Ne, že bych jako nechtěl hubnout a hledal výmluvy, ale ono to s tím BMI a COVID není tak jednoduchý, jak si někteří myslí.
Asociace BMI a výsledků onemocnění COVID: sciencedirect.com/.../pii/S22138…
💊Extrahována data od 6,9 mil. pacientů z UK starších 20 let mezi 24. lednem a 30. dubnem 2020.
💊Průměrné BMI 26,78 kg/m2
💊ASOCIACE MEZI BMI A HOSPITALIZACÍ A TAKÉ ÚMRTÍM MÁ TVAR "J" A LÁME SE KOLEM BMI 23 KG/M2 - to znamená, že vyšší riziko těžkého COVID je taky v rozmezí BMI, KTERÉ POVAŽUJEME ZA ZDRAVÉ (19-25)
(Obrázek A hospitalizace, B JIP, C ÚMRTÍ)
💊ASOCIACE MEZI BMI A PŘIJETÍM NA JIP JE ROVNOU LINEÁRNÍ V CELÉM MĚŘENÉM ROZSAHU BMI - adjustované HR 1,10.
💊Mezi BMI a věkem je pak signifikantní interakce - u mladších lidí (20-39 let) s vyšším BMI je vyšší HR 1,09 než u skupiny starších (80-100 let, HR 1,01).
(Obrázek A hospitalizace, B JIP, C ÚMRTÍ)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lukáš Dušek

Lukáš Dušek Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @DuseLu

2 May
Tocilizumab SNIŽUJE ÚMRTNOST CCA O 15% u hospitalizovaných pacientů se závažným COVID thelancet.com/journals/lance…
(přestože to není tak sexy téma jako monoklonály proti S-proteinu, tato monoklonální protilátka proti interleukinu-6 prokazatelně zachraňuje životy u závažných případů)
💊dobře designovaná a velká randomizovaná studie (2022 v rameni tocilizumabu, 2094 standardní péče)
💊podána standardní péče (SOC)nebo SOC+tocilizumab (TOC, 400-800 mg; druhá dávka mohla být podána po 12-24h jestli se pacientův stav nezlepšil).
💊primární par.:28 denní mortalita.
💊Celkově ve studii do 28 dnů zemřelo 621/2022 (31%) pacientů v rameni TOC a 729/2094 (35%) pac v SOC (RR=0,85%; 95% CI 0,76-0,94; p=0,0029).
💊Pacienti s TOC byli častěji schopní propuštění z nemocnice do 28 dnů (57% vs 50%; rate ratio = 1,22; 1,12-1,33, p<0,0001)
Read 4 tweets
30 Apr
Doufám, že se blížím do finále a tak mezitím můžu tady pár věcí připravit. :-)
Dnešní téma - monoklonální protilátky pro @GuyMontag1957
Jak se dělá monoklonální protilátka?
Základní způsob získávání monoklonálních protilátek:
1) laboratornímu zvířeti se podá antigen, proti kterému ono začne vyrábět protilátky.
2) Odeberou se mu buňky sleziny a ty se nechají splynout (fúze) s nádorovými buňkami (myelom), které se pak pěstují v tkáňové kultuře.
Read 17 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!