DrJH Profile picture
25 Jan, 7 tweets, 4 min read
Er bestaan veel misverstanden over het recht op demonstreren.
Volgens artikel 9 van de Grondwet heeft iedereen het recht om te demonstreren. Het is echter geen absoluut grondrecht. #avondklokrellen en een deel van het #coronaprotest vallen er niet onder.
rug.nl/rechten/recht-…
mr. dr. Berend Roorda is een erkend deskundige op het terrein van het demonstratierecht. Hij stelt:
Artikel 9,2 van de Grondwet en de Wet openbare manifestaties – bieden de burgemeester de bevoegdheid om een demonstratie te beperken en in een uiterst geval zelfs te verbieden.
De burgemeester mag alleen een demonstratie verbieden wanneer dat om drie redenen noodzakelijk is.
1. ter bescherming van de gezondheid;
2. in het belang van het verkeer;
3. ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
Het verbieden van het #coronaprotest voldeed daar aan
Een burgemeester mag zich dus niet met de inhoud van een demonstratie bemoeien, hij/zij moet zelfs zorgen dat iemand kan demonstreren. De burgemeester kan wel om een van de drie hiervoor genoemde redenen de demonstratie beperken, verplaatsen en in laatste instantie verbieden.
Mag je nu alles roepen tijdens een demonstratie.
Het antwoord is nee.
Het is niet aan de burgemeester om hier wat aan te doen, maar aan de officier van justitie om op te treden tegen demonstranten die zich schuldig maken aan strafbare uitlatingen zoals haatzaaien en beledigen.
Conclusie.
Ja demonstreren is een Grondrecht.
Je hebt daarbij wel regels in acht te nemen.
Je mag de gezondheid niet bedreigen, het niet in de war schoppen verkeer en aanleiding geven tot wanordelijkheden.
En je mag de Strafwet niet overtreden.
Geen geweld, geen haatzaaien.
het niet in de war schoppen verkeer =
het verkeer niet in de war schoppen

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with DrJH

DrJH Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @DrJHAmsterdam

17 Dec 20
Laat ik in mijn naïviteit beste @@OzcanAkyol nu gedacht hebben dat het roemruchte kamerlid van (ex #VVD) #FVd, de witwasser van Thierry Baudet Wybren van Haga een motie van wantrouwen tegen zichzelf had ingediend.
Daar zou alle reden voor zijn geweest.
Een draadje.
Waar kennen we de witwasser van Thierry Baudet Wybren van Haga toch van.
Op 24 september 2019 werd hij, wegens verschillende misstanden en onderzoek door de interne integriteitscommissie, uit de #VVD gezet.
En als ze dat bij de VVD doen moet jet het wel heel bont hebben gemaakt
Nou bont had de witwasser van Thierry Baudet Wybren van Haga het gemaakt.
Wybren is huisjesmelker.
En niet van het fraaiste soort. Hij is al jaren eigenaar van panden in Haarlem en Amsterdam. Als woningverhuurder heeft hij een discutabele reputatie.
Read 13 tweets
15 Dec 20
De grootste nonsens van de #coronamaatregelen komen van Willem Engel, Thierry Baudet en Maurice de Hond.
De Hond wil koste wat kost aantonen dat hij de wijsheid in pacht heeft.
Dat doet hij al jaren over vele onderwerpen. Het is een slachtveld aan fouten en mislukkingen.
Draadje ImageImage
In 1999 moesten we allemaal van Maurice de Hond water inslaan vanwege de millenniumbug.
Ook toen wist De Hond het betere dan de mensen die er voor doorgeleerd hadden. We moesten gaan hamsteren.
het bleek complete flauwekul. ImageImageImageImage
Volgende "succesnummer" was #Newconomy. Een investeringsvehikel van Maurice de Hond (@volkskrant) . Bij Beursgang waren de winstscijfers opgeklopt waardoor de koers steeg van €10 naar €27. Toen de manipulatie uitkam zakte deze naar €3 waarna het fonds van de beurs verdween. Image
Read 13 tweets
12 Dec 20
In @telegraaf staat een groot interview met de uit de partij van Thierry Baudet gestapte Eva Vlaardingerbroek. @EvaVlaar.
Daar komt ook haar relatie met de Fransman Julien Rochedy aan de orde.
Eva schets een wel een heel merkwaardig beeld van dit voormalig lid van Front National
Volgens Vlaardingerbroek is Rochedy, zij deelt met hem dezelfde waarden, niet voor de voor #holocaust-ontkenning veroordeelde Jean-Marie Le Pen actief geweest
Fout
Rochedy nam deel aan de campagne van Jean-Marie Le Pen voor de presidentsverkiezingen van 2007
In een tweet van december 2014 betoont Rochedy hij instemming met de uitspraken van Jean Marie Le Pen over het boreale Europa.
De term boreaal in de betekenis die de leider van het FrontNational er aan gaf duidt op de voorlopers van de Nazi’s, de Thule Vereniging.
Read 16 tweets
3 Dec 20
Natuurlijk zijn er die voor #TeamThierry zijn.
Dan noteren wij dat zij kiezen voor een partijleider die zich te vaak in laat met antisemieten, racisten en neonazi's.
Wie de activiteiten van Thierry Baudet nagaat moet ziet dat dat er sprake is van een patroon

