Het zou op zich al helpen als Rutte of Van Dissel helder zegt: 'In een binnenruimte is bij langdurig contact anderhalve meter afstand niet genoeg om besmetting te voorkomen.'
Is nu geen onderdeel van de communicatie en geen onderdeel van richtlijnen rond oa mondkapjes en bron- en contactonderzoek.
Kans is en blijft het grootst dichtbij de bron, want hoogste concentratie druppeltjes met virus. Hoe verder weg hoe meer verdund, maar kan luchtstromen volgen over grotere afstanden en kan zich 'ophopen' bij gebrekkige ventilatie.
En aangezien van de Britse variant minder ingeademde deeltjes nodig lijken te zijn voor besmetting, wordt dit gegeven zeer waarschijnlijk alleen maar relevanter.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jop de Vrieze

Jop de Vrieze Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Jopinie

22 Dec 20
Draadje:
Ik zocht uit voor @NewsfromScience wat we nu moeten vinden van die zeldzame allergische reacties tegen het Pfizer/BioNTech vaccin. sciencemag.org/news/2020/12/s…
Want inderdaad, die zijn nog altijd zeldzaam, maar lijken minder zeldzaam dan bij andere vaccins. De mogelijke trigger, vermoeden deskundigen, is het omhulsel van het mRNA: nanovetbolletjes met daar het polymeer PEG.
Dat laatste molecuul zit in allerlei producten zoals shampoo en tandpasta, maar die spuit je niet in. En er zijn steeds meer aanwijzingen dat intraveneus toegediende medicijnen die 'gePEGyleerd' zijn, bij een klein deel van de patiënten een anafylactische reactie geven.
Read 13 tweets
13 Dec 20
Toch even een draadje over onze Nederlandse mondkapjesnorm en hoe die het effect ervan ondermijnt.
Dit is hoe het in de praktijk werkt: betreden we een (publieke) ruimte, dan dragen we allemaal netjes een kapje.
Bereiken we onze plek, dan zetten we het puffend af. Vervolgens zitten we zo een uur met elkaar te praten. Hetzelfde in school, op kantoor etcetera.
Read 12 tweets
10 Dec 20
FDA staat op het punt te stemmen over het Pfizer/BioNTech coronavaccin. Image
Toch wel uniek hoor, dat dit allemaal live online te volgen is.
77% stemde voor, 18% tegen, 5% onthouden Image
Read 5 tweets
3 Dec 20
DRAADJE Ik heb verschillende frustraties over het pcr-test-gebash. Maar wat mij het meest stoort is het totale onbegrip (of niet willen begrijpen) van wat publieke gezondheid inhoudt.
Publieke gezondheid draait niet in eerste instantie om het individu, maar om de gezondheid van de populatie als geheel.
Onderdeel daarvan zijn dingen die op het eerste gezicht voor het individu nutteloos of vervelend lijken maar voor het geheel (inclusief diezelfde individuen!) zinvol.
Read 10 tweets
2 Dec 20
Dat is snel: Britse beoordelaars geven Pfizer/BioNTech-vaccin groen licht
Melken de Brexit even goed uit: geen EMA om op te wachten, geen verdeelsleutel bij de aanschaf vaccins.
Nu op zoek naar de rapporten. Want wie controleert de beoordelaars?
Read 5 tweets
1 Dec 20
Dat je in tijden geen interview zo goed voorbereid had en je er dan vijf minuten voor tijd achterkomt dat je per abuis een Zoom invite voor januari had gestuurd.
Echt, dat uitnodigingssysteem van Zoom...
In combinatie met mijn ICT-talent, natuurlijk..
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!