Hapishanede 2 sene boyunca 12 haftalık parenting, ebeveyn, dersi işledim. Katılımcılardan biri bir gün ofisime geldi. Aramızda şöyle bir konuşma geçti.
mahkum(M), Sacit(S)
M-Çocuklarımın annesi(my childeren's mom, demek ki evli değiller) yıllardır çocuklarımla beni görüştürmüyor+
S-(Hiç bir şey söylemeden gözlerine baktım, beden diliyle "pür dikkat seni dinliyorum" mesajı verdim)...
M-3 yoldan başka ailemizle iletişimimiz yok. Mektup, ziyaret ve telefon. (Şimdi email de var) Çocuklarımın annesi ziyaretime gelmiyor, telefonunu ve adresini de değiştiridi.++
S-Ortak arkadaşlarınız var mı? Varsa, onlar yardımcı olabilir mi?
M-(Lafı ağzıma tıkadı) işe yaramıyor, işe yaramıyor. (Sonra gözleri doldu, bir müddet sessizce bekledi) 12 sene sonra çıkıyorum, çocuklarım büyümüş olacaklar. "Yıllarca bizi neden aramadın derlerse ne yapacağım?++
S-Sakıncası yoksa söyleyebilir misin, Tanrı'ya inanıyor musun?
M-Evet inanıyorum, Hıristiyanım ben.
S-az önce aile ile 3 yol dışında iletişimimiz yok dedin. Ben bir 4.yol olduğuna inanıyorum ve ona "spiritual way" manevi yol diyorum.
M-(gözlerimin taa içine bakarak bekledi)..++
S-Her gece onlara dua et. Sen onlara dua ettikçe ben inanıyorum Tanrı onların kalbine seni sevmeleri için bazı tohumlar atacaktır.
M-Dua ediyorum ama bundan sonra her gece yapacağım.
S-Her hafta onlara bir kaç cümlelik basit mektuplar yaz ve onları biriktir.
M-Excellent! +++
S-Kitap okuyor musun?
M-(güldü) çok iyi bir okuyucuyum.
S-Çok güzel. Okuduğun kitapların kenarlarına çocuklarına hitaben onların isimlerini yazarak notlar tut. Mesela, "burayı okurken aklıma sen geldin, yanımda olsaydım sana şunu söylemek isterdim" gibi..
M-Yes!
S-12 sene sonra çıktığında çocuklarına bunları gösterirsin, seni affetmelerine hatta anlamalarına yardımcı olabilir.
M-Evet olabilir. Çok teşekkür ederim İmam, iyiki seninle konuştum.
S-Ben teşekkür ederim. (Kitaplıktaki 2 ciltlik Risale-i Nurları göstererek) +++
S-Bunlardan evimde de var. 1. cildin kenarına oğlum için, 2. cildin kenarına kızım için notlar alıyordum. Ama uzun zamandır terk etmiştim. Sayende yeniden başlayacağım. (Malesef başlamadım. belki yeniden yazarım. Onlar bunu bilmiyor. Bir gün tevafuken görmelerini bekleyeceğim)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with sacit arvasi

sacit arvasi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ArvasiSacit

2 May 20
YENİ BİR DEVRENİN KAPISINDAYIZ-1
Müslümanlar yeni bir devrin kapısındalar. Bu Hizmeti ele alacağım. Hizmet belki de 3. aşamasındadır. Nedir bu 3. aşama? Alman sosyolog Hans Freyer’in büyük dinler ve cemaatler için yaptığı tespitindeki 3. Aşamayı kast ediyorum.
1. Aşama : Tilmizler halkası. Bu aşamada karizmatik şahsiyetin büyük etkisi vardır. Cemaat üyelerinde güçlü bir imanla bağlılık vardır. Dayanışma ve fedakarlık duygusu en üst seviyededir. Dava ve davete bağlılık noktasında inananlar her şeyi terk etme kararına varabilirler.
2. Aşama: dini önderin vefatı, otorite boşluğu ve kardeşlik cemaati. Bu aşama cemaat için bir dönüm noktasıdır. Zira hayatı boyunca onu yöneten, destekleyen ve taşıyan en önemli unsur aradan çekilmiştir. Bu bazı sorunları beraberinde getirir ama bu durumda onun sıddikleri veya
Read 18 tweets
30 Apr 20
BİZİM İÇİN ASIL TEHLİKE BUDUR VE BU TEHLİKENİN ÇANLARI ÇALIYOR-1
Bu yazıda muhataplarım genel olarak İlayı Kelimetullah için yurt dışına çıkanlar, özel olarak da Hizmet Hareketi’dir. Kitabın ortasında başlayacaksam:
Türkiye’de aile, okul, cami hatta TV programlarıyla temel dini bilgileri –iyi-kötü- veriliyordu. Bu bilgiler, akaid olarak umumiyetle Maturidi, amel olarak da Hanefi idi. Türkiye’deki cemaatlerin neredeyse tamamı -buna Hizmet de daildir- bu temel bilgiler üzerine inşa yapıyordu
Mesela günlük olarak Türkiye’nin her yerinde evlerde binlerce sohbet ile muazzam bir eğitim faliyeti yapan Hizmetteki hocaların didaktik bir şekilde akaid konularını işlediğini zannetmiyorum, buna belki ihtiyaç da yoktu o zamanlar. Veya o ihtiyaç hissedilmiyordu.
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(