Mazdek Profile picture
18 Jan, 15 tweets, 6 min read
#FLOOD SÜMER KRALI UR-NAMMU KANUNLARI;

Ur-Nammu; General Otto Hikal'in kardeşidir ve Otto Hikal'in ölümünden sonra Ur Şehri'nin kralı olmuştur. Ur Nammu Kanunlarının yazılı olduğu tabletler, M.Ö 2050-2100 yıllarından kalma olup Hammurabi Kanunları'ndan daha eskidirler.
Urukugina Kanunları, Ur Nammu Kanunlardan daha eskidir ama bugüne ulaşmış yazılı örnekleri çok fazla yoktur, gelin hep birlikte bu kanunlara göz atalım;

🍁Bir adam cinayet işlerse,
o adamın öldürülmesi gerekir.

🍁Bir adam soygunculuk yaparsa,
o adam öldürülür.
🍁Bir adam adam kaçırma suçu işlerse, hapsedilir ve 15 şekel gümüş öder.

🍁Eğer bir köle bir başka köleyle evlenir ve evlendiği köle özgür bırakılırsa, evlenen köle evden ayrılamaz.

🍁Eğer bir köle yerli (özgür) bir insanla evlenirse, ilk doğan oğlunu sahibine verir.
🍁Eğer bir adam bir başka adamın haklarına tecavüz ederek, o genç adamın bakire nişanlısının bekaretini bozarsa, o adam öldürülmelidir.

🍁Eğer bir adamın karısı başka bir adamı takip edip, o adamla yatarsa, o kadın öldürülmeli ama yattığı adam serbest bırakılmalıdır.
🍁Eğer bir adam güç kullanarak bir başka adamın genç dişi kölesinin bekaretini bozarsa, o adam 5 şekel gümüş ödemelidir.

🍁Eğer bir adam ilk kez kendisiyle evlenmiş karısını boşarsa ona bir mina gümüş ödemelidir.
🍁Eğer boşandığı eşi evlendiğinde dul bir kadın idiyse, ona yarım mina gümüş ödemelidir.

🍁Eğer adam evlilik sözleşmesi olmadan dul kadınla yattıysa, ona hiç bir gümüş ödemesine gerek yoktur.
🍁Eğer bir kişi büyücülükle suçlanırsa, suyla yapılacak çileli yargılamaya tabii tutulmalıdır (muhtemelen suya atılıp hayatta kalıp kalamadığına bakılması) Eğer masumiyeti ispatlanırsa, müfterinin 3 şekel gümüş ödemesi gerekir.
🍁Eğer bir adam, adamın karısını zinayla suçlarsa, ve nehir çilesi kadının masumiyetini ortaya çıkarırsa, suçlamada bulunan adamın kadına 1/3 mina gümüş ödemesi gerekir.
🍁Eğer bir damat adayı, kayınpeder adayının evine girerse, ama kayınpeder kızını o adaya vermeyi reddedip sonra bir başkasına verirse, reddedilen damata verdiği gelin hediyelerinin iki katını iade etmelidir.
🍁Eğer bir köle şehir sınırlarının dışına kaçar da birisi onu geri getirirse, kölenin sahibinin getirene 2 şekel gümüş vermesi gerekir.

🍁Eğer bir kişi bir başkasının gözünü çıkartırsa, o kişiye yarım mina gümüş vermesi gerekir.
🍁Eğer bir kişi bir başkaının ayağını keserse, 10 şekel gümüş ödemesi gerekir.

🍁Eğer bir kişi kavga sırasında sopayla bir başkasının bir uzvunu ezerse, o kişi 1 mina gümüş ödemelidir.

🍁Eğer bir kişi bir başkasının burnunu bıçakla keserse, o kişi 2/3 mina gümüş ödemelidir.
🍁Eğer bir kişi bir başka adamın dişini dökerse, o kişi 2 şekel gümüş ödemelidir.

