Bu işin sonu yokluk, kıtlık ve sefalettir! Toplumsal bunalımdır! Yoksa gizli amaç bu mudur?
Halk Sağlığını korumak halkın ruh sağlığını korumayı da kapsamaktadır. DSÖ ile aynı dili konuşan ve sürekli korku üreten,Bilim Kurulunun bazı üyelerinin açıklamaları çok gariptir.

Bu kurulda acilen farklı seslere de yer verilmelidir.
Anlaşılan odur ki sağlık sistemi TV’lerde 7/24 saçılan korkudan dolayı panikleyip hastaneye koşanlar yüzünden kilitlenmek mi istenmektedir?
DSÖ ve Bill Gates gibi sürekli korku tehdit dili ile panik üretmek ve toplumun psikolojisi oynamak ne anlama gelmektedir?
Bilim Kurulundaki bazı üyelerin DSÖ ve Bill Gates ile aynı dili konuşmaları dikkatimizden kaçmamaktadır.

“Aşı” ve “bileklik”konusunda da toplumun mutlaka açık doğru güven dolu bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Çünkü aşı konusunda da çok ciddi güven problemi ortaya çıkabilir.
DİJİTALİZMİ kontrol etmek isteyen Tek Dünya Hükümeti peşinde olan kirli akıl,devletleri tasfiye edip,
İnsanlığı vücuda yerleştirdikleri “çip”ler üzerinden insanın özgürlüğünü yok ederek teslim almanın peşindedir.
Ve bu süreci pandemiyi kullanarak test ediyorlar
Özellikle bilim kurulu bazı üyelerinin hastalık sürecinde kendilerine duyulan güveni Türkiye üzerinde DSÖ/GATES dilini kullanarak vesayet odağı olma denemesinden vazgeçmeliler.

Evet sokak her şeyin farkında
Her an korku her an korku üretmek hayırdır.
Evet sokak hastalığın farkında ve tedbirler için azami dikkati göstermeli elbette.
Şu an sürekli olumsuz psikolojik yüklenme nedeni ile bulguları olmasa dahi insanımız kendi kendine şüphe duyar hale getiriliyor özellikle bazı bilim adamlarının açıklamaları ile.
Sayın CB’mız “Yatırım üretim ihracat istihdam için harekete geçen herkesin yanında yer almayı sürdüreceğiz.” diyerek çarkların dönüşünün hızını yükseltmek için mücadele ederken,
ekranlara çıkan bazı bilim adamları üslup ve cümlelerini milletimize güven verme odaklı olmalıdır.
Dünya’yı resetleyerek insanlığı teslim almak peşinde olan bu kirli aklın,insanı dijital köle yapmak isteyen ve bunu da sağlığımız üzerinden test etmek peşinde olanların saldırıları konusunda dikkatli olmalıyız.
Tedbir elbette
Ancak hayat devam edecek
Ekonomik hayat aksamamalı
Dijital gerçekliğe evet
Dijital üzerinden köleliğe hayır
Elbette tedbir
Ama toplumun psikolojisine sürekli olumsuzluk yüklemeye hayır

Elbette dikkat
Ama hayatı durdurmaya hayır

Elbette Temizlik Maske Mesafe
Ekonomik ve sosyal hayat TMM ile devam edecek
Milletimiz ve devletimiz Sayın Cb’mızın liderliğinde bunu başarıyor başarack

