@MiLOKMAT 1/nहेसर्व गुगलवर(पैश्यांसाठी)वयातयेणाऱ्या मुलांनाअसलेल्याPornFilmsचाEasyAccess. सिनेमातनट्यांनी(पैश्यासाठिच)दिलेलेबोल्डसीन्स,
आपल्याला ईझीपैशासाठी सिनेमातकाममिळावी म्हणूनमिडियारिपोर्ट्सकडुनआपल्याबोल्डफोटोजच्या केल्यागेलेल्याजाहिराती;अश्याअनेकगोष्टीकारणीभुत
आहेत
Sex ह।निसर्गातिल
@MiLOKMAT 2/n.सर्वात महत्वाचा भाग.Reproduction ही निसर्गाची गरज,आपल्या Organisms Replacementसाठी.इथं निति,अनिति असाकाही
भाग नसतो.Polygamyहा सर्व जनावरांच्या जिवनाचा भाग आहे.आणि मनुष्य हे लास्ट इव्हाल्व्हड जनावर आहे.निसर्गात क्वचीत माणुस जन्मतो.त्यांनी नितिमत्ता आणली
@MiLOKMAT 3/n.वर पाहिलित‌ पैशासाठी XXXगिरी!
पैशासाठी माणुस नावाची जनावरे‌ काहीही करायला
तयार आहेत
दुर्देवआहे ह्याOnly InhabitablePlanetEarth
वरील जीवनाचं;की६४०मिलियनवर्षांनी,६०मिलियन
वर्षापूर्वी माकडापासूनउत्क्रांतझालेलीही,आजपर्यत ची हीLast&TheBestEverPossibleSpecies
निर्बुद्धHumans(?)च्या
@MiLOKMAT 4/n.वाढतजाणाऱ्या प्रभावामुळे;अकाली संपुष्टात येईल!
OneGenomeOnenessConcept
ToSaveLast&TheBestEverPossible HumanSpecies,FromEarlyExtinction.
विचारांची ताकद नसलेल्यांची DNAप्रमाणे योग्य
PlacementByTheRightUseOf
Artificial Intelligence
"मी"च्याभ्रमात असलेल्या,फसलेल्यांना;कीति कळेल?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kishor Kochrekar

Kishor Kochrekar Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Human_oneness

19 Mar
@INCIndia 1/n.अच्छिबात‌है।
पर जवाहरलालनेहरुजीने अपनि‌ वाईफ कमलानेहरु जब टी.बी.से झुंझरहीथी तब प्रागके कहीदूर
टी.बी अस्पतालमे भरतीकरके‌ हमेशाकेलिये
भुलादियाथा।येसच‌ है?
m.facebook.com/story.php?stor…
OneGenomeOnenessConcept
ToSaveLast&TheBestEverPossible
HumanSpeciesFromEarlyExtiction
Because Of
@INCIndia 2/n.यहाहै वोस्टोरी।क्यासचहै?
m.facebook.com/story.php?stor…
BecauseOf IncreasingPopulationOf
HumanlikeAnimals(Politicians,Bigotry, Fanatics)And
Majority's Involvement-In
AndEncouragementToBusinessOf Arts&Sports.InsteadOfLabourWork,
TheMainFactThatDevelopedThisWorld
AndNatureEndowedUpon
@INCIndia 3/n.OnlyAnimalEvolvedFromMonkey,60millionsYearsAgo,ClassifiedAs Mammal
EducatedTryToUndersand
ThisBestHumanSpeciesIsAtOur
Disposal,After640MillionYears,
WeAppearedOnThisOnlyHabitable(For
Humans')PlanetEarth
CanAnyLiterateThink&Imagine?
IfThere IsNoSuchThingAs Instinct Of Survival
Read 5 tweets
18 Mar
@aajtak @mausamii2u 1/n.यह सही है।कपड़ों के पहनावोंसे इंन्सान संस्कारित नही‌ होता।फिर,किससे संस्कारित होता है?सिनेमासे होता है?जया बच्चनजी!
