Saksassa tavarapyörien markkina on 7-kertaistunut viidessä vuodessa. 2020 myytiin ensi kertaa jo yli sata tuhatta tavarapyörää vuodessa.

78 000 kpl sähköavusteisia 🚲⚡️📈
Jo 39% kaikista Saksassa myydyistä uusista pyöristä on sähköpyöriä.

Belgiassa 50% ylitettiin jo, Alankomaissa aivan näillä hetkillä ja siellä peräti 70% koko pyöräkaupan liikevaihdosta tulee jo sähköpyöristä.

Ruotsi kirii vauhdilla jo, Suomi vain hieman perässä.
Sähköpyörien myynti on vuosia muuta liikenteen sähköistymistä edellä.

Arvioiden mukaan hyvin pian keskeisissä EU-maissa suurin osa myydyistä käyttöpyöristä on sähköavusteisia ja sähköttömät jäävät harrastuskäyttöön.

Tämä on valtava murros markkinoilla.

Koska sähköpyörät ovat tavanomaisia ”akustisia” pyöriä merkittävästi kalliimpia — eikä tämä tunnu kuluttajia enää juurikaan hidastavan — käsillä voi olla myös iso murros sen suhteen, paljonko pyöräliikenteeseen ollaan valmiita panostamaan.
Kiinnostava kysymys on esimerkiksi se, ovatko kuluttajat jatkossa aiempaa valmiimpia maksamaan hyvästä pyörästä.

Itse pidän markettipyöristäkin, mutta on selvää, ettei satasilla saa samanlaista pyörää kuin tonnilla.
Jos sähköpyörät muuttavat kuluttajamarkkinoilla käytöstä niin kuin näyttäisi käyvän keskeisissä maissa tällä hetkellä, ja kuluttajat ovat aiempaa valmiimpia raottamaan kukkaroitaan, tämä tietää pelkästään hyvää.

Laadukkaalla pyörällä on mukava ajaa, joten sitä tulee käytettyä.
Samalla käsitykset pyöristä muuttuvat. Sähköpyörä ottaa mielissämme paikan, joka ennen oli varattu ”akustiselle” pyörälle ja tavanomaisista pyöristä tulee erikoispyöriä.

Ei perinteinen mummopyörä mihinkään tosin katoa, niitä on käytössä miljoonittain.

Yksi vaikutus, jota itse seuraan mielenkiinnolla, on pyörien suhteellisten hintojen muutos.

Esim. tavarapyörä tuntui pitkään kalliilta, mutta sähköpyörien myötä hintaerot tasoittuvat.

Tämä voi lisätä tavarapyörien myyntiä nopeasti, jos tarjonta kasvaa, kuten Saksassa.
📦🚲📈
Samalla sähköpyörien yleistyminen voi hyvässä lykyssä muuttaa ihmisten käyttäytymistä, tuupaten liikkeelle pitkään puheissa olleen ilmiön — pyörä kakkosauton korvaajana.

Autoteollisuus ei varmasti näe tätä yhtä myönteisessä valossa, pannen myös hanttiin.

Kuluttajat liikkuvat nopeasti, niin vikkelästi, että teollisuus ei tällä hetkellä pysy perässä.

Pyöriä myytiin vuonna 2020 ennätysmäärä. Vuonna 2021 ennätys todennäköisesti rikottaisiin, mutta varastot tyhjenivät ja alan kasvua hidastaa komponenttipula.

Teollisuus todennäköisesti saa tuotantokapasiteettia kasvattamalla kurottua kuilun kysynnän ja tarjonnan välillä noin vuonna 2022.

Isoin mysteeri on, mitä hidasliikkeiset päättäjät tekevät.

Seuraavatko päättäjät, mitä markkinoilla tapahtuu? Tuskin, mutta kysyntä kasvaa silti.
Saksalaiset ostivat vuonna 2020 enemmän sähköpyöriä kuin koko Euroopassa myytiin sähköautoja.

