🧵OMT advies en andere stukken🧵

Waarin het OMT kiest voor het meest risicovolle scenario.

Druk met werk dus hier de stukken: tweedekamer.nl/kamerstukken/b…
Nieuwe 'routekaart' en @SignaalWaarde's.

Hier heeft het OMT *geen* advies over gegeven.

Pas als er elke dag 25 mensen per dag worden opgenomen op de IC (en er 400 mensen op de IC liggen), is de situatie volgens het kabinet 'ernstig'.

159 mensen op de IC is kennelijk prima.
Wat ik hier lees:
Áls we in waakzaam zitten, is het coronatoegansbewijs niet nodig.
Beschrijving minister van de risiconiveaus.
Lekker sturen op "ziekenhuisopnames".

Daarnaast zijn er niet meer dan 1.350 IC bedden beschikbaar. Kuipers noemt dit: "Grens aan de zorg".
En voor iedereen die zegt: gewoon meer mensen opleiden: Dat gebeurt niet. (om diverse redenen).

En Gommers gisteren bij #Jinek: Je wilt mensen behouden, maar in plaats daarvan gaan ze nu weg.

--> de druk op de zorg is nu al extreem hoog <--
126e OMT advies.

Kabinet wil weten welke maatregelen we kunnen opheffen.

OMT: 3 mogelijkheden. Waarbij optie 3 het minst veilig is. In de huidige fase hebben we voorkeur voor het 3de scenario, mits etc. etc. etc.
Helpt het CoronaToegangsBewijs (CTB)?

Volgens het OMT:
We krijgen het CTB omdat de regering graag de 1,5 meter wilde afschaffen. Echter; RIVM Gedragsunit:
"Vanuit gedragsperspectief is er momenteel geen acute aanleiding om de 1,5m los te laten."

🔥🔥🔥

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Yorick Bleijenberg

Yorick Bleijenberg Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @YorickB

15 Sep
🧵Technische briefing🧵

Over advies Gezondheidsraad, vaccinaties en de Stand van Zaken.

Stukken: tweedekamer.nl/debat_en_verga…

(Terug) kijken: debatdirect.tweedekamer.nl/2021-09-15/zor…
Eerst presentatie @Gezondheidsraad
Over de taak, leden, adviezen.

Boostervaccinaties. ImageImageImageImage
Doel vaccinatie, belangrijkste doel: verminderen van ernstige ziekte en sterfte.
Milde ziekte / transmissie terugbrengen; geen primaire doelen van vaccinatie.

Wanneer wel extra prik? Bij mensen met afweerstoornis. En afnemende immuniteit.

Timing belangrijk en type booster. ImageImageImageImage
Read 39 tweets
14 Sep
Aanpak najaar

#persconferentie
Dit is de nieuwe routekaart.

Ik kan weer kleurtjes aanpassen. 🤓
Langere termijn prognose IC
Read 7 tweets
29 Aug
Dag 550, de waar-is-het-Red-Team-gebleven? editie

Patiënten nu in het ziekenhuis:
(het verschil met gisteren)

🟢642 (-3)

🟢Kliniek: 418 (-3)
🟡IC: 224 (0)

Nieuwe opnames: 74 [🔴Zeer Ernstig]
Kliniek: 59
IC: 15

#COVID19
Opnames per week - NICE
Opnames
Read 4 tweets
29 Aug
🧵Draadje Red Team🧵

In 2020 was het Red Team (@C19RedTeam) een invloedrijke stem binnen het coronadebat.
Maar deze stem is niet meer te horen. Want het Red Team heeft zichzelf de facto opgeheven, en dat is zonde.
In september komt het kabinet met een nieuwe ‘corona aanpak’. Dus een nieuwe routekaart met nieuwe signaalwaarden, of iets vergelijkbaars.

Het is in ieder geval een plan/strategie hoe we omgaan met het virus in de komende maanden.

Deze 'aanpak' is nu nog in 'ontwikkeling'. In de aanpak voor het najaar, die op dit moment nog vol in o
Op dit moment weten we ervan: ze gaan er van uit dat iedereen in aanraking komt met het virus, en dat we door corona tenminste 2.200 mensen op de IC kunnen verwachten.
De vraag is alleen: komen die allemaal tegelijk, of smeren we het uit over een lange tijd?
Read 17 tweets
28 Aug
Dag 549, de ook-aan-een-plateau-komt-een-eind editie

Patiënten nu in het ziekenhuis:
(het verschil met gisteren)

🟢645 (-14)

🟢Kliniek: 421 (-16)
🔴IC: 224 (2)

Nieuwe opnames: 100 [🔴Zeer Ernstig]
Kliniek: 78
IC: 22

#COVID19
Opnames per week - NICE
Opnames
Read 4 tweets
27 Aug
Dag 548, de Xenofobie-is-geen-probleem-als-het-maar-op-het-Malieveld-is editie

Patiënten nu in het ziekenhuis:
(het verschil met gisteren)

🔴659 (1)

🟢Kliniek: 437 (-3)
🔴IC: 222 (4)

Nieuwe opnames: 77 [🔴Zeer Ernstig]
Kliniek: 60
IC: 17

#COVID19 ImageImageImageImage
Opnames per week - NICE ImageImageImageImage
Opnames ImageImageImageImage
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(