🍁Eğer bir adamın dişi kölesi, kendini sahibesiyle karşılaştırır ve onunla küstahça konuşursa, ağzı bir quart tuzla ovulur.
🍁Eğer bir kişi şahitlik yapar ve yalancı şahit olduğu ispat edilirse, 15 şekel gümüş ödemesi gerekir.

🍁Eğer bir kişi şahitlik yapar ama sonra yeminini bozar, şahitlikten çekilirse, o kişinin ihtilafa konu olan bedel kadar gümüş ödemesi gerekir.
🍁Eğer bir adam gizlice bir başka adamın tarlasını eker ve tarla sahibi şikayetçi olursa; adam, yaptığı masraflardan vazgeçip, tarlayı sahibine iade etmelidir.

🍁Eğer bir adam bir başka adamın tarlasına su bastırırsa, tarlanın her iku'su başına 3 kur buğday vermesi gerekir.
🍁Eğer bir adam sürülebilir tarlasını bir başka adama ektirmek üzere anlaşır ama o adam tarlayı ekmez ve çorak bırakırsa, tarla'nın her iku'su başına 3 kur buğday vermesi gerekir.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mazdek

Mazdek Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mapppengineer

19 Jan
İranlı Kürt Tenor Shahram Nazeri;

Sufi İçerikli Müziklerin Yanı Sıra Tasavvuf Temalı Şiirleri Bestelemesiyle Bilinir.

Firdevsi'nin Şehname'si ve Mevlana'nın Şiirleri Üzerinde Çalışmış Olan Kürt Müzisyen, İran Bülbülü Olarak Anılmakta ve İran'ın Pavarotti'si Kabul Edilmektedir.
1873-1909 Yılları Arasında İran Milli Marşı Kabul Edilen Salâm-e Shâh'i Seslendirmiştir. 2012'de Orkestra Şefliğini Loris Tjeknavorian'un Yaptığı Armenia Komitas Senfoni Orkestrası ile Birlikte Kürt Halk Eserlerini Seslendirmiştir.

Video'nun Tamamı👇
ImageImage
Kürt Pavarotti Shahram Nazeri Vol:2
Read 4 tweets
17 Jan
#FLOOD EBU CEHİL'İN İSLAMİYET'E YAKLAŞIMI;

İslamiyetten önce, yahudiler, hristiyanlar, mekkeli müşrik din adamları, arabistan inanç sistemi üzerinde etki sahibi olan adamlar, adı üzerinde "din adamları" ehli kitap, tapınakları var, ellerinde İncil, Tevrat var. Image
Bu müşrik din adamları;
"Din bizden sorulur, Allah birini seçecek ise Kabe'nin sahibi biziz, dağda koyun güden Muhammed de kim oluyor" diyorlar.
"Allah'ın Evinin hizmetkarı biziz, biz dururken, Tapınağa hiç gelmemiş, daha önceki kutsal kitapların hiçbirini okumamış, hiç bir kıssa anlatmamış, herhangi bir yerde herhangi bir şekilde dini vaaz vermemiş birisi mi peygamber olacak ?" diyorlar.
Read 17 tweets
3 Apr 20
#FLOOD SON MED KRALI ASTİAGES VE HARPAGOS'UN İHANETİ;

Heredot'a göre, Astiyages bir rüya görür. Rüyasında kızı Mandana öyle bir su bırakır ki, oluşan suyun içerisinde Astiyages boğulur. Astiyages bu rüyayı yorumculara anlatır.
2-)
Onlar “Madana’nın bir oğlu olacağını ve bu oğlun Astiyages’in yerine geçeceğini” söylerler. Bunu önlemek için o zaman Medlerin bir nevi yardımcıları konumunda olan, ancak uzaktan da kültürel bağları olan Persli Kambiyeses’e kızını vererek evlendirir.
3-)
Böylelikle ileride olabilecek bir olay engellenmiş olacaktır.
Hikayenin devamında ise, Mandana’nın bir çocuğu olmak üzeredir, O ara Astiyages benzer bir rüya daha görür. Remilciler, yani rüya okuyucular geçmişte söylediklerinin halen geçerli olduğunu söylerler.
Read 17 tweets
17 Mar 20
BÖYLE BUYURDU ZERDÜŞT;

