Discover and read the best of Twitter Threads about #wob

Most recents (24)

Om aan te vullen. Zaken waarmee de overheid kwaad bloed zet:

-#Oversterfte zonder onderzoek;
-#lockdown
-#Corona
-#politiegeweld spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/…
-#pandemiewet
-#pensioenwet (muv politici)
-#miljarden verdwenen/onverantwoord
-#CDBC
-controle bankuitgaven
-#Energietwitter.com/i/web/status/1…
-#Energiewende
-#water schaarste
-#waterschappen politiek bestuur
-#persvrijheid
-#WetVerplaatsingBevolking
-#CO2
-#digitale identiteitsbewijzen
-Nederland grootproducent kinderporno
-#seksualisering kinderen
-#onderwijs #analfabetisme
-geld EU #coronafonds tbv #QRCode /bewijs… twitter.com/i/web/status/1…
-bedreiging artsen #BIG registratie
-internetvrijheid
-MIVD illegale praktijken
-gepolitiseerd @Het_OM
-oplossingspercentage misdrijven tegen burger gericht
-Beroepsverboden
-Riek (samensmelten trias politica achter schermen)
-sloop economische infrastructuur
-teloorgang MKB… twitter.com/i/web/status/1…
Read 5 tweets
#WOB: Bevolking werd hard aangepakt.

6/1/'21 NCTV: scenario's en maatregelen

RIVM moet de modellen onderbouwen, anders wordt het alleen een 'politieke keuze'
Ze wisten het.

1/5
17/1/'20: NCTV kondigt spijkerharde maatregelen af.

-Gericht vliegverbod
-Verplichte quarantaine (zonder tussenkomst OvJ)
-Terugdringen van werk (locaties stil leggen)
-Wetten aanpassen

'Zullen stappen moeten maken'

Hier was géén #OMT-advies over

2/5
19/1/'21: NCTV wil erg graag quarantaineplicht in annotatie.

'Moet de minister van VWS hier apart over worden geannoteerd?'

Wie deelde de lakens uit?

3/5
Read 5 tweets
#WOBTeam - Voedsel-Transitie: ‘van vlees- vis en zuivel naar meer insekten & planten’

Onder het mom verduurzaming, beveelt het RLI rapport andere eiwitbronnen in de -Schijf van Vijf- aan

Probleem: Cultuur & Acceptatie
Oplossing: Gedragsbeinvloeding- desnoods dwang

1/n
In deze op 6 feb jl openbaar gemaakte #WOB documenten lezen wij dat het ministerie van LNV bij monde van minister Schouten en Staatssecretaris Blokhuis de mogelijkheid zag om de Schijf van Vijf aan te passen

2/n
Zoals uit de interventieladder (tweet 1) af te lezen valt, zijn er maatregelen bedacht om deze omvorming -weg van vlees, vis en eieren- te bereiken

De belangrijkste hobbels:
- ‘Conservative Veels Cultuur’
- Onvoldoende acceptatie

3/n
Read 23 tweets
#CarolaSchouten werkt voor het WEF en feliciteert #WEF van #KlausSchwab met Mega Voedsel Centrales (aka #FoodHubs vol #GMO-gif en voedselproducten met zwaar verminderde voedingswaarden zoals vitaminen.)#ChristenUnie #GertJanSegers twitter.com/i/web/status/1… Image
#CarolaSchouten werkt voor het WEF van #KlausSchwab met Mega Voedsel Centrales
(aka #FoodHubs met #GMO-voedselproducten met zwaar verminderde voedingswaarden én mogelijk #mRNA)

archive.vn/9a7L5

#boerenprotest
#InformedConsent
#NeurenbergCode #NeurenbergTribunaal2 twitter.com/i/web/status/1…
De WHO is bezig ongekende macht naar zich toe te trekken ten koste van uw vrijheden en rechten

web.archive.org/web/2023010723…

#WHO #WEF
Medisch #fascisme
#Landverraad door uitlevering aan een buitenlandse entiteit. ImageImageImageImage
Read 13 tweets
#WOB Desinformatie: Consortium olv Amsterdam UMC dient een subsidievoorstel in van 450 uur (100K?) om vaccins te promoten onder zorgpersoneel.

Promotiefilmpje + actief debunken van desinformatie. Hoe men weet wat desinformatie is op 18/12/2020 is niet duidelijk.

1/4 Image
WHO spreekt van een 'Infodemic' en beschouwt fakenews als bedreiging van de volksgezondheid.

