Fascinerend hoe het kabinet blijft worstelen met de nieuwe bestuurscultuur en #wob en #woo #openbaarheid en positie van pers / media daarin.
Enfin, zie dit Wob-besluit:

rijksoverheid.nl/documenten/wob…
Het is trouwens absolute nonsens dat de pers in de wetsgeschiedenis geen aparte positie werd toegedicht in extraparlementaire controle. Juist wel.
Lees MvT en MvA etc van de oude Wob maar na - bijvoorbeeld over belang van pers bij ‘spoedige’ toegang tot informatie / documenten.
Dit komt terug in jurisprudentie. En wordt vervolgens genegeerd (en bestreden) door onze overheid. Idem: art.10 EVRM in verhouding tot Wob. Hetgeen weer keurig wordt afgedekt door onze Raad van State in onnavolgbare uitspraken.
Er is nog heel veel werk aan de winkel.
Laatste: Wob-juristen kunnen toch ook wetsgeschiedenis lezen? En analyseren wat gaande is? Op grond van recente besluiten vraag ik me af: slaan ze wel eens met de vuist op tafel?
Heeft iemand ooit verinnerlijkt dat die #Wob de goede en democratische bestuursvoering moet dienen?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with pieter klein

pieter klein Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @pieterkleinrtl

21 Jul
Over de #Ruttedocrine, waarvan Rutte ontkent dat die bestaat / bestond.

Absolute onzin: non-transparantie is geperfectioneerd onder Rutte. Docs in shedder.

Nee, geef het document maar niet, lees het maar voor. Houdt het document in concept, zodat we het kunnen weigeren.
Alle ministers weten / kennen dit patroon.

(Waarom denk je dat die motie van wantrouwen tegen de MP werd gesteund, vanuit de coalitie?)

Alle hoogste ambtenaren weten dit ook - de SG’s. Alle Wob-juristen: idem.

Time for a change.
Echt, de trucs die de afgelopen jaren zijn toegepast… - die lijst is werkelijk eindeloos.

Ik ben ze tegengekomen, in tíg procedures, vaak tot aan de RvS - die het verdorie vaak nog billijkte ook.

Alles wat belangrijk was aan de #Wob, is in de praktijk kapot gemaakt.
Read 4 tweets
31 Mar
Ik heb sinds eind jaren 80 / begin jaren 90 professioneel jarenlang verslag gedaan over politiek Den Haag.

Wat we nu meemaken is echt ongekend.

Als adjunct van @RTLnieuws schreef ik ontelbare columns over belang van openbaarheid en een andere bestuurscultuur. #wob /1
Ik ben blij dat de #toeslagenaffaire, of beter: het toeslagenschandaal, eindelijk heeft geleid tot de erkenning dat het anders kan / moet.

De onthullingen, samen met @JanTrouw hebben dus ergens toe geleid.

(Nu nog recht doen aan (alle) gedupeerden) /2
En ja, ook dank aan @PieterOmtzigt @RenskeLeijten @F_azarkan en ja, @HelmaLodders , aan de klokkenluiders, de (anonieme) bronnen, en Eva González Pérez, e.v.a.
Read 4 tweets
17 Jan
Als we het hebben over informatie voor parlement & pers & publiek, mag het dan - eindelijk - grondig? #art68GW #wob #woo #art10EVRM

Want de bestuursrechter verzuimt (volgens mij) ook hier. Erkennen dat ‘noodzakelijkheidsvereiste’ de Wob opzij kan zetten, maar niet invullen.
Dit is echt een fundamenteel probleem. Keert terug in vrijwel iedere procedure die we voeren. #wob #art10EvRM

Wel stilstaan bij dit ‘recht op inlichtingen’, ook de specifieke rol van pers (zoals de Wob destijds nota bene beoogde (!) - zie wetsgeschiedenis) #socialwatchdog 1/2
Read 5 tweets
21 May 19
Vorige week zei een journalistieke collega die me dierbaar is tegen me: ‘Ik ben mijn vertrouwen in de overheid al enige tijd kwijt. Op alle niveau's maken ze het burgers en pers onmogelijk info te achterhalen. En ze slagen.’ 1/6
Vorige week zei een ambtenaar in een niet nader te omschrijven dossier tegen me: ‘Ik ben niet bij de overheid gaan werken om te liegen’. Ik snapte wat hij bedoelde.
Ik riposteerde: ik bel niet meer, want het vertrouwen is weg. 2/6
Als een journalist vragen stelt, begint ‘t te lijken op Kamervragen.
Bij het antwoord moet je iedere zin drie keer omdraaien: een leger beleidstiepes, juristen, voorlichters, politieke adviseurs heeft meegekeken. En waarschijnlijk de ambtelijke en politieke leiding... 3/6
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(