, 8 tweets, 1 min read
My Authors
Read all threads
I länder där man ligger i konflikt eller krig med den islamism som vill bryta upp stater och införa sunnitiska kalifat – som Syrien, Egypten, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien – har man förbjudit Muslimska brödraskapet och klassat dem som en terrororganisation.
Muslimska brödraskapets ideologi har inspirerat både al-Qaida och IS, organisationer som eftersträvar global islamism och sharialagar. De är emot shiamuslimer och har till exempel föreslagit straffskatt för kristna. För minoriteter är de ett extra stort hot.
Religiösa minoriteter i länder som Syrien, Irak och Egypten har därför som regel föredragit sekulärt och socialistiskt styre, eller till och med militärstyre, för att slippa det Muslimska brödraskapet.
Historiskt har Muslimska brödraskapet och liknande islamistiska organisationer stått på den högerkonservativa sidan i politiken och bekämpat allt som är sekulärt, liberalt, socialistiskt/kommunistiskt och för jämlikhet mellan könen.
I Afghanistan har islamister legat i krig med kommunism och väststödda liberaliseringsprojekt sedan slutet av 1970-talet. I Irak i krig med sekularism. I Libyen i krig med socialism. I Syrien i krig med sekulära alawiter, som al-Assad-eliten. I Egypten i krig med militären.
Länder som direkt stödjer Muslimska brödraskapet är Turkiet och Qatar. Turkiet, som är för att grannländer som Syrien splittras upp av krig, och som vill se sunniislamisterna vinna.
Varför Sverige av alla länder har tagit Muslimska brödraskapet om ryggen, gett dem fristäder och även haft en minister som är representant för dem i regeringen med ansvar för Försvarshögskolan, kvarstår som en stor gåta.
Sverige vilar ju på en värdegrund som ger starkt skydd till minoriteter, och traditionellt är socialdemokraternas Sverige även emot högerkonservatism. Att då välkomna en grupp som är emot religiösa minoriteter, emot jämlikhet för kvinnor och emot HBTQ-rättigheter är märkligt.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Magda Gad

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!