Hur kommer det sig att samtliga svenska medier ger fel information om det dödliga våldet i Sverige? Enligt källan, BRÅ-rapporten, gäller det inte alls hela Europa. BRÅ har jämfört några europeiska länder – inte alla. BRÅ konstaterar också att vad gäller det dödliga våldet ->
-> totalt så har det inte hänt mycket i Sverige sedan början av 1990-talet, det är en fortfarande låg nivå. Vad gäller dödsskjutningar i Östeuropa har antalen kraftigt gått NED från en hög nivå, medan i Sverige har det stigit från en nästan icke-befintlig nivå. Antalet ->
-> dödsskjutningar i Sverige ligger runt ca 45 senaste åren (ökningen skedde tidigare). I Frankrike ligger det på runt 1 800. Helt obegripligt hur uppgifterna presenteras i svensk media. VILL man säga att Sverige har mest dödligt våld i Europa? Andelen som dör av skjutning i ->
-> Sverige är ca 0,0005 procent av befolkningen och de flesta som är involverade i skjutningar är kriminella, det kan t ex röra sig om uppgörelser. Det här är som att jämföra dödligt våld i Mellanöstern men inte ta med länder som Irak, Syrien, Jemen. Obegripligt.
TILLÄGG: Inte ens hälften av de europeiska länderna är med i rapporten. Vi tar det igen: Inte ens hälften.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Magda Gad ماجده جاد

Magda Gad ماجده جاد Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @gad_media

26 May
Den utländska närvaron i Afghanistan faller som ett korthus. USA kommer lämna tidigare än 11 sep, enligt NYT i början av juli. De har redan lämnat stora och små baser, sprängt fordon de inte kan ta med sig. Stora frågor återstår, som hur Kabuls internationella flygplats ska ->
-> skyddas. Privata kontraktörer tas också hem, och ambassader stängs. USA har stått för säkerhet och transporter och utan det och med överhängande hot om inbördeskrig eller talibanövertagande vågar inte andra länder ha personal kvar. De som inte kan bestämma sig för att göra ->
-> det som utlänningarna gör – lämna – är afghanerna som inte får visum. När alla som kan flyr är de kvar, instängda inom landets gränser med det ökade våldet och en mycket osäker framtid. Vad gäller hur USA-koalitionen ska kunna slå mot terrorgrupper som finns i Afghanistan ->
Read 4 tweets
25 Mar 20
Det här blir långt – men jag tror att det är viktigt. Under ebolaepidemin bodde jag i värst drabbade landet Liberia. Ebola är ett virus, det smittar genom droppar, det finns ingen medicin och inget vaccin. Dödligheten är upp till 80%. Dödar alla – friska barn, sjuka vuxna. ALLA.
I början fick ALLA panik. Även sjukvårdspersonal var rädda. Människor formligen dog som flugor, och man visste inte hur man skulle få stopp på det. Döden var hemsk – de kräktes blod tills de dog, och ingen – inte heller läkare – stod nära. Vi såg dem dö från 2-3 meters avstånd.
Sedan sprayades de med klorin, lades i extra tjocka liksäckar och grävdes ner. Även jorden runt massgravarna sprayades med klorin. Vanligt sjuka människor fick inte heller vård, för ingen vågade ta in någon på vanliga sjukhus. Så de dog de också.
Read 27 tweets
21 Feb 20
Vi lever i en märklig tid. Talibanernas högsta militära ledare, tillika ledare för terrorgruppen Haqqani, (som är eftersökt) får skriva opinionsartikel i New York Times, och där en al-Qaida ledare, tillika tidigare IS-ledare, får delta i samtal med en humanitär organisation.
Samtidigt kommer fler och fler reportage från Syrien där man skriver om flyktingar och offensiven i Idlib, utan att skriva om al-Qaida eller intervjua folk från området om al-Qaida.
Det här är inte bara allvarligt för journalistiken, konfliktforskningen och de humanitära organisationerna - det är också att delta i historieförvanskning. Hur hade det sett ut om man hade rapporterar om andra världskriget utan att nämna nazisterna? Hur hade vi då förstått det?
Read 8 tweets
7 Nov 19
I länder där man ligger i konflikt eller krig med den islamism som vill bryta upp stater och införa sunnitiska kalifat – som Syrien, Egypten, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien – har man förbjudit Muslimska brödraskapet och klassat dem som en terrororganisation.
Muslimska brödraskapets ideologi har inspirerat både al-Qaida och IS, organisationer som eftersträvar global islamism och sharialagar. De är emot shiamuslimer och har till exempel föreslagit straffskatt för kristna. För minoriteter är de ett extra stort hot.
Religiösa minoriteter i länder som Syrien, Irak och Egypten har därför som regel föredragit sekulärt och socialistiskt styre, eller till och med militärstyre, för att slippa det Muslimska brödraskapet.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(