Detta är stort.

Första erkännandet av tal om flockimmunitetsstrategi.

Ebba Busch:

"– Vi har suttit på möten med statsministern och med ansvariga myndighetschefer som fört resonemang om fördelar med större smittspridning, att vi skulle nå immunitet snabbare än andra länder."
Vi har sett det diskuteras av Folkhälsomyndigheten i mail.

Men så vitt jag vet är det här första gången vi får uppgifter om att regeringen har diskuterat fördelar med att uppnå immunisering.

Otroligt att det inte har kommit ut några uppgifter om det förrän nu.
Stefan Löfven förnekar. Detta måste redas ut.

Att man inte har kallat det "flockimmunitet" spelar ingen roll om man agerar utifrån att det finns fördelar med att uppnå immunitet. Det är samma sak.

dn.se/sverige/arets-…
Ebba Busch står på sig and then some.

"Att Löfven har mage att vägra erkänna"

Lyssna!

expressen.se/tv/nyheter/ebb…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ina Hallström

Ina Hallström Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @killedbyproxy

14 Jan
Det är ofattbart att svenska politiker inte förstår vad detta innebär.

Sjöstedt säger att högre smittspridning var en effekt av den svenska strategin.

Självklart innebär det att målet inte har varit att minimera smittspridningen i sig. Oppositionen har i stort accepterat detta.
Att platta kurvan innebär att man bara saktar ner smittspridningen så att vården hinner med.

Men man accepterar precis lika många smittade och döda.

Alternativet är att man vill att färre personer blir smittade.

Dvs det som brukar kallas suppression. Image
Sverige vägrar konsekvent använda de termer som används i omvärlden för att tala om denna skillnad, dvs mitigation och suppression.

Det gör att man kan säga att det Sverige gör är samma sak som andra. Alla vill minska smittspridningen.

Men det stämmer inte.
Read 4 tweets
13 Jan
@aliesbati Kan inte veta exakt vilka tyckare du refererar till.

Men Sverige har avvikik från vetenskaplig konsensus på avgörande frågor. När det gäller t ex asymtomatisk, luftburen smitta, munskydd. Vi har fortf inte systematisk smittspårning och karantän. Vi testar inte alla inresande. >
@aliesbati Vi sätter inte in åtgärder proaktivt utan först när smittan är för stor. Då måste åtgärderna ligga kvar mkt längre. Det är väldigt ineffektivt.

Vi skiljer oss väldigt mkt från de som lyckats bra som Nya Zeeland, Taiwan, Finland m fl vad gäller testning och koll på gränser >
@aliesbati Största problemet är att vi har målet att bara sakta ner smittspridningen så att vårdtaket klaras, istället för att försöka eliminera.

Det är ineffektivt att sätta in åtgärder sent och länge. >

regeringen.se/regeringens-po… Image
Read 4 tweets
11 Jan
Fully packed stadiums have been a thing since June in New Zealand.

Amazing how anyone would prefer a different covid strategy than New Zealand.

An effective lockdowns means that you can go back to normal quicker.

No face masks, no distance, no closed theatres.

Just normal. ImageImage
After three months of normal life they experienced new cases and had a shorter second lockdown. They managed to control the "second wave". 25 deaths in total.

worldometers.info/coronavirus/co… Image
Read 4 tweets
11 Jan
Jag kände mig tvungen att kommentera den här tweeten av @ragsjo (V) häromdagen.

Nu skriver hon till Sven Roman och önskar att Ludvigssons forskning kom ut mer. Båda två har skrivit på the Great Barrington Declaration.

Viktigt att känna till vad det är:

google.com/amp/s/amp.theg… Image
Här är mina kommentarer på den tidigare tweeten i bilden ovan (nu borttagen).

Jag fick inget svar.

Det här är alltså the Great Barrington Declaration:

google.com/amp/s/amp.theg…
Read 23 tweets
10 Jan
Talet om "hobbyepidemiologer", att Sverige följer vetenskap medan "hela världen blev galen" eller att "barn är immuna".

Vad är det om inte post-truth?

Tror vi borde ta dessa utsagor och deras spridning på mycket större allvar än vad vi gör.
Att deltagargränsen ökas trots att smittspridningen ökar för att kulturpersoner protesterat.

Att en GD avgår för att den mediala uppmärksamhet blev för stor.

Att politiker framförallt försvarar berättelsen om Sverige.

Vad är det om inte populistiska tendenser?
Vi ska inte lyssna på hobbyepidemiologer eller internationella experter, oavsett vad de säger.

Vi ska lyssna på en myndighets experter för att de är den utsedda auktoriteten.

Talet om "hobbyepidemiologer" vilar på ett auktoritetsargument.

sv.m.wikipedia.org/wiki/Auktorite…
Read 5 tweets
9 Jan
On post-truth, gamers and breakers.

"Post-truth is pre-fascism, and Trump has been our post-truth president. When we give up on truth, we concede power to those with the wealth and charisma to create spectacle in its place."

nyti.ms/35nixPu
"Right now, the Republican Party is a coalition of two types of people: those who would game the system (most of the politicians, some of the voters) and those who dream of breaking it (a few of the politicians, many of the voters)."
"Like historical fascist leaders, Trump has presented himself as the single source of truth. His use of the term 'fake news' echoed the Nazi smear Lügenpresse (“lying press”); like the Nazis, he referred to reporters as 'enemies of the people.'"
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!