Kun vuosi toisensa perään myydään kymmeniä miljoonia uusia pyöriä ja yhä useampi niistä on sähköavusteinen, tämä asettaa infrastruktuurille valtavan paineen.

Toivottavasti päättäjät havahtuvat. Pyöräliikenne on kasvamassa sellaista vauhtia, että kaupunkien on pakko osoittaa kaduilla lisää tilaa pyörällä liikkuville.

Tämä merkitsee, että koko olemassaoleva katuympäristö on mietittävä kaupungeissa uusiksi.
Alankomaat on kaukainen haavekuva, mutta hyvä ikkuna sille, miten koko maa on kytketty yhteen paikallisten ja alueellisten pyöräteiden verkostoilla.

Alankomaissa ihmiset myös käyttävät paljon rahaa pyöriinsä: vuonna 2020 keskimäärin 2259€/ sähköpyörä.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Martti Tulenheimo

Martti Tulenheimo Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @tulenheimo

10 Mar
Tavarapyörien, eli tuttavien kesken 📦🚲laatikkopyörien myynti ylitti 100 000:n rajan 🇩🇪Saksassa vuonna 2020.

Sähköavusteisten laatikkopyörien markkina kasvoi 43%📈

HS Visio, @JussiPullinen tsekidaut.
Saksassa myytiin lähes kaksi miljoonaa sähköpyörää vuonna 2020 (+43%). Euroopan suurin markkina ⚡️🚲

Miettikääpä tätä. Saksalaiset ostivat vuonna 2020 enemmän sähköpyöriä kuin koko Euroopassa myytiin sähköautoja.

Saksa 🚲🔋: 1,95 miljoonaa (+43%)
Eurooppa 🚙🔌: 1,34 miljoonaa

Jos olisin taloustoimittaja, olisin jo kirjoittanut tästä.

Read 5 tweets
9 Mar
Kiitoksia Helsingin kaupungille tästä. Selventää asian virheellistä uutisointia.

Toiveena jatkossa: viestikää myös siitä, että suolaaminen on autoilua varten käytetty pääasiallinen liukkaudentorjunnan menetelmä.

— Suolaa käytetään aivan valtavia määriä. Lähinnä autoilun vuoksi.
Ulkopuolelta ei pääse käsiksi kaupungin mustaan laatikkoon.

Ei ole tiedossa, montako kymmentä tonnia suolaa vuodessa autoilun ympärivuotisten olosuhteiden ylläpitoon käytetään.

Mutta ilma on sakeana oletuksia, että ympäristöä pilaavaa suolaa käytettäisiin vain pyöräilyn takia.
Suomessa käytetään natriumkloridia yli sata tonnia vuodessa.

Tästä lähes kaikki käytetään nimenomaan autoilun edellytysten pitämiseksi talvella kesää vastaavina. Osa myös pölyn sidontaan.

Kalsiumkloridia käytetään muutamia tonneja. Pieni osa tästä myös pyöräliikenteen väylillä.
Read 7 tweets
8 Mar
Absurdi keissi. Natriumin käytöstä autoteiden varsilla johtuvien puiden kuolemista ei kirjoiteta yhtäkään uutista.

Puita tappavan natriumin käyttö on Suomen tieverkolla niin arkinen juttu, että siitä tehdään uutinen vain, kun puita kuolee pyörätiellä käytetyn natriumin takia.
Maaperästä on löydetty natriumia, joka on syypää puiden kuolemiin.

Harjasuolauksessa käytetään kalsiumkloridia, ei ruokasuolaa.

Natrium on vahingollista paitsi puille, myös pyörille. Siksi sitä ei käytetä pyöräteillä. Natriumia käytetään autoväylien liukkaudentorjuntaan.
Kalsiumkloridi (liuos) maksaa käsittääkseni noin 10–15% enemmän kuin natrium, jota voidaan käyttää rakeina.

Kalsiumkloridi on ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

Tästä saisi ihan järjellisiä uutisia ilman shokkiotsikointia ja poliittisia draamoja. Mutta ketäpä se kiinnostaisi?
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!