@INCIndia 1/n.अच्छिबात‌है।
पर जवाहरलालनेहरुजीने अपनि‌ वाईफ कमलानेहरु जब टी.बी.से झुंझरहीथी तब प्रागके कहीदूर
टी.बी अस्पतालमे भरतीकरके‌ हमेशाकेलिये
भुलादियाथा।येसच‌ है?
m.facebook.com/story.php?stor…
OneGenomeOnenessConcept
ToSaveLast&TheBestEverPossible
HumanSpeciesFromEarlyExtiction
Because Of
@INCIndia 2/n.यहाहै वोस्टोरी।क्यासचहै?
m.facebook.com/story.php?stor…
BecauseOf IncreasingPopulationOf
HumanlikeAnimals(Politicians,Bigotry, Fanatics)And
Majority's Involvement-In
AndEncouragementToBusinessOf Arts&Sports.InsteadOfLabourWork,
TheMainFactThatDevelopedThisWorld
AndNatureEndowedUpon
@INCIndia 3/n.OnlyAnimalEvolvedFromMonkey,60millionsYearsAgo,ClassifiedAs Mammal
EducatedTryToUndersand
ThisBestHumanSpeciesIsAtOur
Disposal,After640MillionYears,
WeAppearedOnThisOnlyHabitable(For
Humans')PlanetEarth
CanAnyLiterateThink&Imagine?
IfThere IsNoSuchThingAs Instinct Of Survival
@INCIndia 4/nUniquenessOfDNA&Genome;
WhatWouldHaveBeenSituationOn
ThisPlanet?
AndForUsToo?
MakeProperUseOfNature'sGiftToUs
TheBestMentalAndMoreThanThat
PHYSICALABILITIES
Read:m.facebook.com/story. php?story_fbid=145014847203770&id=
100050857660318&sfnsn=wiwspwa&extid=sTa2sSJvimieRrFW

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kishor Kochrekar

Kishor Kochrekar Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Human_oneness

20 Mar
1/n
m.facebook.com/groups/2534767…
By RohitYoddha16March11.23PM
"हिंदुमंदिरातील सोनेविकले आणि हिंदुनाचवाटले तर,प्रत्येकहिंदुला७०लाखरुपये मिळुशकतील
(प्रा.मा.म.देशमुख)
दारिद्र,बेकारीत पिचलेल्या बहुजनहिंदुनो
हेकदाचीत तुम्हाला देवानेचपाठवलय,समझा!
धीर एकवठुन,पुढे या त्वरा‌ करा!
तुमचेश्रम,
2/n.सार्थी लागण्यासाठी देवाच्याच पैशाची मदत.
मनुष्यहा एकमेवप्राणी,६०मिलियनवर्षापूर्वी माकडापासून उत्क्रांतझाला,सस्थनम्हणून वर्गिकरणकेलेला शारीरिक श्रम‌ करून जगण्यासाठी
६४०मिलियनवर्षांनी निसर्गानं/देवाने निर्माण केला.
आजपर्यत ची जी जगाची डेव्हलपमेन्ट झाली ती
माणसांच्या श्रमांमुळे.
3/n.बूद्धीकाय डॉल्फिनला म्हणे माणसांपेक्षा
जास्तआहे.माणसांसारखी शारीरिकक्षमता त्याला लाभलीअसतीतर,त्याने माणसांना गुलामबनवुन,
राज्य केले‌असते.
म्हणून देवानं दिलेली‌ संधी दवडु नका!
जी माणसं ऐन तारुण्यात श्रम न करता;दुसऱ्यांच्या
श्रमांवर जगतात ते सर्व राजकारणी,धर्मकारणी
नाचुन,गाऊन,
Read 5 tweets
20 Mar
@MiLOKMAT @NitinRaut_INC @BJP4Maharashtra 1/nLavishजगणं हा शुद्ध जनावरांचागुण.
त्यांच्या शारीरिकअक्षमतेमुळे सीमितअसतो.
