Ok, finally figured out how to make a tweetorial... Here we go: interesting paper describing the mass screening effort pulled off by our Chinese colleagues in Wuhan. Important to read carefully for all those planning mass screening. nature.com/articles/s4146…
Wuhan had been under lockdown measures from January 23 until April 8, 2020. During the first 2 months after city’s reopening, there were only 6 sporadic COVID-19 cases in Wuhan.
Nonetheless, there was uncertainty about reopening businesses. Therefore, Wuhan decided to test….everyone in two weeks from May 14, 2020 to June 1, 2020.
All city residents aged six years or older were eligible and 9,899,828 (92.9%) participated. A 93% response rate.
That response rate is something any epidemiologist would envy and may be difficult to do unless mandatory.
No new symptomatic cases and 300 asymptomatic cases (detection rate 0.303/10,000, 95% CI 0.270–0.339/10,000) were identified. Contact investigation: no positive tests amongst 1,174 close contacts of asymptomatic cases.
Of the 34,424 participants with a history of COVID-19, 107 tested positive again, giving a repositive rate of 0.310% Mind you, this is > 6 weeks after the control of the pandemic wave.
Testing was done by two PCR’s targeting different parts of the SARS COV 2 genome, to reduce likelihood of false positives. Virus cultures were negative for all asymptomatic positive and repositive cases, indicating no “viable virus” in positive cases detected in this study.
All positives were put in strict isolation for two weeks (China still does this for any incoming traveller)
Less asymptomatic cases in children up to the age of 18 ((0.124/10,000), and the highest among those over 60 years of age (0.442/10,000). More positive women than men. Difference in rate in urban versus suburban areas (lower in the latter)
What does it tell us: massive effort, low yield but some important findings: high level of asymptomatic positives, but no secondary cases from those, lower rate of positives in <18 year olds, some areas with more transmission that others.
Question raised: how asymptomatic is asymptomatic? This was cross sectional, authors say they did not do follow up.
But yes...impressive nature.com/articles/s4146…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marion Koopmans

Marion Koopmans Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MarionKoopmans

24 Oct
@research_fake Ok (hoewel ik normaliter niet reageer op anoniem account). Dit is een model voor een hoestende persoon waarbij ze de hoeveelheid virus kunnen variëren. Die sproeit druppels met virus in de richting van een ontvanger. Ze meten hoeveel virus bij die ontvanger terecht komt.
@research_fake Daarmee hebben ze een aantal zaken bekeken: hoeveel virus komt er bij de ontvanger als er geen maskers worden gebruikt, maar verschillende afstanden, hoeveel als de hoesten een masker opheeft, hoeveel als de ontvanger een masker opheeft, en als ze alletwee een masker ophebben.
@research_fake Ook hebben ze nog naar soorten maskers gekeken. De belangrijkste gegevens staan in deze figuur. Je moet er goed naar kijken. Blauw is besmettelijk virus . Onderaan elk plaatje staat hoeveel van het virus overgedragen wordt (in procenten).
Read 7 tweets
30 Aug
@mauricedehond ok, voordat dit een heel eigen leven gaat leiden: dit gaat over de vraag of er een grens te bedenken is waarbij je kunt zeggen dat iemand niet besmettelijk is. Hoe onderzoek je dat? Dat vraagt om de volgende informatie: 1. hoe verloopt virus uitscheiding bij mensen met infectie?
@mauricedehond Daarvoor neem je meerdere keren monsters af bij mensen totdat ze negatief zijn. En dat moet dan voor mensen van verschillende leeftijden en verschillende risicogroepen. Wat we nu weten: meeste virus uitscheiding rond de eerste ziektedag, daarna geleidelijk afname
@mauricedehond aanwezigheid van virus wordt getest met PCR. Dat meet of er RNA is. In het begin van infectie is dat een prima maat voor aanwezigheid van virus, maar resten RNA lang aanwezig kunnen blijven, langer dan intact virus. Vraag si dan: hoe meet je besmettelijkheid?
Read 16 tweets
29 Mar
@Jopinie het belang van kritische reflectie. Could not agree more. Volgen van gekozen beleid betekent niet dat er niet kritisch gediscussieerd wordt. Vraag is waar je dat doet als wetenschapper. wetenschappelijke nuance is lastig in korte berichtjes te vatten 1/2
Bijvoorbeeld oproep Tedros over testen. Ja, natuurlijk wil je zoveel mogelijk testen. Maar die capaciteit moet wel opgebouwd worden. Er wordt vanalles beloifd en aangeboden. Spanje heeft net een grote partij testen moeten afkeuren, net als onze mondkapjes.
Intussen worden kits aangeprezen bij politiek en allerlei bedrijven, maar beschikbaarheid voor de validatie de we willen doen ( onder regie van RIVM) is iets wat heel moeizaam gaat omdat spullen er toch niet zijn of in kleine hoeveelheden. Validatie is niet deel van marketing
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!