ÜNLÜ BİLGELER ÜZERİNE;

Siz Ünlü Bilgeler! Halka ve Halkın batıl inancına hizmet ettiniz hepiniz, hakikate değil!
İşte tam da bu yüzden saygı gösterildi size.
Bu yüzden katlanıldı inançsızlığınıza,
Çünkü halk için bir nükteden,
sapa bir yoldan ibaretti o.
2-)
Efendi böyle korur kölelerini ve keyif
alır onların küstahlığından.
Ama köpekler kurtlardan nasıl nefret ederse: İşte öyle nefret eder halk da özgür tinli kişiden, zincirlerin düşmanından, tapınmayandan,
ormanı mesken edinenden.
3-)
Onu saklandığı delikten çıkarmak;
Halkın gözünde her zaman,
“Adalet Anlayışı” budur: Hâlâ en keskin dişli köpeklerini salar onun üzerine.

“Hakikat neredeyse: Halk da zaten orada! Yazık, yazık arayanlara!”
Bu sözler yankılanmıştır ezelden beri.
Read 20 tweets
6 Mar 20
#FLOOD
XWEDA, ALLAH, TANRI, ANU, AŞUR;

Sümerlerden Günümüz Semavi Dinlerine Kadar Yüce Yaratıcının Azameti Hep Var Olmuştur.
Çok Tanrılı Antik Mezopotamya'da
Her Ne Kadar Çeşitli Tanrılar Olsa da, Bu Tanrıların da Tanrısı Yani Lideri Vardı. ImageImageImage
2-)Anu,Sümerlerin Gökyüzü Tanrısı, Cennetin Tanrısı,Takımyıldızların Efendisi,Tanrıların Kralı Olarak Adlandırılır ve Göksel Katmanların En Üstünde Oturur,Suç İşleyenleri Yargılayacak Güce Sahip Olduğuna ve Kötülükleri Yok Etmek İçin Asker Olarak Yıldızlar Yarattığına İnanılırdı. Image
3-)
Gökyüzü ile ilişkilendirilen An veya Anu, Mezopotamya Tanrı Panteonundaki En Eski Tanrıdır.
Yeryüzü Tanrısı Enlil ve Su Tanrısı Enki ile Beraber Üçlemenin Bir Parçasıdır,Sümer’in Akkadlılar Tarafından İşgal Edilmesinden Sonra Akkadlılar Tarafından Anu Olarak Adlandırılmıştır. Image
Read 10 tweets
12 Feb 20
HİTİT DİLİ VE KÜRT DİLİ'NİN ORTAK BAZI KELİMELERİ;

Hitit Dili Hint-Avrupa Dil Grubuna Bağlı Bir Dildir, Dolayısıyla Kürtçe İle Benzer Birçok Kelime'ye Sahiptir.
Bu Konu Hakkında Araştırmacı,Yazar
@FikretYasar55 Hocamız Sizin İçin
Bazı Kelimelerin Karşılaştırmalarını Yapmıştır. Image
2-)
HİTİTÇE        KÜRTÇE           TÜRKÇE

Mu             Mı                 Beni, bana

Ta           Tı, te               Seni, sana

Gestug         Guh         Kulak

Nu           U            Ve

Pae           Pe, pé          Ayak Image
3-)
HİTİTÇE KÜRTÇE TÜRKÇE

Tia           Téi              Geliyorsun

Gud           Ga             Öküz

Waşpéş    Berpéş Giysi

Maş   Méş   Yürüyüş

Suppi Spi Beyaz

Luli Lulık   Boru

Piran   Péra, péşeng  Öncü Image
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!