Teď obsáhleji. Prý to není ničí vina. To je nová vládní politika. Na tohle ale nesmíme nikdy přistoupit. To je cesta do pekla. Boj s pandemií je těžký a WHO na začátku varovala, že se politici nesmí nechat ochromit strachem z toho, že udělají chybu. Že musí být aktivní.
Že virus je krok napřed, ale že nesmíme ztratit dech a furt bojovat. Chyby se prostě budou stávat, protože proti něčemu takovému stojí naše všechny generace prvně. Ale je chyba a chyba.
Třeba my na jaře zavřeli ekonomiku zbytečně moc. Chyba, to vládě ale nikdo nevyčítá, o viru se toho moc nevědělo, a WHO mluvila asi právě o tomhle, nikoliv třeba o tom, že si lidi mají píchat dezinfekci do žil, jak navrhoval Trump. To by asi nebyla omluvitelná chyba.
Když se podíváme na náš boj s pandemií, tak chyby nejsou z kategorie, že se něco udělalo blbě, ale že se něco neudělalo. Vláda se na jaře nepřipravila a nezajistila ochranné pomůcky. Vláda se nepřipravila a není schopná očkovat. Vláda na podzim zaspala a nezavedla včas opatření.
Případně teda vláda něco udělala, a to třeba že brzy rozvolnila, nebo rozvolňovala moc. V našem boji s epidemií, krom jarního přestřelení lockdownu, vlastně nejsou chyby, které by šlo omlouvat a které by šlo hodit na to, že prostě epidemie je zákeřný nepřítel. Ne.
Všechno to vychází ze špatného řízení, série chybných a nepochopitelných rozhodnutí, která dokonce očividně šla proti vědeckému poznání a doporučení odborníků. To nejsou chyby, které by se měly dle WHO omlouvat.
Třeba celé nastavení našeho systému řízení epidemie podle stavu hospitalizací. Proč se zvolilo jako kritérium přetížení nemocnic? Jakmile se nám tam něco pokazí, hned jsme ve sračkách a umírají tisíce lidí. Proč se třeba nezvolilo kritérium 1.000 nebo 2.000 nakažených za den?
Proč moderujeme epidemii na hranici kolapsu nemocnic a nikoliv třeba na hranici snadného trasování a případných malých lokálních uzávěr? Vždyť to, co děláme, je vlastně promořování. Ale budiž, vláda se nějak rozhodla. Ale když už zvolila chybnou cestu, má to dělat dobře.
A to nedělá, protože systém PES je nastaven tak, že vás stupeň 4 nedostane na 3, ale zpět na 5. To je pochopitelně nesmysl, protože jste v pasti. A teď, když máme britskou mutaci, tak všichni vidíme, že stupeň 5 dokonce nestačí.
Nikdo za to nemůže? To rozhodně není pravda. Současná situace je výsledkem řízení. A řízení není jen dělání kroků, ale i jejich nedělání. A my jsme svědky ochromení vlády populistů, co dávají více na nálady lidí, než na rady odborníků. Vidíme nefunkční stát.
A on nemusí nefungovat jen kvůli toho, že je Babiš žába na prameni. Třeba neschopnost státu s vakcínami je jistě zapříčiněna celou řadou dílčích pochybení celé řady osob. Nesmíme nikdy nastolit atmosféru, že nikdo za nic nemůže.
Pokud připustíme, že vláda a vrcholní úředníci za nic nemůžou, nebudou moct za nic ani ti níž a pak to nepůjde ukočírovat nikdy. Proto musíme odpovědnost vyžadovat i po vládě a orgány činné v trestním řízení by se měly ptát, zda to není za hranou zákona, co dělají či nedělají.
Epidemie je pohroma, ale i za pohromy musí všichni plnit své úkoly dle svých nejlepších schopností. Dělají to zdravotníci, dělají to hasiči, musí to dělat i úředníci a ministři. Všichni za takové situace dělají chyby, které umíme omluvit.
Ale pokud zdravotníkovi neomluvíme záměnu léků či pacientů, protože to už není taková chyba, co se může za krize stát beztrestně, nelze nad vládou a úředníky zlomit hůl a říct, že oni během epidemii mohou vše a za nic neodpovídají a za nic nemůžou.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Petr Němec

Petr Němec Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @SemSuchar

15 Feb
K mému TO. Každý ví, že já vládu vždy kritizoval za opožděná a málo razantní opatření. Že jsem zastánce tvrdých, ale krátkých lockdownů, které dle mého vycházejí ekonomicky lépe, protože pak můžeme skutečně rozvolnit. Když budeme pracovat třeba s tisícovkou nových případů za den.
Pochopitelně to také stojí mnohem méně životů a kratších či delších obtíží na zdraví lidí. I to pak má ekonomickou hodnotu, když to někdo chce počítat na peníze.
Nouzový stav a opatření vlády nikam nevedou, protože vláda opakovaně jedná v rozporu s názory odborníků, podléhá
náladám společnosti a dává přednost vlastním politickým preferencím (viz odložení opatření až za krajské volby) místo aby skutečně vyvažovala zájmy na ochraně zdraví a životů a ekonomiky, jak tvrdí.
Vláda je menšinová a je odpovědná poslanecké sněmovně. Pokud vláda ignorovala
Read 11 tweets
4 Jan
Na postup státního zástupce byla podána stížnost a podal jsem žádost o přezkum vyřízení mého TO. Veřejnost si zaslouží věrohodné zdůvodnění, že za opožděnou reakci a světové rekordy v nakažených a mrtvých z podzimu nikdo nemůže. neovlivni.cz/zalobce-za-nez…
Banální úvahy státního zástupce bez relevantních zdrojů či v rozporu s fakty, za situace, kdy se bavíme o možná několika tisících zbytečně zemřelých a mnoha desítkách tisíců zbytečně nakažených, z nichž někteří budou mít dlouhodobé následky, jsou opravdu málo.
Nelze akceptovat, aby veřejná žaloba rezignovala na jakoukoliv snahu aspoň zjistit, na základě čeho se vláda rozhodovala, zda jí odpovědné osoby dávaly relevantní informace a vyvrátila podezření, že opožděná reakce byla dána snahou nepoštvat si voliče před krajskými volbami.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!