Aan alle crisisbeheersers, zorgprofessionals, politici, bestuurders, journalisten, etc:

ik heb de honderden WOB-pagina’s die zijn vrijgegeven gelezen (zie bijgevoegde tweet).

Twitterdraadje: wat viel me op vanuit crisisperspectief?

#CoronaCrisis 1/20

Vooraf: ik werk 20 jaar in de crisisbeheersing en wist dat de kans op een pandemie groot was en dat de effecten van een pandemie op een samenleving zeer groot kunnen zijn.

Deze info kan iedereen vinden in risico-analyses (nationaal en per veiligheidsregio)

#CoronaCrisis 2/20
Ik wist dus dat dit kon en deed vaker mee aan pandemieoefeningen.

En toch was ook ik verrast door deze #CoronaCrisis, gewoon omdat 't moeilijk voorstelbaar is als je dit niet eerder meegemaakt hebt.

Daarom heb ik begrip voor mensen die zich dit niet kunnen voorstellen.

3/20
Nu naar de vrijgegeven info, nadat beroep gedaan is op de Wet Openbaarheid Bestuur.

Goed dat deze info nu te bekijken is.

De documenten geven een goed inzicht in de aanpak van de #CoronaCrisis in de 1e golf. De crisisorganisatie functioneerde, en er is hard gewerkt.

4/20
Sinds januari 2020 tot nu volg ik alles wat later de #CoronaCrisis werd, waarbij ik vooral let op #CrisisManagement, #CrisisCommunicatie en #InformatieVoorziening.

Zo zag de crisisorganisatie (Projectorganisatie COVID-19) er uit in het voorjaar:

5/20
Het #RIVM heeft vantevoren 7 scenario's opgesteld. Dat is gebruikelijk bij goed #CrisisManagement.

Van de 7 waren er 3 containmentscenario’s, 3 tussenscenario’s en 1 pandemiescenario.

(Het aparte document met scenario's is niet openbaar gemaakt).

#CoronaCrisis 6/20
Drie scenario's zijn uitgewerkt (16 maart).

Uit alle acties blijkt dat Nederland koos voor het scenario dat hier 'gecontroleerd uitrazen' wordt genoemd.

#CoronaCrisis 7/20
28 februari:

Doel was de containmentfase zo lang mogelijk te behouden, maar die fase heeft niet lang geduurd (zoals bekend).

#CoronaCrisis 8/20
We zaten in maart snel in het scenario #pandemie.

#CoronaCrisis 9/20
Onderstaand, onder duiding: hier lijkt keuze gemaakt te zijn op basis van het risico dat men toen (28 februari) zag (niet de doden, maar de grote druk op de medische infrastructuur)

(LCMS -> netcentrisch werken -> organisaties werken met 'n gedeeld beeld)

#CoronaCrisis 10/20
3 maart 2020: ‘Tekorten aan medische capaciteiten worden vooralsnog niet voorzien’

#CoronaCrisis 11/20
Coördinatie bij een A-ziekte ligt bij VWS, maar in de praktijk ligt de coördinatie bij het #RIVM.

Onder Aandachtspunten: ‘schaarste van middelen, zorgcapaciteit en zorgpersoneel (nog niet aan de orde, mogelijk in de toekomst)’

#CoronaCrisis 12/20
12 maart:

- RIVM: niet teveel focus op cijfers (want onvolledig)
- uitgangspunt beleid: mensen zonder symptomen hebben weinig kans anderen te besmetten
- mogelijke tekorten
- WHO: pandemie (11 maart)
- afwijkende maatregelen NL -> mogelijk buitenlandse druk

#CoronaCrisis 13/20
Hier wordt een verband gelegd tussen indammen, dichthouden scholen en nadelige gevolgen voor de economie.

Verschil in maatregelen met het buitenland wordt verklaard door ander nationaal zorgsysteem en andere afweging proportionaliteit van de maatregelen.

#CoronaCrisis 14/20
Handig om de doelstellingen van het kabinet te kennen, en te weten wat de uitgangspunten van de crisisorganisatie waren.

#CoronaCrisis 15/20
Een dagelijks Coronajournaal is voorgesteld, maar is afgewezen.

#CoronaCrisis 16/20
8 potentiële gamechangers worden benoemd:

#CoronaCrisis 17/20
Hierna: 19 maart

Neem hier kennis van de geprioriteerde thema’s van de crisisorganisatie in 5 projecten, waarbij ik van het project 'Maximaal Controleren' enkele details heb opgenomen.

#CoronaCrisis 18/20
Ook interessant: onderstaande doelgroepen en communicatiekanalen zijn onderscheiden voor de communicatie.

#CoronaCrisis 19/20
Dit is wat ik vanuit mijn perspectief opvallend vond.

Neem gerust contact met mij op met vragen over crises, crisisbeheersing in het algemeen en vragen over mijn werkwijze om heel veel en snel informatie te verwerken, te filteren, te beoordelen en te delen.

#CoronaCrisis 20/20

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Crisis 2.0 (Ralf Mohnen) #KerstZonderPiek 🎄

Crisis 2.0 (Ralf Mohnen) #KerstZonderPiek 🎄 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @CrisisNed20

2 Dec
#MinVWS en #RIVM dachten begin februari dat het coronavirus minder dodelijk zou zijn dan de griep. Inmiddels is duidelijk dat corona veel dodelijker is. Ook blijkt dat in maart serieus is gedacht om te streven naar #groepsimmuniteit.

#CoronaCrisis

rtlnieuws.nl/nieuws/nederla…
‘De sfeer was tot begin maart in politiek Den Haag soms lacherig en het kabinet wilde geen paniek zaaien over het virus. Experts en kabinet wilden uitstralen dat alles in NL onder controle was – op basis van onjuiste en achterhaalde inschattingen van ‘t #RIVM.’

#CoronaCrisis 2/5
‘Het communicatieadvies luidde in die periode: 'Intensiveren zonder alarmeren'.
Opvallend is een afspraak eind februari om mondkapjes voor niet-hulpverleners te ontraden, vanwege de schaarste.’

#CoronaCrisis 3/5
Read 5 tweets
2 Dec
Interessante documenten vergaderingen Interdepartementale Commissie #Crisisbeheersing (1e golf) zijn vrijgegeven

#CoronaCrisis

Automatisch aangeleverd op de publicatiedatum via penstock.online (iedereen kan dossiers per onderwerp bijhouden)

rijksoverheid.nl/binaries/rijks…
Brief TK Deelbesluit Wob Covid-19 ICCb stukken

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-12-2020

#CoronaCrisis #Crisisbeheersing

rijksoverheid.nl/documenten/kam…
Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Wob

Publicatie | 02-12-2020

#CoronaCrisis #Crisisbeheersing

rijksoverheid.nl/documenten/pub…
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!