இன்னைக்கு நம்ம இன்னும் 3 பயனுள்ள வெப்சைட் பத்தி பாப்போம்.
1.ஒரு பாடலில் உள்ள இசையும் , பாடலையும் தனியாக பிரித்து எடுக்க உதவும் இணைதளம்.

vocalremover.org
#Vadivelu
2. PDF Editing / videos Tool / Audio Tool.

123apps.com

#cut #merge #video #audio #pdf
3. Photo-ல் உள்ள வார்த்தைகளை ஸ்கேன் செஞ்சு அதுல இருக்க வார்த்தையை text வடிவத்தில் கொடுக்கும் இணதளம்.

i2ocr.com

#OCR

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with thanthira coder

thanthira coder Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @thanthiravaadhi

19 Jul
இந்த threadல நம்ம நமக்கு தேவையான icons எங்க இருந்து தேடி எடுத்துக்கலாம்னு பாப்போம்.

1. icons8.com
Read 5 tweets
19 Jul
ஒரு சில இலவச வெப்சைட் பத்தி சின்ன threadல பாப்போம்.

1. remove.bg

நீங்க எந்த போட்டோவ குடுத்தாலும் ரொம்ப சீக்கிரமாவே background remove பன்னிடும். மேலும் உங்களுக்கு customized backgroud செட் பன்ன ஆப்ஷன் இருக்கு.
2. canva.com

இதுல உங்களுக்கு தேவையான images நீங்களே create பண்ண முடியும். height மற்றும் width customize பன்னிக்கலாம்.
போஸ்டர்ஸ், மீம்ஸ் எல்லாம் create பன்னிக்கலாம்.
2. befunky.com

இதுலயும் உங்களுக்கு தேவையான images நீங்களே create பண்ண முடியும்.
போஸ்டர்ஸ், மீம்ஸ் எல்லாம் create பன்னிக்கலாம்.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(