Virolog hatırlatması: Covid19 hastalığındaki hasara ve ölüme virüsün kendisinin değil, insanın bağışıklık sisteminin harekete geçmesi sonucu olduğun belirtmiştim. Zaten bu yüzden ciddi hastalarda Dexamethasone ve Tocilizumab gibi bağışıklığı bastırıcı ilaçlar kullanılıyor.
Flood:
Nature dergisinde çıkan bu yeni yayında da Covid19’da bağışıklık sistemimizden özellikle makrofajların bu duruma sebep olduğunu, ve hayvan modellerinde Navitoclax, Dasatinib, Quercetin gibi ilaçlarla durumun hafifleyebileceğini gösterdiler. nature.com/articles/s4158…
Görselde hamsterlarda SARSCOV2 enfeksiyonu sonucu akciğerde oluşan hasar gösteriliyor (üst sıra). Navitoclax (ikinci sıra) ve özellikle Dasatinib/Quercetin kombinasyonu (3’üncü sıra) bu hasarı azaltıyor. En alt sırada da sağlıklı kontrol grup.
Bu ilaçların etkilerinin sebepleri:
👉Navitoclax hücre apoptozuna sebep olan bağışıklık moleküllerinden biri olan BCL2 inhibitörü.
👉Dasatinib src kinaz inhibitörü olarak T bağışıklık hücrelerinin etkisini azaltıyor (proliferasyonunu ve sitokinleri önlüyor).
👉Quercetin ise bağışıklık moleküllerinden biri olan TNF (tümör nekroz faktör)’ü engelliyor.
Covid19 hasarında TNF’nin ve bağışıklık sisteminin rolünü önceden anlatmıştım. Hatta koronavirüslerini barındıran yarasaların hastalanmama sebebi ise TNF tepkisini kontrol altında tutabilmeleri. Burada açıklamıştım:
Yukarıda bahsi geçen ilaçların insanlarda etkili olduğunu göstermek için klinik çalışmalar devam ediyor. Hayvan modellerinde etkili diye illa insanlarda etkili olacak demek değil. Ama ümit yok değil.
Yorumlarda o ilacı bu ilacı kullandım diyenler var. Arkadaşlar, hayvanlarda etkili diye insanlarda etkili olacak diye bir şart yok.. Klinik deneyler bu yüzden yapılır. Gelişigüzel televizyonda biri dedi diye ilaç kullanmayın.
Yorumlarda gelen soruların çoğu bağışıklık yüksek, bağışıklık az şeklinde. Arkadaşlar, bağışıklık dediğimiz şey milyonlarca senelik evrim sonucu oluşmuş çok karışık bir sistemdir. Bağışıklığı çok veya bağışıklığınızı az diye bir şey yok. Spesifik moleküllere göre +
immünokompromize veya otoimün hastalıkları var. Ama bunların dışında sağlıklı insanlarda bağışıklık dengede duruyor. Tabii senelerce televizyonlara çıkıp onu yersen bunu yersen bağışıklığınız artar diye saçmalıklara maruz kaldınız, o yüzden kafanızın karışmasını anlıyorum.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Semih Tareen

Semih Tareen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @virusfantom

14 Sep
Virolog hatırlatması:
mRNA aşıları yeni değil, 30 senelik bir tarihi var.
Bugün Nature dergisinde mRNA tarihçesi hakkında harika bir yayın çıktı. Sizin için görselleri Türkçe’ye çevirdim ve kaynaklarla açtım: nature.com/articles/d4158…
FLOOD:
👉1960 senelerinde mRNA Sydney Brenner, Francis Crick, Francois Jacob ve Jacques Monod tarafından keşfedildi ve Nature dergisinde yayınlandı: “An unstable intermediate carrying information from genes to ribosomes for protein synthesis.” Nature 190.4776 (1961): 576-581.
👉1978 senesinde lipozom kullanarak mRNA’nın insan ve fare hücresine ilk nakli gerçekleşti.
doi.org/10.1038%2F2749…
doi.org/10.1038%2F2749…
Read 24 tweets
7 Sep
Hep aşı dedik, biraz da antiviral ilaçlar hakkında konuşalım: FLOOD

