Yağmurun tesadüfi olduğunu iddia ediyordu.
Nasıl dedim?
İste ispat edeceğim dedi. Bir kazan aldı içine su doldurdu altına ateş yaktı bir iki metre üstünde kapak tuttu. İşte görüyorsun dedi damlalar yağmur gibi düşüyor.

#yağmur #kuraklık #tesadüf #ateizm #deizm
#SessizDevrim
Bu iş tesasüf olmadı ki bu deneyi sen hazırladın ateşi sen yaktın kapağı sen tuttun senin yaptığın bu deney tesadüfi olmazken bunun milyarlarca katı hakikisi nasıl tesadüfi olabilir?
Denizler kazanı,güneş ateşi,sema kapağı ve binlerce hikmetli rahmetli faydalı yağmur damlaları(Ayet) İşte, başta der: " ... Sema ve zemini, rızkınıza iki hazine gibi müheyya edip oradan yağmuru, buradan hububatı çıkaran kimdir?
Allah'tan başka koca sema ve zemini iki mutî hazinedar hükmüne kimse getirebilir mi? Öyle ise, şükür ona münhasırdır."

Sözler - SAİD NURSİ

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Aklın Kapalı Noktası ALLAHSIZLIK

Aklın Kapalı Noktası ALLAHSIZLIK Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ObjektifBilgi

26 Feb
Said Nursî, mukaddes kitabımız Kur’an, kainatın son peygamberi HZ. Muhammed ve onun şerefli ve değerli sahabelerinin aşığıdır.
Ayrıca Hak mezhep imamları ve İmâm-ı Rabbânîler, İmâm-ı Gazâlîler, Abdülkādir-i Geylânîler, Mevlânâlar ve bütün değerli din alimleri ve büyüklerinin
hayranıdır.
Said Nursî, zamanımızın en büyük din alimlerinden olup bize Kur’an, peygamber ve din sevgisini aşılamış olup gelecek nesillere de aşılamaktadır. Hayatının en büyük hedeflerinden biri de Sünnet-i Seniyye yani Hazreti Peygamberin sünnetini ömründe
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!