>>> T H E G R E A T R E S E T <<<

Boek👇


Als we niet snel inzien
dat we SAMEN een NEE moeten geven
via onze DADEN, is het TE LAAT:
-NEE aan àl hun producten
-NEE aan àlle apps en platformen

Zoniet, gebeurt straks ALLES online,
óók “ontspanning”! (1/8) ImageImageImageImage
(2/8) Onze offline wereld wordt 1 grote verbloemde ‘gevangenis’. En de online wereld is zogezegd onze “vrijheid”.

Het wordt moeilijker en moeilijker om dit een halt toe te roepen gezien onze huidige faciliteiten en middelen worden vernietigd👇 ImageImageImageImage
(3/8) Gedaan met kleine en middelgrote ondernemingen. Zeker die met ‘fysiek klantencontact’. Enkel grote bedrijven zullen overleven en alleen maar als ze ‘dansen’ naar de pijpen van de overheid👇 (<Agenda2030 van de VN) ImageImageImageImage
(4/8) Veel bedrijven gaan dus failliet en het overgrote deel van de nog resterende werknemers zal gedwongen worden van thuis uit te werken. Dit alles heeft ook impact op voedselbevoorrading waardoor er voedselschaarste ontstaat👇 ImageImageImageImage
(5/8) Gezien ‘offline business’ tot een minimum beperkt wordt, wordt ook onderwijs digitaal, want ‘opvang’ is “toch niet meer nodig”. Ook onze persoonlijke vrijheid wordt ingeperkt. We bepalen niet meer zomaar waar we gaan en staan👇 ImageImageImageImage
(6/8) Overheden zijn blut en meesten verliezen hun privébezit. Men zal wereldwijd een LAAG ‘basisinkomen’ uitrollen oftewel ‘UBI’: Universal Basic Income. Vergis je niet, dat voelt NIET aan als de Lotto. Cash wordt vervangen door een digitale €: énkel wie braaf is, krijgt eten👇 ImageImageImageImage
(7/8) By the way, de ‘inentingstattoo’ waarvoor “fact-checkers” ons massaal hebben AANGEVALLEN, bestaat wel degelijk. Dat wisten WIJ al maar JIJ mss nog niet? Hoe handig ook dat deze tattoo de deur opent voor vele andere doelen... Alles is terug te vinden op officiële websites👇 ImageImageImageImage
(8/8) Verwacht geen ‘dansende robots’. Ik heb al eens aangekaart wàt we op (langere) termijn in onze straten mogen verwachten als we nù NIET ingrijpen. Wandeling in het bos? Je bent geen minuut meer alleen. En als je’t zou zijn, het gevoel dat je bespied wordt, is AFSCHUWELIJK👇 Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with SpunkyStrings®

SpunkyStrings® Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @SpunkyStrings

21 Nov 20
@P_Bruijning WAAR is je uitleg over:

1. ADE bij Corona💉?

2. Bijwerkingen op KT?

3. Potentiële gevaren op LT?

4. Als geld geen probleem is en schade gering, waarom krijgt farma dan immuniteit? Simpel. Geld is wél een issue en SCHADE = REËEL.

Enkele bronnen mbt 1, 2, 3 en 4👇(1/5)
@P_Bruijning (2/5) 1. Mbt ADE zie posts 1/2 en 2/2 hieronder👇
@P_Bruijning (3/5) 2. Mbt bijwerkingen op KT, zie bv. die van Moderna, fase 1:
icandecide.org/wp-content/upl…

En dan ontbreekt nog de info mbt fasen 2 & 3👇
Read 5 tweets
14 Oct 20
BEU dat ik als burger géén CRUCIALE info krijg.

Ik wil DEZE data van mijn OVERHEID:
1. De griepprikdata uit golf#1
2. Details gerapporteerde cijfers
3. SOP PCR
4. IMPD experimenteel vaccin

RT = ik wil dat ook!

Meer details mbt de 4 topics (1/5)👇

#COVID19 #Covid_19 #Corona
(3/5)
2. Details gerapporteerde cijfers, bv.:
-leeftijd, wel/geen symptomen, onderl.ziektes, ct-waarden (<SOP), hoe overleden, etc.
-zijn ‘gediagnosticeerde bevestigde gevallen’ óók ‘bevestigde gevallen’ dmv ‘diagnose zonder test’ en/of obv ‘vermoeden’?👇
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!