Voorstanders van abortus schermen nogal eens met het duizenden foetussen versus één huilende baby-dilemma.
De meeste mensen zouden de huilende baby eerder redden.
Zie je wel, een foetus is geen echt menselijk leven, zeggen abortusverdedigers.
Maar zo simpel is dat niet.
Het dilemma doet denken aan een migratiecrisis. Veel mensen stellen eigen volk voorop. Begrijpelijk, want je geloofsgenoten, gezinsgenoten en landgenoten zijn in Gods voorzienigheid aan onze bijzondere loyaliteit toevertrouwd.
Toch bestaat er zoiets als gelijkwaardigheid.
Hoewel het dus normaal is dat je eerst de mensen redt die het dichtst bij je staan of wiens lijden het dichtst bij komt, is het dus ook normaal om ook die duizenden foetussen te redden die in levensgevaar zijn.
Ook al schijnt hun leven ons minder tot de verbeelding te spreken.
Bovendien is het onjuist dat mensen aan een foetus geen betekenis geven als menselijk leven. Moeders (en vaders) kunnen door een miskraam verdriet voelen. En kinderen gaan niet voor niets op zoek naar de donor die hun vader of moeder is.
De moderne mens is zo vervreemd van de schepping dat hij de biologische band tussen ouders en kind totaal onderschat. Dat heeft gevolgen.

Hoe dan ook, dat dilemma waar de voorstanders van abortus mee schermen kunnen we dus van tafel schuiven.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mathijs van der Tang

Mathijs van der Tang Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MathijsvdTang

27 Feb
Discussie gehad met een kennis over het godsbesef van atheïsten. Is moraal werkelijk een bewijs van Gods bestaan?
Zolang moraal beperkt blijft tot het groepsbelang niet. Dieren offeren zichzelf namelijk ook op in het belang van de groep. Als dat belang niet wordt gediend, sterft de groep uit en sterft daarmee ook het groepslid.
Het groepsbelang kan dus ten diepste het eigenbelang om te overleven dienen, en is daarmee geen ware moraal.
Read 12 tweets
25 Feb
De hysterische reactie van Hugo de Jonge is zwaar overdreven.
Voor een minister die niets te verbergen heeft. telegraaf.nl/video/16539650…
Hoe kan het bestaan dat je zo over iemands kritische opmerkingen heen walst? Dit zet zo een ontzettend verkeerd beeld neer.
Zo met kritiek omgaan voedt het wantrouwen alleen maar. Ik wil nu ook weleens weten waarom een positief geteste overledene met onderliggend lijden telt als coronadode, maar een patiënt die overlijdt na een vaccinatie niet als vaccinatiedode.
Read 4 tweets
22 Feb
Sprak vandaag een D’66 die met instemming deze tweet las en mij vroeg wanneer de SGP zichzelf gaat opheffen. “Zijn we daar eindelijk ook vanaf.”
Grapje natuurlijk. Aan de punten die je noemt @maartenvna wil ik geen afbreuk doen. Niet voor niets bezingt Luther het met de beroemde zin “Geen aardse macht begeren wij.”
En dit onderscheidt het christendom ook wezenlijk van de Islam.
Toch doet het mijns inziens de realiteit ernstig tekort om het hierbij te laten. De vraag waarop je namelijk niet zo simpel een antwoord op kunt geven is of het wel goed is om als christen macht te hebben.
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(