👇🏼 Avui, 21 de juliol, és el Dia de l'Alliberament Fiscal a Catalunya. Els contribuents catalans hem treballat 201 dies, gairebé 7 mesos, per complir amb les nostres obligacions tributàries amb Hisenda.

#DiaAlliberamentFiscal
🗞️ «Des de l'@InstitutOstrom, consideren que seria contraproduent assolir la consolidació fiscal augmentant impostos sobre una base productiva i unes rendes familiars afeblides per culpa de la #COVID19».

#DiaAlliberamentFiscal

elnacional.cat/ca/economia/qu…
✍🏼 «Segons informa l'Institut Ostrom, Catalunya és la comunitat autònoma amb major pressió fiscal. Un contribuent solter i sense fills amb ingressos de 30.000€ paga 325€ més en IRPF que a Madrid. Des de l’1 de gener de 2021 el marginal màxim és del 51%»

#DiaAlliberamentFiscal
📉 «Si no se producen ajustes por la vía del gasto, se corre el riesgo de retrasar el Día de la Liberación Fiscal hasta una semana después para 2022-2023»

✍🏼 Podéis leer el informe de @santacruz_s_a (@TTCivismo), autor del cálculo #DíaLiberaciónFiscal:

civismo.org/wp-content/upl…
🗞️ «L'@InstitutOstrom considera que cal reduir la pressió fiscal per estimular la inversió a Catalunya i reforçar la incidència redistributiva de la despesa pública, amb especial èmfasi en les polítiques d'infància, rendes i activació laboral»

viaempresa.cat/empresa/allibe…
🗞️ «L'@InstitutOstrom, coincidint amb el #DiaAlliberamentFiscal, recorda que Catalunya és la comunitat amb major pressió fiscal i destaca que un contribuent amb ingressos bruts anuals de 30k paga 325 € més en IRPF a Catalunya que a Madrid» @enoticiescat

economia.e-noticies.cat/la-carrega-fis…
🗞️ El @parlamentcat va rebutjar la proposta de llei del @PPCatalunya per simplificar les escales en el tram autonòmic de l'#IRPF per a rendes <35.200€.

Catalunya és la comunitat amb impostos més elevats, també per aquest tram.

#DiaAlliberamentFiscal

cronicaglobal.elespanol.com/business/carga…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Institut Ostrom Catalunya

Institut Ostrom Catalunya Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @InstitutOstrom

19 Jul
🐄 «Quines són les nostres obligacions ètiques i polítiques vers els animals no humans? Quina resposta podem donar des del liberalisme?»

Nova publicació al nostre Laboratori d'@eze_pz, investigador Beatriu de Pinós en Filosofia del Dret a @UPFBarcelona.

institutostrom.org/2021/07/18/la-… Image
🐓 «Sota pena de ser incoherents, no podem acceptar que l’absència d’aquestes capacitats cognitives justifiqui la consideració nul·la o negligible que donem als animals. L'atribut rellevant per fonamentar la consideració moral és la sintiència» @eze_pz

institutostrom.org/2021/07/18/la-… Image
💬 «La història del liberalisme és la de la progressiva inclusió dels dèbils i els desposseïts a l’esfera de la llibertat civil i política. La incorporació dels animals és només la següent fita d’aquest llarg camí cap a la justícia» @eze_pz

institutostrom.org/2021/07/18/la-… Image
Read 4 tweets
18 Mar 20
💊 El monopolio en la distribución de medicamentos limita el acceso a un bien de primera necesidad, contribuye a la propagación del #COVID19 y expone a pacientes y farmacéuticos.

La distribución online contribuiría a #QuedarseEnCasa y a #FrenarLaCurva.

#LaCompetenciaSalvaVidas
La distribución #online de 💊 con receta está #prohibida en España.

La venta online beneficiaría a los consumidores, especialmente a personas mayores, con movilidad reducida o pacientes crónicos.

#LaCompetenciaSalvaVidas
#COVID19
«Las restricciones aumentan el coste de los #medicamentos y afectan negativamente a su accesibilidad. Al limitar la competencia, reducen la calidad, la innovación y el rango de elección»

@msilosr & @JuanLuis_JG @nadaesgratis

#LaCompetenciaSalvaVidas

nadaesgratis.es/admin/el-regim…
Read 8 tweets
1 Nov 19
Distrusting individuals demand more governmental regulation but less government redistribution.

Magnificent paper by Charron, Harring & @VictorLapuente which confirms some of the hypotheses developed by @hamandcheese and @willwilkinson (@NiskanenCenter).

onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.111…
📉 Countries with low levels of trust such as Mexico or Turkey are highly interventionist when it comes to defining labor relations, opening hours, and economic regulations but less keen on redistribution of income through taxation.
📈 Governments in high-trust countries such as Denmark, Finland, and Sweden intervene relatively little in the area of regulation, giving freedom to their economic agents to innovate, but do intervene in the area of redistribution.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(