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Metin KÜLÜNK

Metin KÜLÜNK Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mkulunk

20 Nov
Aziz milletimiz; Küçükçekmece’deki parka, PKK’nın paçavra sembollerini yerleştirerek PKK’yı meşrulaştırma çabası içersinde olan akıl, ilçe belediyesini aşan bir boyuttadır. Bu durum, “özür dileyerek” ve “üzüntü bildirerek” geçiştirilecek masumane bir eylem değildir!
Bu provakatif adımı attıran iradenin amacı nedir? Bu adım, CHP’nin vatansever tabanını kilitleyerek, PKK’yı ve marjinal sol örgütleri, CHP’nin yurtsever tabanına karşı bir masumlaştırma aracı olarak kullanılarak, tabanın psikolojik altlığını hazırlamak mı istenmiştir?
Küçükçekmece merkezli yapılan bu operasyonun doğrudan akıl merkezi, CHP İstanbul’un başındaki şahıs mıdır? Bu şahsa biçilen rol, PKK ve marjinal sol örgütleri CHP’nin vatansever tabanına sevdirme rolü müdür?
Read 4 tweets
19 Nov
Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet liderliği ve millet merkezli siyaset biçimi ile feraset dolu kararı ile “14 gün tam kapatma” teklifine karşı,nispeten daha kontrollü tedbirleri tercih etmesi C19 kapatma lobisini rahatsız etti.
Bu lobi bir taraftan halkı korku ve paniğe sevk edip diğer taraftan hükümeti C19’a karşı orantısız tedbirle zorlayarak ekonomiye ve sosyal hayatımıza kalıcı hasar verme peşindedir
Akşener '21 daha uygundur da ekonomi açısından 14 gün kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilsin.' derken, yasağın vereceği olası hasardan medet umarken aslında suç üstü oluyorlar
Read 7 tweets
17 Nov
Yasaklama lobisi devreye girdi, amaçları ülkeyi kapatmak esnafı zor duruma düşürmek ve hükümete karşı eylemlerin ateşini yakmak.
Lobinin vitrininde İBB’nşn başındaki şahıs ve Tabipler Odası var.
İBB’nin başındaki şahıs siyasi figür olarak önde,

Tabipler Odası ise işin sözde bilim tarafı.

Arka planda ise BİDEN’in seçimi alması ise biti kanlanan güruh var.
Sağlık bakanlığının veri açıklama Sistemi ne yazık ki bu lobinin işine gelmektedir.
Sayın Bakanın çıkıp günlük tüm vakaların %40’ı İstanbul’da demesi İstanbul’un sanki %40’ın covidli algısına yol açmakta halbuki gerçek bu değildir
Halbuki açıklamalar daha dikkatli yapılmalıdır
Read 14 tweets
17 Nov
#PkkFetöDeaş
500 yıllık tarihimizin içerisindeki
Müslümanların geri kalmasının ve Devlet-İ Âlimizin çökmesinin referanslarını tarih kitaplarından okuyarak öğrenmeye çalıştık.
Kim İslamı tasfiye etmek istiyor,
kim Türkleri başardığı medeniyet değerleriyle birlikte tasfiye etmek istiyor,kitaplardan okuyarak öğrendik.
Ancak son 25 yıl 500 yıla, bugün ve yarına ilişkin herşeyi bizzatihi görerek, duyarak, yaşayarak öğrendik.
Yakın tarih aynı zamanda geleceğimizinde öğretmeni oldu .
Hedefleri nedir?
1-İslamı tasfiye etmek istiyorlar
2-Türkleri tasfiye etmek istiyorlar
Read 7 tweets
30 Jun
Yakın siyasal tarihimizde. En fazla konuştuğumuz konuların başında ABD’nin kontrolündeki askeri darbeler geliyor.
Ancak ikili antlaşmalar üzerinden ABD’nin etki alanına sokulmuş TARIM ve EĞİTİM’deki darbeleri ve kontrolü hiç konuşmuyoruz.
Konuşmak zorundayız.
En stratejik meselemiz eğitimdir.
Doğrudan bugün ve yarınımızı belirleyecek esastır.
Eğtim Beka meselemizdir.
27.12.1949 tarihinde Türkiye ile ABD arasında imzalanan Eğitim Komisyonu kurulmasına ilişkin antlaşması,

12.11.1950 tarihinde ABD ile imzalanan Tarım Ürünleri antlaşmaları

askeri darbeler gibi üzerinde konuşulması gerekmektedir.

TARIM ve EĞİTİM
BUGÜN ve GELECEĞİMİZDİR
Read 19 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!