Er moet worden opgetreden tegen terughoudendheid bij vaccinatie

Op dat moment is er nog maar zeer weinig bekend van de vaccins, en mogen zwangere vrouwen er niet mee worden ingeënt

2/4 Image
Desinformatie wordt actief gedebunkt en er worden promotiefilmpjes opgenomen met social influencers.

Ook zal TV-dokter Ted van Essen zelf optreden bij Omroep MAX. Een zender van de publieke omroep waarvan de kosten niet zijn mee geoffreerd.

3/4 Image
Read 4 tweets
PERSOONLIJK NIEUWS: Vandaag, op International Right to Know Day, begin ik samen met de geweldige @lisethamming de eerste organisatie in Nederland die zich gaat inzetten voor de versterking van de rechten van Wob-verzoekers: SPOON 1/
Dat is hard nodig. Al jaren lopen termijnoverschrijdingen steeds verder uit de hand, dwangsommen maken geen enkele indruk, de informatiehuishouding van de overheid is een puinhoop, de lakstift wordt veel te kwistig gehanteerd. De nieuwe Woo heeft daarin nog niks veranderd. 2/
De kennis onder indieners van Wob-verzoeken is volstrekt versnipperd. Samen weten we heel veel, maar we houden dat te veel voor onszelf. Nu de Woo net is ingevoerd is dit het moment om kennis en krachten te bundelen. Die rol gaat SPOON vervullen. 3/
Read 11 tweets
🧵1/29
Ein warum auch immer auftretender #Blackout, stellt mit anhaltender Dauer ein stetig eskalierendes, nicht beherrschbares Ereignis von katastrophalen Ausmaßen dar, das nicht beherrscht, sondern maximal gemildert werden kann, WENN ausreichend Vorbereitungen getroffen wurden!
2/29
Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern entstammt dem Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung & Technikfolgenabschätzung im Deutschen Bundestag von 2011.
Seitdem ist die allgemeine Abhängigkeit von Strom sogar noch deutlich gestiegen!
🔗dserver.bundestag.de/btd/17/056/170…
3/29

!!!ACHTUNG!!!

Ich erhebe KEINEN Anspruch auf Vollzähligkeit, 100%ige Richtigkeit oder DIE passende Lösung für jede Situation & jeden Haushalt!