तोचगुण ज्या६०मिलियनवर्षापूर्वीमाकडापासून उत्क्रांतझालेल्या, सस्थनम्हणूनवर्गिकरणकेलेल्या,मनुष्य
जनावरांनीInheritकेलाआहे तीमनुष्यसद्रुष्य जनावरे दुसऱ्यांच्याश्रमांवरजगत हाच प्रश्ण विचारणार.त्या जनावरांत
@MiLOKMAT @NitinRaut_INC @BJP4Maharashtra 2/n.प्रामुख्यानं मोडतात,राजकारणी, धर्मकारणी, नाचुन,गाउन,खेळुन आपल्या ऐषोआरामात जगण्यासाठी पैसे कमावणारे,ह्यासर्वांचा धंदा करणारे,त्यांचे दलाल किंबहुना दलाली करतच जगणारे(A.I.चाMisuseकरत,निर्माण केलेली
सर्व ‌Apps काय आणि ‌कशाकरता आहेत हे जर
ध्यानात येत नसेल तर???धन्य आहे!
OneGenome
@MiLOKMAT @NitinRaut_INC @BJP4Maharashtra 3/n.OnenessConcept,ToSaveLast&The
BestEverPossible HumanSpecies From
EarlyExtinction
लोकहो!मी कुणालाही दोष देत नाही
"मी"चं अज्ञान,लाखोवर्षांचे झालेले चुकिचे संस्कार
ह्या‌ सर्वांला जबाबदाऱ आहेत
पण आजचं सायंन्स आणि टेक्नॉलॉजीच्या ज्ञानामुळे
सत्य समझुन घेउन,मानवसमाज पद्धतीत अमूलाग्र
Read 8 tweets
20 Mar
@bbcnewsmarathi @TIRATHSRAWAT @priyankagandhi @priyankac19 1/n मुलीवापरत असलेल्या फाटक्याजीन्सबद्धल?
नकोत्या निरर्थकविषयावर पांजापांजकरत
A.I.चाMisuse,Tweetrच्या CEO/Major Shareholdersना मालामालकरत रहाण्यापेक्षा
एक मद्ध साधू
पैशैवाल्यांच्या पोरिंनी नव्या जीन्स गरीबांना वाटाव्या
आणि फाटल्यावर परत मागुन आपल्या फ्याशनची
हौस भागवावी.जगामद्धे
@bbcnewsmarathi @TIRATHSRAWAT @priyankagandhi @priyankac19 2/nअसंख्यIssues,Problemsमनुष्यम्हणून
आपल्यालाSolveकरायचेआहेत
मुळात निसर्गानं,हवंतर देवानंम्हणा!मनुष्यासह
कुणाला कपडेघालून जन्म दिलाआहे?
मग शेतकऱ्यांनी जमीनमशागतकरत त्यांचे‌श्रम, महत्वाचंपाणी,असं तुम्हीच मोजा कीती अपव्यय
होतोआहे.ह्यांचा सदुपयोग झाला तर जे अन्न निर्माण
होईल त्याने
@bbcnewsmarathi @TIRATHSRAWAT @priyankagandhi @priyankac19 3/n.असंख्य भुकबळींचे प्राण वाचतील.ह्या Only,Unique,InhabitablePlanetEarthवर
६४०मिलियनवर्षांनी,६०मिलियनवर्षापूर्वी माकडापासून उत्क्रांतझालेला,सस्थनम्हणून वर्गिकरणकेलेला,मेंदुपेक्षा,सुपेरियरशारीरिकक्षमता
असलेला एकमेव,आपल्या Disposalलाआहे
हेजर स्वतःला सुशिक्षितसमजणाऱ्यांच्या ध्यानात
Read 10 tweets
18 Mar
@aajtak @mausamii2u 1/n.यह सही है।कपड़ों के पहनावोंसे इंन्सान संस्कारित नही‌ होता।फिर,किससे संस्कारित होता है?सिनेमासे होता है?जया बच्चनजी!
