Tråd: Diskussionen om hvilken klub der er Skandinaviens største er et tilbagevendende spørgsmål. Jon Dahl Tomassons udtalelse om at MFF er størst i Skandinavien starter den igen. Man kan vurdere det ud fra mange kriterier og jeg vil opremse nogle i det følgende 1/8 #fcklive
Nationale mesterskaber. Her har Rosenborg flest med 26 overfor MFFs 24 og FCKs 12. Hvis man ser på antal vundne fra 2000 ligger FCK og Rosenborg side om side med 12, hver. 2/8
Vurderer man på resultater i Europa er der en række forskellige parametre man kan vurdere ud fra. Hvis man starter med hvilken klub der er nået længst i Europa, så der uden sammenligning MFF med finalen i mesterholdenes turnering i 1979. 3/8
Hvis man ser på deltagelse i UEFA gruppespil så fører Rosenborg med 16 gange (heraf 11 i CL) foran FCK med 14 (heraf 4 i CL) og med MFF sidst med 6 gruppespil (heraf 3 i CL). 4/8
Hvis man måler på hvor mange point klubberne har optjent i Europæiske fodbold, så kommer FCK ind på en klar førsteplads på både UEFAs 2021 5-årsliste og på 10-årslisten med en placering som nr. 35 henholdsvis 48 i Europa. 5/8
Endnu en parameter er antal tilskuere og herunder solgte sæsonkort og her ligger FCK i front. De sidste par sæsoner er dog meget svære at sammenligne på grund af nedlukning og restriktioner, så seneste brugbare sæson for tilskuere er 2019. Sæsonkort cirkatal 6/8
"It is the economy stupid"... Her er tallene noget sværere at sammenligne, da der ikke er fælles standard for fodbolddelen. Her har der også været udfordringer på grund af COVID-19, men uanset kommer FCK bedst ud på både omsætning (undtagen 2020) og egenkapital 7/8
Konklusionen er at det er svært at konkludere så længe man ikke i fælleskab har defineret hvad der er vigtigste kriterier i forhold til at være ”størst”. At man er den eneste klub i CL i en sæson gør det nok ikke alene.... 8/8
bt.dk/fodbold/jon-da…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Hans Tino Hansen

Hans Tino Hansen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HthHans

29 Aug
#OTD 29 August 1807 at the battle of Køge the Danish formation of Landeværn (militia) under command of Lt General Count Castenshiold was defeated and routed by the British Reserve under Major General Wellesley (later the Duke of Wellington) - long thread 1/15 #napoleonicwars Battle of Køge by Christian...
The British Army of 26,000 troops under Lt General Cathcart had landed at Vedbæk 16 August 1807 and reached Copenhagen outskirt during August in order to capture the main part of the Danish-Norwegian Navy to prevent it falling into Napoleon’s hands. 2/15 British landing at Vedbæk 1807
Ironically, the Danish main army corps was located in Holstein to protect Danish-Norwegian neutrality against France (!). A total of 25,000-28,000 regular troops were in Holstein and troops under General Ewald had even briefly engaged the French Army at Lübeck in 1806. 3/15 By Djmaschek - Own work, CC...
Read 16 tweets
23 Aug
Tråd: Mohamed Daramys transfer og bud fra Club Brugge og Ajax afstedkom en del diskussion om at de to klubber havde meget større økonomi end FCK. Derfor har jeg kigget lidt på de tre selskabers regnskab fra 2020, da halvårsregnskaberne ikke er til rådighed endnu 1/12 👇🏻 #fcklive Image
Omsætning: Hvis man kun ser på omsætningen på de tre selskaber PSE A/S, Club Brugge N.V. og AFC Ajax N.V. så ligger den på samme niveau for de første to men væsentligt over i Ajax. FCK har også i 2019 væsentligt over. Nedgangen fra 2019 var 35% for PSE/FCK og 19% for Ajax. 2/12👇🏻 Image
Resultat: Alle tre klubber havde et negativt driftsresultat i 2020, men hvor FCK havde et underskud på transferaktiviteterne på -118m og særlige indtægter på +86m, så havde begge de andre klubber et stort plus samt en del andre indtægter, der ikke kom fra driften. 3/12 👇🏻 Image
Read 14 tweets
14 Aug
Det kan være svært at forstå transferøkonomi i fodbold. Her er en lang tråd om påvirkning af resultatet fra køb og salg, hvor jeg prøver at forklare hvordan det hænger sammen og hvorfor man ikke bare kan sammenligne køb og salg i et transfervindue: 1/12 #fcklive #transferdk #sldk Image
2) En fodboldklub har som andre virksomheder et driftsregnskab, hvor alle indtægter og udgifter opgøres. Derefter fratrækkes primært finansielle omkostninger og afskrivninger og nettoresultatet beregnes der så skat af. Til sidst har man resultat efter skat. 2/12 👇🏻
3) Når en fodboldspiller købes trækkes udgiften ikke fra i driftsregnskabet, men det er et aktiv i balancen som fx en investering i et anlæg i en anden virksomhed. Det betyder at købssummen og ofte en sign-on-fee udgør et beløb der ses som et aktiv (en kontraktrettighed). 3/12 👇🏻
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(