Voor de doortrekking van de #A15 worden 'spookboerderijen' ingezet. Hoe dat zit vertel ik in dit draadje. πŸ‘‡#stikstof
Nadat de Raad van State een streep had gezet door de stikstofberekeningen van de A15. Hierbij wordt de stikstofuitstoot tot 25km gecompenseerd, in plaats van tot 5 km van het nieuwe tracΓ©.
Vandaag werd bekend dat er extra stikstofruimte is gekocht door het ministerie van I&W: 6 boerderijen, waarvan 4 in Gelderland.
officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-408…
Boerderijen opkopen om er andere projecten mee mogelijk te maken heet 'extern salderen'. Hoewel dit in Gelderland niet is toegestaan, is het ministerie dit wel van plan. Opmerkelijk.
Een van de boerderijen die het ministerie in wil zetten voor salderen, staat in Lunteren. of wacht, STOND in Lunteren. Het bedrijf bestaat niet meer en stoot dus ook niets meer uit, maar toch wordt het gebruikt voor salderen.
Hier twee luchtfoto's die de oude en nieuwe situatie laten zien.
Compenseren met een bedrijf dat feitelijk geen uitstoot (meer) heeft, helpt de natuur natuurlijk geen steek. Dat is ook netjes opgenomen in de regels voor extern salderen:
Als we serieus werk willen maken van natuurherstel en ook in de toekomst ontwikkelingen mogelijk willen maken, moeten we geen trucs toepassen. Ook voor de #A15 een moeilijk verhaal als de Raad van State doorheeft dat er gesaldeerd wordt met een niet meer bestaande boerderij.
Morgen debatteren #PSgld over #externsalderen. Alle reden om als Gelderse politiek de handen ineen te slaan en voor zorgvuldige aanpak van de stikstofproblemen te kiezen.

β€’ β€’ β€’

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
γ€€

Keep Current with Dirk Vreugdenhil

Dirk Vreugdenhil Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dirkvreugdenhil

2 Feb
(1/7) #Stikstof van de nieuwe #A15 heeft effect op natuur in heel Nederland en niet alleen tot 5 kilometer afstand. Dat laat een berekening zien die wij hebben laten uitvoeren.
Lees dit draadje om te ontdekken hoe het zit.πŸ‘‡ Image
(2/7) Op 20 januari deed de Raad van State uitspraak over bezwaren op de aanleg van de A15. RvS oordeelde dat de stikstofberekeningen van de minister onvoldoende beeld gaven van de effecten op de natuur. Image
(3/7) Een heldere uitleg door de Raad van State vind je in dit filmpje
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(