AAAARG - Op een vraag van @jesseklaver (ook goed bezig!) zegt @hugodejonge dat er een centraal register moet komen. DAT IS ER AL en het heet Praeventis.

Maar nu komt er opeens een opt-in aap uit de mouw.
Dit hele debat vindt plaats in dichte mist. Uit de antwoorden op de "technische" vragen van @jesseklaver en @FemkeMerel komt een hele berg impliciete processen-shit en ambtelijke infighting naar voren. (What's new). Duidelijk is dat er iets heel complex in elkaar wordt gezet
Maar misschien leren Kamerleden nu een les van Klaver & Van Kooten: pak door op wat @hugodejonge met minachting "ICT" en "techniek" noemt en je vangt grote vissen.
Afsluitend belijdt @hugodejonge nog eens zijn vertrouwen in de bestuurlijke spaghetti die de vaccinaties moet gaan regelen. Reorganiseren zou gevaarlijker zijn geweest. Een separate, *tijdelijke* projectorganisatie - eenhoofdige leiding - komt niet in eens in beeld.
.@hugodejonge acteert uitermate arrogant en geïrriteerd naar Kamerleden. (Doet me denken aan @RPlasterk destijds - ook over ict dossiers.) Als iemand nog denkt dat Hugo na de verkiezingen nog terugkomt dan nu niet meer.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Rene Jan Veldwijk

Rene Jan Veldwijk Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ReneJanV

17 Dec
Luisterend naar het #vaccindebat met @hugodejonge: Alle partijen zijn extreem kritisch. Iedereen zegt ongeveer hetzelfde. Iedereen praat over "de ICT". Niemand vraagt om welke ICT het precies gaat. Is best cruciaal, want het @rivm heeft al een systeem voor vaccinatie-registratie.
Als dat systeem niet wordt gebruikt dan heeft @hugodejonge iets toe te lichten. Als dat systeem wel wordt gebruikt zou iemand toch kunnen vragen wat er functioneel of technisch mis is.
Weet je wat? We gaan googelen.... He, het RIVM werkt aan een nieuw systeem. Een centraal register (hoi @F_azarkan).
Read 17 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!