DRAADJE
Ontving laatste dagen veel vragen van politici en journalisten over rol van @jortkelder tijdens 2017 TK-campagne van #fvd waar nu ook onderzoek naar wordt gedaan door @CommvdMedia Een paar opmerkingen over de werkelijke gang van zaken en de rol van #Kelder bij #fvd (1)
Tot februari 2017 werd er een sterk inhoudelijke, door mij ontworpen, campagne gevoerd met animaties en activistische video's waarbij @MinPres #Rutte en de VVD bepaald niet werd gespaard. Zoals bijv. deze animatie-video die toen ook meteen door de media werd opgepikt. (2)
Vlak voor de verkiezingen kwam Kelder bij Baudet aanzetten met het idee dat er vooral "leuke" life-style achtige filmpjes moesten komen van Baudet en dat het minder om de inhoud moest draaien. Kelder bood cameraman Tijn gratis aan. Dat resulteerde in dit soort video's. (3)
Er was flinke discussie tussen Baudet en mij of het nou wel slim was om het beste maatje van @MinPres een kijkje in de keuken te gunnen op zo'n belangrijk moment voor #fvd. Uiteindelijk besloten we - na veel gedram van Baudet - dat het complementair kon zijn aan de campagne. (4)
Naast het maken van een paar "leuke" filmpjes gebruikten we cameraman Tijn van @jortkelder overigens vooral voor het registreren van livestreams in de laatste dagen voor de verkiezingen (o.a. Breda, Rotterdam en het keldertje), iets wat hij echt uitstekend deed overigens! (5)
De rol van Kelder bij #fvd en zijn nauwe vriendschap met @MinPres bleef een terugkerend onderwerp van discussie met Baudet. Zo was ik er erg op tegen dat Baudet met Kelder op pad ging in de privéjet van Suitsupply zonder dit te melden bij de TK. Zie: hpdetijd.nl/2019-09-02/thi… (6)
In tegenstelling tot wat Baudet beweerde bij BusinessClass (zie video) heeft @jortkelder zich niet bemoeid met het (economische) verkiezingsprogramma van #fvd Dat is grotendeels door mij geschreven. Kelder was toen ook "not amused" over die opmerking van Baudet bij Harry Mens (7)
Jort Kelder had dus wel degelijk serieuze invloed op de 2017 TK-campagne van #fvd (vooral via het handig bespelen van Baudet) waardoor de campagne minder gericht werd op de @VVD en op @MinPres wat #fvd waarschijnlijk zetels gekost heeft. (8)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Henk Otten

Henk Otten Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @hendrikotten3

25 Jul 19
1. DRAADJE. Hierbij een draadje met een eerste korte inhoudelijke reactie op de beschuldigingen van FVD-bestuurders Baudet en Rooken van 24 juni jl. aan mijn adres.
2. Baudet, Rooken en vooral Paul Frentrop (hij is degene die in feite nu de zaken bij FVD bestiert) beweren dat er problemen zouden zijn met de 2018 jaarrekening van FVD (die ze overigens weigeren te publiceren) en dat er zou zijn “samengespannen” met een leverancier.
3. Allereerst de jaarrekening. Waarschijnlijk weigeren Baudet en Rooken de 2018 jaarrekening te publiceren omdat ze niet willen dat de leden zien dat de door Rob Rooken geleide campagne voor de GR2018 in Amsterdam heel veel geld gekost heeft (ruim € 450.000 voor 3 raadszetels).
Read 20 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(