Olen yrittänyt selvittää, mihin E-S AVI:n tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätös 2 metrin etäisyyden henkilöiden välillä pitämisestä yleisötilaisuuksissa perustuu tällä hetkellä? Se vaikuttaa olevan salaisuus 🧐 Seuraa ketju 👇
AVI:n päätös 2 m etäisyyden pitämisestä yleisötilaisuuksissa ei perustu enää tartuntatautilain 58 d §:ään, sillä pykälän soveltamisesta luovuttiin (aivan oikein) tiistaina. Samalla AVI asetti kuitenkin saman vaatimuksen 58 §:n nojalla, vaikka tuossa §:ssä ei metreistä säädetä. 👇
AVI kertoi @kuusiplus ryhmän tiedustellessa asiaa 2 m perustuvan STM-OKM -ohjeeseen, jossa ei siitä kuitenkaan (enää) suoraan puhuta. Myönsivät itsekin puhuneensa muunneltua totuutta. Sitten kertoivat sen perustuvan STM:n ohjauskirjeeseen, missä ei siitä puhuta, minkä myönsivät👇
Hetken näytti siltä, että 2 m raja, jota ei perustella AVI:n päätöksessä oikein mitenkään, ei perustuisi oikeastaan mihinkään. Sitten AVI vastasi @Tapahtuma_teo'lle, että 2 m raja perustuu AVI:n alueellisilta koronakoordinaatioryhmiltä saamaan tietoon. Ahaa! Vihdoin tietoa!👇
Tein E-S AVI:lle julkisuuslain mukaisen tietopyynnön, jossa pyysin AVI:n TTL 58 §:n mukaiseen päätökseen vaikuttaneita koronakoordinaatioryhmien asiakirjoja, joissa todetaan suoraan, että yleisötilaisuuksissa on noudatettava (kiihtymisvaiheessa) 2 metrin väliä. 👇
E-S AVI ilmoitti, että ne asiakirjat, joissa yleisötilaisuuksien 2 m henkilöväliä perustellaan, ovat ainakin osin salassa pidettäviä, koska tiedon luovuttaminen vaarantaa poikkeusoloihin varautumisen. (Julkisuuslain 24.1 §:n 8 kohdan mukainen salassapitoperuste). 👇
Siis tieto miksi korona tarttuu herkemmin @paulavesala'n laulaessa karaokea kuin minun laulaessani karaokea on salassa pidettävää, koska sen paljastaminen vaarantaa poikkeusoloihin varautumisen. Nyt menee mielenkiintoiseksi. Maassa ei kuitenkaan vallitse poikkeusolot jne! 👇
AVI tarjoutui ystävällisesti käsittelemään nämä 2 metrin väliä perustelevat asiakirjat siten, että niistä mustataan poikkeusolojen varautumisen vaarantava salassa pidettävä tieto 80 euroa / tunti hintaan. Kysyivät haluavatko todella, että laskevat hinta-arvion tälle.👇
Vastasin olevani kiinnostunut (olen jo ihan siksi, että tarkastelen asiaa @SuomenAkatemia'n rahoittamassa tutkimushankkeessa terveyskriisin hallinnasta). Nyt olen odottanut koko päivän AVI:n hinta-arviota, jota ei kuulunut. Mustattavaa on siis ilmeisen paljon? 👇
Jos kaltaiseni valtiosääntö- ja hyvinvointioikeuden dosentin, joka tutkii aihetta @SuomenAkatemia hankkeessa, on hyvin vaikea päästä niiden asiakirjojen äärelle, jotka perustelevat 2 m etäisyysvaatimusta tällä hetkellä, miten vaikeaa se on alan ihmisille tai kansalaisille?👇
Jotta voimme keskustella siitä perustuuko AVI:n rajoitustoimet tällä hetkellä johonkin järkevään syyhyn, tarvitsemme julkiseen keskusteluun asiaa koskevan tiedon. Nyt vaikuttaa siltä, että julkiseen keskusteluun ei haluta tuoda tietoa siitä, perustuuko 2 m edellytys johonkin. 👇
Keskustelussa on koko ajan välkkynyt lausahdus "STM:n ohjaus", josta vaikuttaa olevan mahdotonta saada kiinni. Kun jälkiä voimassa olevaa 2 m vaatimusta koskevasta kirjallisesta ohjauksesta ei tunnu löytyvän, jää jäljelle kysymys: onko kysymys STM:n suullisesta ohjauksesta?
Toivottavasti AVI edistää tietopyyntöäni ripeästi, jotta saamme asiaan selvyyden. Kun AVI on kertonut vastauksen 2 m rajoituksen perusteluihin löytyvän koronakoordinaatioryhmien sille luovuttamasta materiaalista, olisi korkea aika saada materiaali julkiseen keskusteluun.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Pauli Rautiainen

Pauli Rautiainen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PauliRautiainen

15 Jun
”Saatatte ajatella, että näitä ihmisiä on kohdeltu väärin, mutta heitä on kohdeltu aivan lain mukaisesti”, oli Hannu Karpolla tapana sanoa. Miten asia on, kohdellaanko taide- ja kulttuurialaa tänään lain mukaan? Ketju 👇
E-S AVI on nyt kumonnut TTL 58d §:n mukaisen mm. 2 m etäisyyksien pitämistä sisätiloissa koskevan päätöksen, koska se ei ole välttämätöntä. Samaan aikaan AVI on tehnyt TTL 58 §:n nojalla päätöksen, jossa sisätiloissa on yli 10 hengen yleisötilaisuuksisa pidettävä 2 m etäisyys.👇
AVI:n päätöksistä ei käy ilmi, mihin epidemiologiseen seikkaan perustuu se, että korona tarttuu herkemmin pantomiimiä seuratessa kuin olutta juodessa tai kuntosalilla vieretysten treenatessa. En ole epidemiologi, joten jos joku teistä on kertokaa se toki tässä. 👇
Read 10 tweets
24 May
Perustuslakivaliokunta antoi sote-lausuntonsa (eduskunta.fi/FI/vaski/Lausu…). Suhteessa asian merkitykseen ja aiempiin sote-lausuntoihin, tästä lausunnosta on keskusteltu julkisuudessa suhteellisen vähän. Seuraa ketju valtiosääntöoikeudellisia huomioita lausunnosta. 👇 1/14
Valiokunta kuuli suuren joukon asiantuntijoita (en ollut joukossa mukana, kun en yliopistolla työskentele). Aiempaan verrattuna nyt kuulemisen ankkuriosan juoksivat sote-asiantuntijat ja muut subtanssiasiantuntijat. Indikoiko tämä asiantuntijamenettelyn politisoitumista? 2/14
Valiokunnan lausunto on kirjoitettu epätyypillisellä tyylillä. Se muistuttaa otteeltaan ns. b-lausuntoa eli on kirjoitettu ikään kuin tarkastamaan, että Marinin hallitus on tehnyt Sipilän kauden yhteydessä PeV:n soteen vaatimat muutokset. Lähtökohta on kritiikille altis. 3/14
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(