सिनेमा वालोंने तो काफ़ी ‌हदसोंसे इंन्सानोंपे‌ गलत संस्कार ‌किये‌ है।
मराठीमे‌ एक कहावत‌ है। "पोवळ्यासंगे ढवळा बांधला, गुण नाही पण वाण लागला"
६०मिलियन साल पहेले,
@aajtak @mausamii2u 2/n.बंदरसे पैदाहुआ(evolved)जानवर, अभितक
लाख कोशिशों के बादभी;बिना पुछ,सिंग,खतरनाक दांत और नाखुन; एक बदतर जानवर है।
कुदरत ने‌ सिर्फ़ इंन्सान को,मेहनत‌ करनेकेलिये
बेहतरीन बदन दिया,पर वो जानवर होनेकी वजहसे
आलसी, कामचोर,दुसरोंकी मेहनत पे जीता है।
उसमे‌ पहेला नंबर‌ कलाकार और क्रीडापटू
@aajtak @mausamii2u 3/n.येगुण तो इंन्सान समेत सब जानवरोंको दिये
है।(AnimalsCircusजरूर देखी होंगी,उनको
ऐषोआरामासे जीनेकेलिये पैसा नही लगता।)
कलाकारोंको‌,ऋषियोंने गावके‌सीमाके बाहर‌ हकाल
दियाथा।उनको‌ कौन,कब,अंदरलाके‌, कला-क्रिडाओंका,धंदा चालुकिया?सब पहेले, कहीबार बताचुका हु।
इनकेबादआतेहै,पालिटिशियन्स,
Read 7 tweets
17 Mar
@SarkarnamaNews 1/n.तुम्हीचबनवलाय मानवीसमाजात दमडिचीही
किंमतनसलेल्याला,पैसेवाला!आणि ते‌ही
पोटालादेणाऱ्या कष्टकरी(७/१२उताऱ्यावरीलनव्हे,
जे आमदार,खासदारांपैकी९०%अधिक ईतर राजकारणी,धर्मकारणी,नाचुन,गाउन,क्रिकेट वगैरे
खेळून कमवलेला बेहिशोबीपैसा,व्हाईट करतात)
तर खऱ्या शेतकऱ्यांच्याआत्महत्येला कारणीभुत
@SarkarnamaNews 2/n.होउन!
ऋषीसत्ताकपद्धतीत समाज खराब‌होउ नये‌ म्हणून कलाकारांना गावाच्यासीमेबाहेरहाकलूनदिलेहोते.
निसर्गानं कला,क्रिडाTalentमनुष्यासह सर्व जनावरांना दिलेआहे.बाकिच्यांची शारीरिक अक्षमताआडवीयेते,AnimalsCircusपाहिलितना?
शस्त्रांची ताकद ध्यानातयेताच,औरंगजेबकाही
पहिलानव्हे!
राजेशाहीला
@SarkarnamaNews 3/n.,जीसुरुवातझाली तीआजतागायत
मानवीसमाजपद्धतीला रसातळालान्हेणारी!
दमडिचीहीकिंमतनसलेले,"रत्न"
आणि रत्नमोलाचे?
अशीसमाजपद्धतीं जास्तकाळटिकेल?
OneGenomeOnenessConcept
ToSaveLast&TheBestEverPossible
HumanSpecies,FromEarlyExtinction
Majorityमनुष्यसद्रुष्य जनावरांच्या डोक्यावरुन
जाणारा
Read 4 tweets
17 Mar
@MiLOKMAT 1/nहेसर्व गुगलवर(पैश्यांसाठी)वयातयेणाऱ्या मुलांनाअसलेल्याPornFilmsचाEasyAccess. सिनेमातनट्यांनी(पैश्यासाठिच)दिलेलेबोल्डसीन्स,
आपल्याला ईझीपैशासाठी सिनेमातकाममिळावी म्हणूनमिडियारिपोर्ट्सकडुनआपल्याबोल्डफोटोजच्या केल्यागेलेल्याजाहिराती;अश्याअनेकगोष्टीकारणीभुत
आहेत
Sex ह।निसर्गातिल
@MiLOKMAT 2/n.सर्वात महत्वाचा भाग.Reproduction ही निसर्गाची गरज,आपल्या Organisms Replacementसाठी.इथं निति,अनिति असाकाही
भाग नसतो.Polygamyहा सर्व जनावरांच्या जिवनाचा भाग आहे.आणि मनुष्य हे लास्ट इव्हाल्व्हड जनावर आहे.निसर्गात क्वचीत माणुस जन्मतो.त्यांनी नितिमत्ता आणली
@MiLOKMAT 3/n.वर पाहिलित‌ पैशासाठी XXXगिरी!
पैशासाठी माणुस नावाची जनावरे‌ काहीही करायला
तयार आहेत
दुर्देवआहे ह्याOnly InhabitablePlanetEarth
वरील जीवनाचं;की६४०मिलियनवर्षांनी,६०मिलियन
वर्षापूर्वी माकडापासूनउत्क्रांतझालेलीही,आजपर्यत ची हीLast&TheBestEverPossibleSpecies
निर्बुद्धHumans(?)च्या
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!