Der Thread soll zum selbstständigen Denken & auf die eigene Lage abgestimmtes, individuelles Handeln/Improvisieren anregen!
#OODA
Read 53 tweets
1/ Staatssecretaris Van Der Burg (asiel, #VVD) maakte afgelopen dinsdag bekend dat hij het COA opdracht heeft gegeven om hotel #Elshuys in #Albergen te kopen. Hiermee functioneert het #COA niet als een onafhankelijke partij maar als direct verlengstuk van het ministerie. #MvW
2/ #Staatssecretaris Van Der Burg heeft de afgelopen tijd meerdere keren verteld dat hij in #100weigergemeenten een #AZC wil neerzetten, dit op verzoek van het COA.
3/ Omdat de #regering en #staatssecretaris geen onrust willen creëren en hun kansen niet willen zien vervliegen houden ze deze 100 gemeenten angstvallig geheim.
Read 13 tweets
Het IMG haalde zich met het nieuwe beoordelingskader een hoop op de hals. Imago schade, reputatie schade, negatieve media aandacht, verlies van vertrouwen. Het werd allemaal uitvoerig besproken. #wob @StasMijnbouw @AnnemarieHeite @hermans_sophie @henknijboer @basvansluis ImageImageImage
Wordt het dan niet eens tijd @SchadeloketIMG, om de reeds ernstig aangetaste reputatie en het geleden gezichtsverlies zoveel als mogelijk te houden voor wat het is? Door bijvoorbeeld de mensen die door jullie door de mangel werden genomen nou es ruimhartig te gaan compenseren?
Jullie nieuwe beoordelingskader komt niet uit de pen van een panel van deskundigen. Deskundigen zijn niet onafhankelijk, deskundig, of onpartijdig. De trillingstool heeft geen gedegen wetenschappelijke basis. Het NBK zorgde voor een puinzooi, IMG was verantwoordelijk en keek toe.
Read 5 tweets
Wat moet dat lekker zijn, spelen met variabelen die dat overigens helemaal niet zijn om zo te komen tot het gewenste resultaat. Zeg @SchadeloketIMG , die tool he, wat voor een impact zou ie kunnen hebben op het een en ander? Nou, kijk maar mee. @henknijboer @StasMijnbouw #Wob
Uitgangspunt zijn 2 scenario's. A zoals het hoort en B zoals het IMG het zo graag zag en daarmee het wettelijke bewijsvermoeden via een boogje handig de nek omdraaide. Deskundigen keken veelal eerst naar de trillingswaarden en staken daarna de duim in de mond. Image
Dan wil je weten welke vruchten dit af gaat werpen voor wat betreft het totaalplaatje👇🏻
't Komt erop neer dat toekomstige vergoedingen in veel gevallen verleden tijd zijn. Da's wel lekker natuurlijk. Moet wel het effect diepe bodemdaling komen te vervallen........🧐 Image
Read 3 tweets
Veel valt of staat met de vraag of het wettelijk bewijsvermoeden wel of niet juist wordt toegepast. Het IMG zal telkenmale stellen dat dit het uitgangspunt is, maar ik blijf erbij dat de tool ervoor heeft gezorgd dat daarvan geen sprake meer is. Uit #Wob van @fraudebauer: Image
Hier staat gewoon letterlijk dat deskundigen, dankzij de tool, een andere invulling geven aan het wettelijk bewijsvermoeden. 'In zoverre niet strijdig'...'maar'....
En het IMG keurt het goed want verderop: 'Als gezegd vinden wij dat de benadering van de bureaus juist is'.
Deze 'andere invulling van het wettelijk bewijsvermoeden' staat in een interne memo van het IMG van medio augustus 2020. Hierin is ook aandacht voor de effecten van bodemdaling/stijging, met name bij Norg. Prof. J. Rots moet voor een gezaghebbend stuk zorgen, want: Image
Read 7 tweets
Een🧵aan het einde van mijn 'vakantie'. Uitgangspunt is een antwoord van @AnnemarieHeite tijdens #pegas. Het enige, juiste antwoord op de vele vragen die we kunnen stellen gaf zij aldaar: 'het is een ordinaire centenkwestie'. @SandraBeckerman @StasMijnbouw @WelkomGasberaad
De vraag was hoe het kan dat het IMG gedupeerden niet met de menselijke maat begeleidt bij een ruimhartige schade afhandeling. Ik zeg altijd: het IMG begeleid mensen ruimhartig richting bestuursrechter. Geld speelt geen rol, hebben we diverse kopstukken horen zeggen. Werkelijk? Image
Uit #Wob van @fraudebauer. Een ding was duidelijk: het nieuwe beoordelingskader zorgde ervoor dat een hoop centen in de zakken konden blijven. Het aantal direct causaal aangemerkte schades zal, dankzij het 'nieuwe' kader, dalen van 80% naar 30%.
Read 15 tweets
De @MinisterNenS beantwoordt vragen van @DerkBoswijk nav dit bericht:

@MinIenW verzette zich hevig tegen 'desastreus' advies van de commissie #Hordijk om de afkap van 5 km in stikstofberekeningen van infra-projecten te schrappen.

(1/5)

eenvandaag.avrotros.nl/item/ministeri…
Volgens Van der Wal was dat niet het geval.

Oordeel zelf:

(2/5)

In de #Wob-documenten vonden we ook dit: @MinIenW bemoeide zich met de beantwoording van de vragen die ik namens @EenVandaag stelde aan @rivm:

(3/5)

Read 5 tweets
Leen Hordijk, voorzitter van de naar hem vernoemde commissie die onderzoek deed naar de #stikstof rekenmodellen, zegt in dit interview een aantal interessante dingen. 1/11

veld-post.nl/artikel/474609…
"Wat niet goed is gegaan, of beter gezegd ten dele goed is gegaan, betreft de verschillende behandeling van de sectoren verkeer en de rest (...) Dat zou je alleen kunnen doen als er een goede wetenschappelijke onderbouwing voor is, en die heb ik nooit gezien." 2/11
Wij maakten hierover eerder deze uitzending, waarin Hordijk overigens weigerde te reageren na advies van zijn woordvoerder (op dat moment tevens werkzaam voor het ministerie van EZK)

3/11

eenvandaag.avrotros.nl/item/milieuorg…
Read 11 tweets
#WOBTeam leest verslag Commissie van Toezicht RIVM mar-sep-2020

OMT:
- Schimmig Bastion
- Weinig inbreng RIVM
- Intransparant, geheim
- Vraagtekens bij Wetenschappelijke basis
- RIVM de pineut

Als niet RIVM het OMT van wetenschappelijke adviezen voorziet, wie dan wel?

