Discover and read the best of Twitter Threads about #kuraklık

Most recents (5)

0⃣1⃣ Firavunlarından bugüne, kritik bilgilerin korunması gizli örgütler için önemli bir hedef olmuştur. #Kuraklık dönemleri insanların en kırılgan ve sömürülmeye en müsait oldukları zamanlardır. İklim tarihinin bilgisine devletler bile sahip değilken #İklimTarikatı sahiptir. ⤵️
0⃣2⃣ Bugün insan eliyle ortaya çıkmış bir İklim değişikliği yoktur, tarih boyunca tekrar etmiş iklim döngüleri vardır. Ancak #İklimTarikatı insanların özgürlüklerini kısıtlamak, beslenme alışkanlıklarını değiştirmek gibi amaçları doğrultusunda bunu bir fırsat olarak kullanıyor.
0⃣3⃣ Fosil yakıtların hatta ineklerin çıkardığı gazların #KüreselIsınma'ya sebep olduğunu yayın organlarında tekrar ediyorlar. Ancak henüz 3. Sanayi devrimi gerçekleşmeden, benzin mazot gibi yakıtlar kullanılmaya başlamadan önce gerçekleşen kuraklık dönemlerini açıklayamıyorlar.
Read 7 tweets
Toplumun devamlılığını ilgilendiren sorunlar olduğu yerde duruyor. Bu açıdan en kritik sorunlardan biri #KimyasalKirlilik'tir ve iklim krizi kadar ciddi bir sorundur.
Kimyasal kirlilik en önemli politik sorunlardan biri - Bülent Şık - bianet bianet.org/bianet/toplum/…
Türkiye'de son 60 yıl içinde Van Gölü'nün üç katı büyüklüğünde, 60'a yakın göl kurudu. Kalanlar da kirlilik ve kuruma tehlikesi ile yüz yüze.
Aşırı su kullanımı, sulak alanların kimyasal kirliliğe maruz bırakılması, #kuraklık, #iklimdeğişikliği gibi bir dizi sorun göllerde kuruma ve kirliliğe yol açıyor. Bunlara ek olarak su varlıklarını korumak ormanları korumakla yakından bağlantılı...
Read 18 tweets
İlginç, gazeteler, TV'ler sel felaketini yazıyor, çiziyor ve okuyor. Ama selden daha büyük afet olan olağanüstü kuraklık ve kavrucu sıcak hava dalgalarından kimse bahsetmiyor.
Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışlar yüzde 98 oranında düşüştü ve tarımsal üretim riskte.
Son 50 yılda Marmara denizi büyüklüğünde sulak alanlar kurudu, kurumaya devam ediyor.
Küresel ısınmanın etkisiyle yerüstü suları aşırı buharlaşlaşmadan ve vahşi sulamadan dolayı kuruyor. Ve yeraltı suları azalıyor.
Bugün Türkiye'nin en temel sorunu kuraklıktır.
Read 8 tweets
Yağmurun tesadüfi olduğunu iddia ediyordu.
Nasıl dedim?
İste ispat edeceğim dedi. Bir kazan aldı içine su doldurdu altına ateş yaktı bir iki metre üstünde kapak tuttu. İşte görüyorsun dedi damlalar yağmur gibi düşüyor.

#yağmur #kuraklık #tesadüf #ateizm #deizm
#SessizDevrim
Bu iş tesasüf olmadı ki bu deneyi sen hazırladın ateşi sen yaktın kapağı sen tuttun senin yaptığın bu deney tesadüfi olmazken bunun milyarlarca katı hakikisi nasıl tesadüfi olabilir?
Denizler kazanı,güneş ateşi,sema kapağı ve binlerce hikmetli rahmetli faydalı yağmur damlaları(Ayet) İşte, başta der: " ... Sema ve zemini, rızkınıza iki hazine gibi müheyya edip oradan yağmuru, buradan hububatı çıkaran kimdir?
Read 4 tweets
YAKLAŞAN SAAT'TE: #SALGINLAR, #YAĞMUR VE #KITLIK
Resûlullah(sav):"Ey muhacirler cemaati! Beş şey vardır ki, onlarla müptela olacağınız zaman (hiç bir hayır kalmaz). Ben sizlerin, o şeylerin (dönemine) erişmenizden Allah'a sığınırım (O şeyler şunlardır): +
Bir milletin içinde, zina-fuhuş ortaya çıkıp, nihayet o millet bu suçu aleni olarak işlediğinde, mutlaka içlerinde #taun hastalığı ve onlardan önce gelip geçmiş milletlerde vuku bulmamış #hastalıklar yayılır. Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet, mutlaka kıtlık, +
geçim sıkıntısı ve başlarındaki hükümdarın zulmü ile cezalandırılırlar.Mallarının zekâtını vermekten imtina eden her millet,mutlaka #yağmurdan menedilir(#kuraklık cezasıyla cezalandırılır) ve hayvanlar olmasa onlara yağmur yağdırılmaz. Allah'ın ahdini ve resulünün ahdini bozan+
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!