सिनेमा वालोंने तो काफ़ी ‌हदसोंसे इंन्सानोंपे‌ गलत संस्कार ‌किये‌ है।
मराठीमे‌ एक कहावत‌ है। "पोवळ्यासंगे ढवळा बांधला, गुण नाही पण वाण लागला"
६०मिलियन साल पहेले,
@aajtak @mausamii2u 2/n.बंदरसे पैदाहुआ(evolved)जानवर, अभितक
लाख कोशिशों के बादभी;बिना पुछ,सिंग,खतरनाक दांत और नाखुन; एक बदतर जानवर है।
कुदरत ने‌ सिर्फ़ इंन्सान को,मेहनत‌ करनेकेलिये
बेहतरीन बदन दिया,पर वो जानवर होनेकी वजहसे
आलसी, कामचोर,दुसरोंकी मेहनत पे जीता है।
उसमे‌ पहेला नंबर‌ कलाकार और क्रीडापटू
@aajtak @mausamii2u 3/n.येगुण तो इंन्सान समेत सब जानवरोंको दिये
है।(AnimalsCircusजरूर देखी होंगी,उनको
ऐषोआरामासे जीनेकेलिये पैसा नही लगता।)
कलाकारोंको‌,ऋषियोंने गावके‌सीमाके बाहर‌ हकाल
दियाथा।उनको‌ कौन,कब,अंदरलाके‌, कला-क्रिडाओंका,धंदा चालुकिया?सब पहेले, कहीबार बताचुका हु।
इनकेबादआतेहै,पालिटिशियन्स,
Read 7 tweets
17 Mar
@SarkarnamaNews 1/n.तुम्हीचबनवलाय मानवीसमाजात दमडिचीही
किंमतनसलेल्याला,पैसेवाला!आणि ते‌ही
पोटालादेणाऱ्या कष्टकरी(७/१२उताऱ्यावरीलनव्हे,
जे आमदार,खासदारांपैकी९०%अधिक ईतर राजकारणी,धर्मकारणी,नाचुन,गाउन,क्रिकेट वगैरे
खेळून कमवलेला बेहिशोबीपैसा,व्हाईट करतात)
तर खऱ्या शेतकऱ्यांच्याआत्महत्येला कारणीभुत
@SarkarnamaNews 2/n.होउन!
ऋषीसत्ताकपद्धतीत समाज खराब‌होउ नये‌ म्हणून कलाकारांना गावाच्यासीमेबाहेरहाकलूनदिलेहोते.
निसर्गानं कला,क्रिडाTalentमनुष्यासह सर्व जनावरांना दिलेआहे.बाकिच्यांची शारीरिक अक्षमताआडवीयेते,AnimalsCircusपाहिलितना?
शस्त्रांची ताकद ध्यानातयेताच,औरंगजेबकाही
पहिलानव्हे!
राजेशाहीला
@SarkarnamaNews 3/n.,जीसुरुवातझाली तीआजतागायत
मानवीसमाजपद्धतीला रसातळालान्हेणारी!
दमडिचीहीकिंमतनसलेले,"रत्न"
आणि रत्नमोलाचे?
अशीसमाजपद्धतीं जास्तकाळटिकेल?
OneGenomeOnenessConcept
ToSaveLast&TheBestEverPossible
HumanSpecies,FromEarlyExtinction
Majorityमनुष्यसद्रुष्य जनावरांच्या डोक्यावरुन
जाणारा
Read 4 tweets
11 Mar
दहावर्षमैदानगाजवलेली राष्ट्रीयस्तरावरील व्हॉलीबॉलपटूबनलीप्लंबर! lokmat.news18.com/sport/national…
@ChristyDiyas
मुलीमीतुझ्याचनव्हेणण साऱ्याजगाच्याबापासारखा‌आहे बापालाचसर्व कुटुंबाचीकाळजीनिसर्गातीलएकमेव६०मिलियनवर्षापूर्वीमाकडापासूनउत्क्रांतझालेल्यासस्थनम्हणून वर्गिकरणकेलेल्याएकमेवमनुष्याला
2/n.PhysicalAbilityदिली,ज्यामुळे माणसां?ची ‌पोटं भरतात{(शेतात कष्ट करणारे शेतकरी,)नूसते ७/१२उताऱ्यावरनावंअसुन,कष्टकरीऱ्यांनालुटत ऐषोआरामात जगणारे राजकारणी, धर्मकारणी, नाचणारे,गाणारे, खेळणारे,कुठलाही इश्यु धंधा म्हणून करणारे निचोत्तम मनुष्य सद्रुष्य जनावरे नव्हेत}.तसेच ईतर कष्टकरी
3/nज्यांच्या शारीरिकश्रमांनमुळे‌ आपल्याला
घरे,घरात नळालापाणी,कुकिंगग्यास,वीज
त्यामुळेंअनेकसुविधा
हे‌सर्वमानवीसमाजाची"जीवनरेखा"आहेत
आणिWorkingAsPlumberतुहीत्यातीलएक.
