چند نکته در خصوص مطالب عنوان شده.
1. جز دکتر مهدی قمشی هیچ کدام از اساتید دانشگاه شهید چمران که نامشان در این توییت ذکر نشده به این موضوع اشاره نکرده اند و دکتر قمشی نیز تایید کردند که گتوند تاکنون باعث شوری کارون نشده است.
2. به سبب هیدرولیک لایه بندی آب پشت سد اصولا امکان 1
تخلخل آب شور و شیرین در جریان لایه بندی شده امکانپذیر نیست و موارد مطرح شده اغلب پیش بینی خلاف علم می باشد.
3. آب لایه مرده پشت سدها اصولا قابلیت برداشت و استفاده ندارند.
4. جانمایی سد گتوند قابل دفاع نیست جزو صدها خطای مهندسی در جهان است اما به هیچ وجه در مقیاس 2
جهانی فاجعه نیست. تحت بدترین سناریوها نیز این سد حتی یک لیتر آب شور به کارون وارد نخواهد کرد. نهایتا لایه مرده می تواند در سیلاب تخلیه شود.اما درهر حال آنچه از شوری توسط کلانتری و عده ای دیگر عنوان شده اگر صحت داشت باید آب خروجی گتوند به اندازه خلیج فارس شور می شد.
5. منابعی که 3
مدعی ارقام عجیب شوری هستند حتی یک صفحه سند در این خصوص ارائه نکردند. اینکه تا چه عمقی آب شیرین و لایه آب شور از چه عمقی شروع می شود. هیچ شفافیتی در این زمینه وجود ندارد. حال آنکه روابط عمومی سازمان آب و نیرو می تواند هر گروه مستقل را به گتوند جهت ارزیابی راهی نماید. 4
5. این سد حداقل 200 سال زمان برای اثبات سخنان خلاف واقع دارد. پس ادعاهای مطرح شده سال به سال به مرور زمان بی تاثیرتر خواهند شد. مردم پرسش خواهند کرد که چطور از عمر این سد سالها می گذرد اما تاکنون نه کارون شور شده و نه زمین های گتوند و اهواز شمالی تحت تاثیر قرار گرفته اند. 5
6. سد کلاورساس در آمریکا (واشنگتن) به عنوان سدی خاکی روی گسل بنا شده بود و جزو فجایع مهندسی بود. این سد با هزینه 2 میلیارد دلاری طی چندین سال (سال 2019 پروژه پایان یافت) از محل قبلی به محلی با ایمنی بالاتر(و البته طرح لرزه ای جدید) جا به جا شد. چین آمریکا فرانسه و ایتالیا 6
ژاپن و بسیاری از صاحبان تکنولوژی سدسازی اشتباهات بزرگتر از گتوند داشتند. گتوند در بدترین شرایط می تواند به عنوان یک سد برقابی جریانی در مدار باشد(همانطور که تاکنون بوده) و در عملکرد جریانیش هم کاملا اقتصادی می باشد.
7. نیازی به کنارگذر و طرح های این چنینی نیست و آب نیرو 7
چند سالی است که دانشگاه تهران را از روند ارزیابی طرح های علاج بخشی خارج کرده است. دلیل این کار عدم تطابق گزارش های این نهاد با واقعیات حاکم بر شرایط سد است.
8
8.از 10 لایه هیدرولیکی پشت مخزن 7 لایه کاملا شیرین و یک لایه تحت تاثیر و دو لایه دیگر تقریبا شور هستند. دو لایه گفته شده امکان برداشت ندارند و تنها توسط خردجی اضطراری تعبیه شده در سد می توانند خارج شوند.
9. تمام کسانی که معتقدند گتوند باعث نابودی کارون و عامل شوری آنجاست 9
می توانند اقدام حقوقی مورد نظرشان را انجام دهند. متاسفانه افراد صرفا به توییت و فحش و بد و بیراه آن هم جهت غرایض سیاسیشان بسنده می کنند. 10

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mr.Hamed (New Edition)

Mr.Hamed (New Edition) Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MoharramiZare

20 Jul
از بین اقتصادهایی که دیدید بزریل و ترکیه و هند و چین که جای آلمان و ژاپن و چند کشور معتبر کنونی را در اقتصاد آینده خواهند گرفت بزرگترین مخرب محیط زیست هستند و خواهند بود.
هم سدهای بسیاری در دست ساخت دارند(13 سد بزرگ در هند چند 19 سد بزرگ در ترکیه و حداقل 200 گیگاوات چین و 1
چند سد بزرگ مثل بلو منوته در بزریل) هم سیاست های مخرب لند یوز دارند.
هم روی گاز و هسته ای(هسته ای هیچ مخاطره زیست محیطی ندارد.) بر خلاف تصور عموم مردم ایران حساب ویژه باز کردند.
حتی پاکستان با اقلیم مشابه ایران در حال ساخت دهها سد بزرگ برای ایجاد امنیت آبی است.
2
به اسم توسعه پایدار عده ای دقیقا جلوی توسعه می ایستند و با فقیرتر کردن مردم در آینده ما را به بیراهه می برند.
عزیزان سدسازی و آبخوان داری و آبخیزداری سیاست های ذخیره آب هستند.
سیاست ذخیره آب علیه محیط زیست نیست.باعث خشکی تالاب و رودخانه ها نمی شود.
حتی آورد طبیعی را هم دچار 3
Read 11 tweets
10 Apr 20
لازم می دانم به این حجم وحشتناک حرف های غیرکارشناسی در خصوص توسعه تهران از طرف عده ای فیک و مغرض پاسخ دهم. در این #رشتو سعی می کنم از نظر بین المللی به آنچه در #شهرداری_تهران دوره جناب قالیباف اتفاق افتاده است بپردازم. با من در این رشتو همراه باشید.1
شهرداری تهران سال 85 بودجه ای بالغ بر 1850 میلیارد تومان داشت. این بودجه سال 86 بالغ بر 3300 میلیارد تومان بود. بودجه سال 87، 3500 میلیارد تومان و سال 88، 4400 میلیارد تومان و سال 89، 7900 میلیارد تومان و سال 90 ، 8354 میلیارد تومان و سال 91، 9000 میلیارد تومان 2
و سال 92، 10450 میلیارد تومان شد. ارزش تجمیعی همه این ارقام با ارزش دلاری وقت بدون احتساب هزینه های جاری شهرداری از سال 84 تا 92، 35 میلیارد دلار می شود. به این رقم نزدیک به 5 میلیارد دلار بدهی معوقه (ادعای جناب حناچی) شهرداری تهران را هم باید اضافه کنیم. یعنی ساخت تهران 3
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(