1/n
Onafhankelijke versus politieke wetenschap: Bevindingen van Commissie van Toezicht RIVM

@rivm is een rijksinstituut en kent een Commissie van Toezicht waarvan de leden door @MinVWS en @_knaw worden voorgedragen/benoemd.

2/n
Wettelijk is vastgelegd dat jaarlijks een wetenschappelijke audit wordt gedaan door een groep van internationale wetenschappers (experts) om te onderzoeken of de kwaliteit hoog genoeg is en van waarde voor de maatschappij.

Dat is niet gebeurd in 2020.

3/n
Read 19 tweets
Het #Rivm is zeker #corrupt. Ondanks rapporten van onafhankelijke wetenschappers oordeelt Rivm dat #Pfizer afval in veehouderij geen kwaad kan. Het wordt gedoogt bij NL boeren oordeelt #Schouten #Rutte 3. Hoeveel Nederlanders zullen nu onterecht #kanker hebben.Ernst #Kuipers #WOB
Buiten mijn Rechtbijstand verzekering van #Achmea heb ik veel #Wobdocumenten over #boeren in #Netherlands ontvangen. Die wilde in eerder #Wobverzoek verkregen gegevens niet geven.Zullen andere duistere belangen een groter belang spelen als volksgezondheid.#Hugo #Schouten #Kuipers
@Achmea @Rivm @LTONederland @ZLTO @minlnv @MinVWS De #EuropeanCommission geeft Netherlands duidelijk aan dat de risico’s naar gezondheid mens ONVERANTWOORD zijn bij het niet nakomen de #EU wetgeving volksgezondheid met meldingsplichten. Neutrale rapporten schuift #Rivm terzijde.
Read 6 tweets
Elke keer als je denkt: ‘Nu moeten ze het wel gaan snappen.’ wordt er weer een blik #wappies (trollen) opengetrokken. Amusant ware het niet dat ze alles herkauwen. Daarom een eerste hulp bij nieuwe wappen draad. Heb je in één keer 90 procent van het script behandeld 🧵#draadje
Laten we meteen met de deur in huis vallen… #Sarscov2 bestaat niet want het virus is helemaal niet #geïsoleerd. False! Dat gebeurde al in januari 2020. Stelletje sukkels! Lees dit: reuters.com/article/uk-fac…
Dan de #PCR test. Die is “vaak” vals positief.. kijk naar wat er gebeurt als je er cola op giet (wie doet dit nou btw?) Ehm nee! Lees dit… virologydownunder.com/the-false-posi…
Read 29 tweets
#WOBteam

Minister President op 19-5-2022 bij ON: “Het #WEF regelt hotels en zaaltjes”.

Kwam het WEF voor in de #WOB documenten tussen 01-2020 en 07-2020 en zoja, welk hotel of zaaltje werd er door het WEF geboekt- en voor wie?…/
Op 10 juni 2020 heeft het WEF contact met @MinVWS

Het onderwerp in de mail gaat over de IVA (Inclusive Vaccine Alliance) waar 4 landen NL-D-FR-IT een alliantie hebben gevormd om gezamelijk vaccins in te kopen.

Het WEF wil daar een call over…/
Het #WEF heeft zelf een vaccin- initiatief en hebben reeds contact met de mensen rondom Spahn (Voormalig minister van Volksgezondheid Duitsland-Jens Spahn).

“Goed om dit vanavond nog even aan te stippen en een lijn af te spreken mbt dit WEF-initiatief”…/
Read 10 tweets
26/6/20 zonden we dit item uit over het verschil in #stikstof berekeningen tussen wegverkeer en andere sectoren.

Voor verkeer werd de stikstofneerslag bij 5 km afgekapt, bij andere bronnen oneindig doorgerekend.

@minIenW maakte onlangs nieuwe #Wob-docs openbaar.

Draad ⬇️
Kort voor onze uitzending was het Adviescollege Meten & Berekenen (ook wel: Commissie Hordijk) met een rapport gekomen over Aerius; het rekenkundige hart van het #stikstofbeleid.

Hordijk achtte Aerius 'niet doelgeschikt' voor het verlenen van vergunningen.
Hordijk onderbouwde dat met 2 argumenten:

- De #stikstof rekensommen voor de vergunningverlening zijn in Aerius zeer gedetailleerd, terwijl de onzekerheid is groot is.