I RespectYouAndAllSuchWorkingPeople🙏,तुम्हिच निसर्गाचा,हवंतर देवाचा म्हणा,मान राखताय.बाकिचे;मनुष्यसद्रुष्यजनावरे
Read 7 tweets
11 Mar
@TV9Marathi 1/n.दोन‌टन शेवंतीची फुले आणि बेल लागवडीसाठी कीती जमीन,पाणी,पंपाची घसारा किंमत,इलेक्ट्रिसिटी, नदीवरील बंधाऱ्याचा घसारा
आणि अनेक दिवसांची कष्टकरीऱ्यांची मेहनत,त्यात
फुले मंदिराकडे पोहोचवणे गाडी,डिझेल वगैरें
लेमब्रेन वा कोल्याच्या मेंदुच्या मनुष्य जनावरांनो
हे‌ सारे तुम्ही स्वतःच्या
@TV9Marathi 2/nSo-calledअद्ध्यात्माच्यानशांसाठीकरतायनां?
देवावरविश्वास जगात कुणाचाचनाही.आणि श्रद्धा?
तरबिलकुलनाही
आजपर्यत देवाने कुणालाही कपडे परिधान करवून
जन्म दिलेला नाही.शहरच काय गावं पाडे सुद्धा
बनवलेनाही,बनवले‌ते‌ सर्वत्रफक्तजंगल,त्यामद्धे
जंगलीप्राणीआणिशेवटी माकडापासूनउत्क्रांत
मनुष्य
@TV9Marathi 3/n.जंगलात निसर्गत:च उगवतात फुलं.
म्हणून जंगलात जाउन जनावरांबरोबर रहा!
देवाची योजना नंतर सांगेन!
तर1/nमधिल ‌पैसा,पाणी,जमीन,वीज आणि माणसांची मेहनत,उपाशीपोटी असलेल्या
माणसांच्या अन्नधान्याची ते ही त्यांच्या श्रमांकरता
राहुदे!
माकडापासून उत्क्रांतझालेलं मनुष्य(?)जनावर
ढोंगीआणिनशाखोर
Read 9 tweets
8 Mar
1/n.Today is International Women's Day
I am sure on this day,somewhere someone(?)Will committ some-sort of
Atrocity.
Will at least today be Autrocity-Free day for women?I doubt.
Every A spcial day for celibrasion
A Hypocrisy by hypochlorite animal called human(?)
Human,60million
2/n.YearsAgo,EvolvedFromMonkey,
ToConvert,Into Human
AnUniqueOneGenomeOnenessConcept
ToDealwithCrimes,From,Chainsnaching
Pickpoketting,Cybercrimes,Money-
Laundering,TrivialFightsToWorldWars,
Terrorism & Crimes,Autrocities Against
Women&Children
NoteThis:
3/n

Silence Is No Cure For Stalking
r.glance.com/?g=XWI0ZjUx
ScienceAndTechnologiesUsers
OutToKnow
HadThereBeenNothingSuchAs
InstinctOfSurvival,UniquenessOfDNA
&Genome;
WeWhouldHaveBeen,Floating,Drifting
InTheMoleculesOf Compound Of
Carbon-Hydrogen-Nitrogen
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!