Interessante documenten vergaderingen Interdepartementale Commissie #Crisisbeheersing (1e golf) zijn vrijgegeven

#CoronaCrisis

Automatisch aangeleverd op de publicatiedatum via penstock.online (iedereen kan dossiers per onderwerp bijhouden)

rijksoverheid.nl/binaries/rijks…
Brief TK Deelbesluit Wob Covid-19 ICCb stukken

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-12-2020

#CoronaCrisis #Crisisbeheersing

rijksoverheid.nl/documenten/kam…
Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Wob

Publicatie | 02-12-2020

#CoronaCrisis #Crisisbeheersing

rijksoverheid.nl/documenten/pub…
Bijlage 2 Inventarislijst WOB ICCb feb_maart

Publicatie | 02-12-2020

#CoronaCrisis #Crisisbeheersing

rijksoverheid.nl/documenten/pub…
Bijlage WOB ICCb feb

Publicatie | 02-12-2020

#CoronaCrisis #Crisisbeheersing

rijksoverheid.nl/documenten/pub…
Bijlage WOB ICCb maart deel 1

Publicatie | 02-12-2020

#CoronaCrisis #Crisisbeheersing

rijksoverheid.nl/documenten/pub…
Bijlage WOB ICCb maart deel 2

Publicatie | 02-12-2020

#CoronaCrisis #Crisisbeheersing

rijksoverheid.nl/documenten/pub…
Bijlage WOB ICCb maart deel 3

Publicatie | 02-12-2020

#CoronaCrisis #Crisisbeheersing

rijksoverheid.nl/documenten/pub…
Bijlage WOB ICCb maart deel 4

Publicatie | 02-12-2020

#CoronaCrisis #Crisisbeheersing

rijksoverheid.nl/documenten/pub…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Crisis 2.0 (Ralf Mohnen) #KerstZonderPiek 🎄

Crisis 2.0 (Ralf Mohnen) #KerstZonderPiek 🎄 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @CrisisNed20

4 Dec
Aan alle crisisbeheersers, zorgprofessionals, politici, bestuurders, journalisten, etc:

ik heb de honderden WOB-pagina’s die zijn vrijgegeven gelezen (zie bijgevoegde tweet).

Twitterdraadje: wat viel me op vanuit crisisperspectief?

#CoronaCrisis 1/20

Vooraf: ik werk 20 jaar in de crisisbeheersing en wist dat de kans op een pandemie groot was en dat de effecten van een pandemie op een samenleving zeer groot kunnen zijn.

Deze info kan iedereen vinden in risico-analyses (nationaal en per veiligheidsregio)

#CoronaCrisis 2/20
Ik wist dus dat dit kon en deed vaker mee aan pandemieoefeningen.

En toch was ook ik verrast door deze #CoronaCrisis, gewoon omdat 't moeilijk voorstelbaar is als je dit niet eerder meegemaakt hebt.

Daarom heb ik begrip voor mensen die zich dit niet kunnen voorstellen.

3/20
Read 20 tweets
2 Dec
#MinVWS en #RIVM dachten begin februari dat het coronavirus minder dodelijk zou zijn dan de griep. Inmiddels is duidelijk dat corona veel dodelijker is. Ook blijkt dat in maart serieus is gedacht om te streven naar #groepsimmuniteit.

#CoronaCrisis

rtlnieuws.nl/nieuws/nederla…
‘De sfeer was tot begin maart in politiek Den Haag soms lacherig en het kabinet wilde geen paniek zaaien over het virus. Experts en kabinet wilden uitstralen dat alles in NL onder controle was – op basis van onjuiste en achterhaalde inschattingen van ‘t #RIVM.’

#CoronaCrisis 2/5
‘Het communicatieadvies luidde in die periode: 'Intensiveren zonder alarmeren'.
Opvallend is een afspraak eind februari om mondkapjes voor niet-hulpverleners te ontraden, vanwege de schaarste.’

#CoronaCrisis 3/5
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!