- De ongelijke behandelingen tussen sectoren.
Read 26 tweets
Hoeveel economisch (corrupt) voordeel heeft NL veehouderij door gebruiken illegale groeihormonen en farmaceutische middelen te gedogen structureel in meerdere jaren volgens recherche rapport. Wob-verzoeken #Rivm #fraude #doofpot #Wob #WOBdocumenten #wobonderzoek #boerzoektvrouw
#persvrijheid, Wob-verzoeken tonen aan daar afval en restproducten van Big Pharma nog benut worden op DUIZENDEN Nederlandse #boerderij. Het gaat in tegen Europese Wetgeving volksgezondheid en voedselveiligheid.! #Pfizer #WOBdocumenten #boerzoektvrouw #bzv #doofpot #RIVM #fraude
#persvrijheid , Neutraal onderzoek geven de gevaren aan naar #kanker. Met name #borstkanker wordt benoemd met de illegale gebruiken van farmaceutische chemische afvalstromen van BIG PHARMA.! #breastcancer #Pfizer
Read 5 tweets
#jinek #eenvandaag De corruptie en fraude laten gedogen is een schande en beschamend voor #Netherlands. Het #Rivm en NL #boeren organisaties die alle laboratoria testresultaten verborgen houden. Jammer voor slachtoffers gezondheid #Wobverzoeken #wobdocumenten #boerzoektvrouw #bzv
Op schrift geven #RIVM #LTO #ZLTO #Achmea aan dat men weigert de bij Europese Wetgeving meldingsplichtige gegevens Openbaar te maken. OOK tijdens #WOBprocedure blijft men dat weigeren.Welke gigantische grote economische belangen spelen hier een rol in dat alles #doofpot in moet.?
#op1npo #eenvandaag #jinek Ondanks uitspraak Rechtspraak Nederland blijft @achmea weigeren verkregen #Wobgegevens openbaar te maken. Niet enkel belanghebbende #Wobprocedure heeft rechten op gegevens maar ALLE BURGERS van #EuropeseGemeenschap vanwege bedreigingen volksgezondheid.!
Read 14 tweets
#WOB Gedragsunit Corona

VWS en haar minister overtraden art.10 van de Grondwet

iov @MinVWS moest er een “experimentele studie” komen die het gedrag van grote groepen mensen met mondkapjes ging monitoren. incl massale inzet CCTV camerabeelden in grote steden…/
Wat vooraf ging:

Op 1 mei 2020 gaf het kabinet de opdracht aan het OMT en @rivm een literatuurstudie uit te voeren mbt het dragen van mondkapjes.

De vraag: Helpen mondkapjes bij het gehoorzamen en naleven van de 1,5mtr maatregel?…/
De UVA ( Universiteit van Amsterdam ) kom al snel met haar eerste bevindingen uit studies:

“Het dragen van mondkapjes leidt tot risicovoller gedrag, als mensen daarnaast ondeugdelijke mondkapjes dragen, is de balans negatief”…/
Read 20 tweets
#WOB Omgevingsanalyses-NCTV- LIMC- OSINT en (Des-)informatie Oorlogsvoering & Psychologische Operaties

Wederom is de Kamer fout geïnformeerd

Wat doet dit met onze #democratie ?

Deel 1: Nederland
Ons doel is om kamerleden en mensen neutraal en compleet te informeren op basis van WOB documenten.

Wat ermee gedaan wordt is niet aan ons.

De hoofdpunten uit dit dossier…/
Claim 1:

Minister van Defensie zegt dat het LIMC is opgericht t.b.v de coronacrisis in maart 2020.

Blijkt uit deze brief die ze stuurde aan de Kamer…/
Read 16 tweets
#WOB - Hoe noem je een minister- incl. ministerie dat bewust met oog op de
WET Openbaar Bestuur, bepaalde content niet via de normale weg wil krijgen- of versturen maar liever per brief- en zelfs met privé iCloud mailadres werkt…

Sabotage ?!…/
Omtrent de besluitvorming over en Wetgeving voor de #CoronaApp -contactonderzoek heeft de minister aangegeven de stukken niet meer via mail te willen ontvangen.

“Print maar uit en stop het in zijn tas”…/
Doe toch ook maar per mail hoor, dan is de kans groter dat hij het nog leest..

‘Hij creeert een boel verwarring
Zoals altijd’…/
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!