👉Virüslere karşı etkili antiviral ilaçlar bulmak zor. Sebepler:
1. Virüsler hücre içinde olduğu için ilaçların da farmakolojik olarak hücre içine girebilip aktif olması lazım. Örnek: Görselde Covid için onaylanan antiviral Remdesivir ilacının hücre içine girdikten sonra metabolik olarak aktif hale gelmesi için gerekli adımlar gösterilmiş.
2. Virüsler mutasyonla ilaçtan kaçabilir: İlaçlar aşı gibi çok yönlü etki etmezler. İlaçlar genelde moleküler seviyede virüs proteininin çok spesifik bir bölgesine bağlanır, bu yüzden ilaçtan kaçış mutasyonu aşıdan kaçış mutasyonuna kıyasla çok daha kolay. görsele bkz:
Read 17 tweets
6 Sep
Bir milyon üzerinde takipçisi olan bir kişinin böyle bir sözü bu şekilde kaynaksız RT’lemesi yanlış. Sayın Ceyhan bunu dedi mi demedi mi bilmiyorum, dediyse neye göre söyledi bilmiyorum.
Virolog hatırlatması (hem de kaynaklarla!)
👉PCR testleri doğruluğu markaya göre değişir.
👉Standart PCR testlerinde doğruluk oranı %90’ın üzerinde. (Kaynak: virologyj.biomedcentral.com/articles/10.11…) Zaten PCR testi dendiğinde standart PCR testinden bahsederiz.
👉Bir de ‘rapid’ yani ani testler var. Bunlarda markasına göre ve hastalığın zaman seyrine göre çok farklı sonuçlar var.
👉Rapid antijen testlerinde ortalama %78 doğruluk payı var ama bu ilk haftada. İkinci haftada viral yük azaldığı için doğruluk %50’lere düşüyor. Kaynak: cochranelibrary.com/content?templa
👉Bazı rapid testlerde sonuç iyi (mesela SD BioSensor Standard Q %88 doğruluk oranı).
Read 4 tweets
29 Aug
Buyrun öcüklü böcüklü virüs hikayesi:
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde, bir virüscük varmış. İsmi de Koronacık. Bir gün Koronacık ağlıyormuş, yanına arkadaşı Gripçık gelmiş. “Neden ağlıyorsun?” sormuş Gripcik.
+
“Ben asla senimin gibi olamam” demiş Koronacık. Gripçik de onun Spike ellerinden tutarak demiş ki: “Koronacık, sen zaten benim gibi olamazsın çünkü tamamen farklısın. Farklı bir aileden geliyorsun. Senin özelliklerin kendince güzel” demiş. Koronacık da biraz sevinerek sormuş:
+
“Ama herkes beni sen sanıyor. Herkes bana gripten farksız, diyor” demiş. Gripçik de “Ama benim gibi olmadığını sen de ben de biliyoruz, ve tüm virüsoğlu alemi de biliyor.” demiş.
Bunu duyunca çok sevinen Koronacık’ın ellerindeki Spike’ları heyecandan diken diken olmuş.
+
Read 4 tweets
28 Aug
BioNTech gibi bir aşının klinik deneylerdeki etkinliğinin derecesini ve bunun ne kadar önemli olduğunu (ve ne kadar şanslı olduğumuzu) hatırlatmak istedim. (Şanslı derken: her virüse etkin/güvenli bir aşı bulunamıyor, SARSCOV2’ye de bulunamayabilirdi).
Flood:
Görsele bakın: Bu, daha yeni Ağustos 2021’de FDA onayı alan Empagliflozin isimli kalp ilacının etkinliği. Plasebo (mavi) ile ilaç (sarı) gruplarında 6bin kişide kalp hastalığındaki kümülatif artış gösterilmiş ve ilacın bu etkisi ile ilaç onaylandı. Kaynak: nejm.org/doi/full/10.10…
Gelelim şimdi BioNTech aşısının klinik deney etkinliğine (görsele bkz): Aralık 2020’de yayınlanan 40bin kişide aşının etkinliği: Kırmızı (plasebo) ile aşı (mavi) grubundaki kümülatif Covid19 vaka artışı. Kaynak: fda.gov/media/144245/d…
Read 6 tweets
26 Aug
Ünvanım yokmuş. Onun varmış.
Başarımı söyleyecekmişim. (Harbi benim başarım ne? Başarılı olmak ne demek?)
Bu arada ünvanım var. Ama ünvanlarımı sosyal medyada kullanmamayı tercih ediyorum o yüzden sadece ismim geçiyor. Kullanmama sebebim ise hiyerarşi sevmediğim için. O ünvanlar o kadar çok yanlış kullanılıyor ki bazen. Op.Dr. ünvanlarının arkasına sığınarak saçmalık yayanlar vb.
Başarının tanımı kişiden kişiye göre değişir. Benim en büyük başarım bence hayatta edindiğim dostluklar. Onun dışındaki ikinci plan başarılarım ise zaten CV’mde var (patentlerim için google patentse bakabilirsiniz, yayınlarım için de Pubmed’e, +
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(