Leest u even mee. Image
In 2014 sprak de nog jonge Baudet bij de #IJzerwake in België.
Daar verzamelen zich oude en nieuwe nazi's en regelrechte aanhangers van de SS.
#Neonazi’s paradeerden daar met vlag van de de SS-brigade Langemarck . Deze SS-ers vochten voor Hitler aan het Oostfront. ImageImage
Thierry Baudet kwam eerder in opspraak wegens zijn twee bezoeken aan #Holocaust ontkenner Le Pen.
Le Pen is daarvoor veroordeeld.
We zien een patroon van flirten met neonazi's en #antisemieten
Een keer is toeval.
Twee keer is verdacht
Drie keer is een patroon ImageImage
Read 25 tweets
2 Dec 20
In @DeGroene schreef @marijn_kruk een mooi portret over Baudets aantrekkingskracht op de economische elite in Nederland. Baudet is "op het oog respectabel, fatsoenlijk conservatief, iets waar je bij kon horen"
Het Oostenrijkse Kontrast was meedogenloos
kontrast.at/thierry-baudet…
In het artikel in @Kontrast_atm heet het
"FORUM VOOR DEMOCRATIE" -PARTIJ VAN DE ACADEMISCHE EN ZAKELIJKE ELITE

THIERRY BAUDET STAAT VOOR MAATSCHAPPELIJK AANVAARDBAAR RECHTSEXTREMISME
Haarscherp. Vernietigend.
Waar de Nederlandse media Baudet nog koesterden.
Niet in Oostenrijk.
Voor wie het wilde zien was het rechtsextremisme van de partij van Thierry Baudet zonneklaar.
Maar de Nederlands media keken weg.
Terecht kapittelt @marijn_kruk ook de @volkskrant.
En over @Jinek zwijgen we maar liever.
Read 5 tweets
1 Dec 20
Wie neemt het bij @NOS op voor de in opspraak gekomen Leidse hoogleraar, mentor van Thierry Baudet, Paul Cliteur
@GeertenWaling.
Waling is bepaald niet een onverdachte bron?
Samen met Baudet bezocht hij de #holocaust ontkenner Le Pen. ImageImageImage
Waling poseerde ook trots samen met Thierry Baudet met de omstreden James Ronald Kennedy. Auteur van een boek dat gekenmerkt wordt als geschiedvervalsing over de afschaffing van de slavernij.
Het boek is populair bij de KuKluxKlan. ImageImageImage
En hier zien we Geerten Waling samen met Milo Yiannopoulos. Volgens @BBCBreaking een alt-right writer and provocateur en medewerker van Breitbart.
De man is wegens zijn uitlatingen levenslang verbannen van @Twitter en @Facebook. ImageImageImage
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!